PDA

View Full Version : TPHCM-q11 Bán chim mái vũ điểmHungkyQ11
09-01-14, 23:32
bán chim mái vũ điểm cánh trắng 2 cọng trắng kiềng VNPC11,mới đoạt giải hạng 4 giải VNPC hồi tháng 7 năm2013, liên hệ căn cứ hungky 0903328332 ,3000k.

HungkyQ11
10-01-14, 23:42
bán chim mái vũ điểm cánh trắng 2 cọng trắng kiềng VNPC11,mới đoạt giải hạng 4 giải VNPC hồi tháng 7 năm2013, liên hệ căn cứ hungky 0903328332 ,3000k.

bán chim con vũ điểm và xám đeo kiềng VNPC14.