PDA

View Full Version : Căn cứ truongsockdr.truong
28-07-11, 00:20
Chào các bạn,mình tên Trường, bữa giờ mình thấy mấy bạn khoe các căn cứ đẹp quá, nay mình xin ra mắt căn cứ của mình với các bạn, mong được sự chỉ dạy nhiệt tình nha. Dt: 0906.62.67.62 http://cC7.upanh.com/25.644.32811316.A8Z0/img0221.jpg
http://cC8.upanh.com/25.644.32811317.xuA0/img0222.jpg
http://cC9.upanh.com/25.644.32811318.p6k0/img0224.jpg
http://cC1.upanh.com/25.644.32811320.4Hf0/img0225.jpg
http://cC2.upanh.com/25.644.32811321.86f0/img0226.jpg
http://cC4.upanh.com/25.644.32811323.DJ0/img0227.jpg
http://cC6.upanh.com/25.644.32811325.VDe0/img0228.jpg
http://cC7.upanh.com/25.644.32811326.w1Z0/img0229.jpg
http://cC8.upanh.com/25.644.32811327.Ra0/img0230.jpg
http://cC9.upanh.com/25.644.32811328.170/img0232.jpg
http://cC0.upanh.com/25.644.32811329.5Bl0/img0233.jpg
http://cC1.upanh.com/25.644.32811330.JSm0/img0234.jpg
http://cC2.upanh.com/25.644.32811331.ECT0/img0235.jpg
http://cC3.upanh.com/25.644.32811332.hub0/img0236.jpg
http://cC5.upanh.com/25.644.32811334.ywe0/img0237.jpg
http://cC6.upanh.com/25.644.32811335.GA80/img0238.jpg
http://cC7.upanh.com/25.644.32811336.8QG0/img0240.jpg
http://cC8.upanh.com/25.644.32811337.XQL0/img0241.jpg

bocaungocdien
28-07-11, 09:29
Bồ câu đẹp quá. Công nhận nhiều cao thủ giấu nghề.

dr.truong
28-07-11, 13:02
mình cũng nghe nói về bocaungocdien nhiều rồi, khi nào có dịp đi ngang củ chi mình sẽ ghé căn cứ bạn học hỏi thêm kinh nghiệm

cuongq8
28-07-11, 22:01
bạn không có nuôi bồ câu thái sao?

dr.truong
28-07-11, 23:34
có, nhưng mình để vú hết rồi, tại không có thời gian đi thả,