PDA

View Full Version : HBCSG thông báo 2 giải đua trong tháng 2/2014.Chấn PG
26-01-14, 20:19
Hội bồ câu Saigon xin thông báo giải đua tháng 2 gồm có:

1. Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 Chặng 2: Phan Rang - Sài Gòn 270 Km ngày 15/02/2014 (thời gian thả 11 giờ trưa). Kiềng tự do

2. Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 - Chặng 3: Kon Tum - Sài Gòn 415 Km ngày 22/02/2014 (chỉ dành cho chiến binh mang kiềng VNPC).

TM.BTC