PDA

View Full Version : Đua oneloft chiến binh trẻ "Thiết điểu tam hạng" 1000 KmChấn PG
13-12-13, 15:04
Nguồn: chinaxinge.com

Ngày 12-12-2013 giải đua mang tên Thiết điểu tam hạng đã bắt đầu. Đúng 7:40 cùng ngày trong khuôn viên viện Bách Điểu ở Bắc Kinh, 153 chiến binh đã xuất phát với khoảng cách 902.3859 Km. Với lệ phí 1 chiến binh là 500 tệ, chiến binh hạng 1 được 20%/ tổng giá trị giải thưởng, giải 2:15%, giải 3: 10%, giải 4-6: chia đều 20%, giải 7-12 35% còn lại.

- Trước lúc 7h sáng ngày 12-12-2013, đại diện Hiệp hội bồ câu thành phố Nam Kinh đã tiến hành mở chuồng và kiểm tra tổng số chiến binh và cho các chiến binh ăn uống.


http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/14_zps05b16c5f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/20_zps7f6cc73e.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/19_zps52376470.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/16_zps4114e189.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/17_zpsf838d6cb.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/18_zps90432731.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/10_zps786fb00f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/13_zps0a1f72db.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/15_zpsc0937555.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/12_zpsbca7181b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/09_zpsa00ba116.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/08_zps3a0d3cff.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/11_zpsedef13b4.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/07_zpsab16ada7.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/06_zpse33197c9.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/04_zps6a12e426.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/05_zps8dd2d324.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/03_zps61c4f49f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/02_zpsed8c5a3e.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/01_zpsdbd4ad74.jpg

Chấn PG
13-12-13, 15:16
Dưới sự chứng kiến của các báo đài địa như CCTV và nhật báo Trung Quốc đã ghi lại hành trình phóng thích các chiến binh.


http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/01_zpsfc8a8768.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/02_zps2fea8f35.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/03_zpsfe357478.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/04_zpsc6d8e8bf.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/05_zps55964def.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/06_zps69077f4b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/07_zps93ada8d1.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/08_zpsba7a3dd0.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/09_zpsffefbaae.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/10_zpse8da85f6.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/11_zps470e1d3a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/12_zpsb24244b0.jpg

Chấn PG
13-12-13, 16:00
- Ngày 13-12-2013 vào lúc 8:06,chiến binh Vũ điểm trống mang mã kiềng 10-435694 đã cán đích đầu tiên.

- Lúc 8:39 chiến binh kỳ lân mang mã kiềng 10-532534 đạt danh hiệu á quân đã cán đích.

- Lúc 8:57 chiến binh xám hai gạch mang mã kiềng 10-886535 đạt danh hiệu hạng 3.

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/01_zps53733653.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/02_zpsdf0ba45f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/03_zps75d35587.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/04_zps167d0e17.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/05_zpsebceb5f9.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/06_zps172ae9d1.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/07_zps459b5bc1.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/08_zps3afa479f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/09_zps90a880f2.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/10_zps2cb39234.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/11_zps38bed95f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/12_zpsfaeb5496.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/13_zpse65bccd3.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/14_zps3cd10576.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/15_zpsd39be57a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/16_zpsa135fce7.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/17_zps1bdf0127.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/18_zpsa170bd52.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/19_zps63264e91.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/20_zps961a366a.jpg

Chấn PG
13-12-13, 16:01
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/21_zps6b8ad999.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/22_zps210b74cd.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/23_zpsebd55572.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/24_zpsdcb6c31a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/25_zps1cb8439c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/26_zps3ddeb3ab.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/27_zpsc485186a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/28_zpsbe59e342.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/29_zpse2bc810f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/30_zpsa999ea97.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/31_zps18777b80.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/32_zps0c110fa5.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/33_zpsf03697e5.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/34_zpsf94bf62c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/35_zps695da00a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/36_zps688a0e18.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/37_zpsdc00e3d2.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/38_zps14e4fbab.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/39_zpsc64bac7e.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/40_zps34e4d939.jpg

Chấn PG
13-12-13, 16:01
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/41_zps6f68ddd5.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/42_zpsca8d048b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/43_zps6fa362ee.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/44_zps9eb95475.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/45_zps96c1ee38.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/46_zpsce484c87.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/47_zpsd5e14f04.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/48_zps8ed84c55.jpg
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/49_zps4bb01806.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/50_zps2c7ea15b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/51_zps6235f703.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/52_zps0b94e603.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/53_zpsf5363031.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/54_zpsb41e009a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/55_zps2549ce70.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/56_zps49bd6599.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/57_zpsd8c917f0.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/58_zps9a2a215f.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1000km%20chinese/59_zpsb2d89ced.jpg