PDA

View Full Version : Tphcm q6QuyAttilaQ6
05-11-13, 22:28
bán gặp chim thái con vùa biết ăn mào vũ điểm anh em có yêu cầu xin liên hệ quý 0907385388

HungkyQ11
10-11-13, 09:04
chim thái lớn đang bay chưa cho ghép cặp ai có nhu cầu liên hệ 0903328332.

HungkyQ11
10-11-13, 23:15
bán chim thái con 200k, chim ấp cặp và chim lẻ.

HungkyQ11
20-11-13, 00:24
căn cứ đang dư chim nhiều ,bán cặp chim ấp 300k và cặp chim ấp vú 200k.