PDA

View Full Version : Giải đua Bồ câu Miền Đông tiến lên 4 chặngĐông (Q8)
01-09-13, 23:58
Điều lệ giải đua bồ câu MIỀN ĐÔNG TIẾN LÊN 4 CHẶNG.

Đông (Q8)
02-09-13, 00:08
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/1copy_zpsb60490f7.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/1copy_zpsb60490f7.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/2copy_zps4d91a3ae.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/2copy_zps4d91a3ae.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/3copy_zps4a79e8fb.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/3copy_zps4a79e8fb.jpg.html)

vinhnguyentom
02-09-13, 17:54
vinhnguyentom đăng ký 1 chiến binh

Simon_ThienVu
02-09-13, 23:22
Căn cứ Hoàng P8 Q8 đăng ký 02 chiến binh.

Simon_ThienVu
05-09-13, 16:00
Căn cứ BỐN CHÍ tham gia 02 chiến binh.

taixaydung
06-09-13, 08:47
Minh tham gia ( 2 ) chiến binh

Quan_du_lich
10-09-13, 19:54
Quân_du_lịch đăng ký 3 CB


Quân.0913753544

tugiang
13-09-13, 12:39
Tugiang đăng ký 2 chiến binh.

Simon_ThienVu
13-09-13, 17:20
Căn cứ Vinh (MG) đăng ký trước 2 chiến binh.

Nghĩa-Q2
14-09-13, 23:16
Căn cứ vinhnguyentom đăng ký 1 chiến binh
Căn cứ Hoang P8 Q8 đăng ký 2 chiến binh
Căn cứ Bốn Chí đăng ký 2 chiến binh
Căn cứ taixaydung đăng ký 2 chiến binh
Căn cứ Quân_du_lịch đăng ký 3 chiến binh
Căn cứ tugiang đăng ký 2 chiến binh
Căn cứ Vinh(MG) đăng ký 2 chiến binh

Tạm thời có 7 căn cứ đăng ký 14 chiến binh tham gia GIẢI ĐUA BỒ CÂU TIẾN LÊN 4 CHẶNG MIỀN ĐÔNG

Simon_ThienVu
16-09-13, 09:44
Căn cứ BỬU Q8 tham gia 1 chiến binh

Simon_ThienVu
16-09-13, 10:41
Căn cứ SÒ PHÚC đăng kí tham gia 2 chiến binh

Simon_ThienVu
17-09-13, 23:58
Căn cứ Vinh (MG) đăng ký thêm 3 chiến binh tổng cộng 5 chiến binh.

Vinh đăng ký thành lập 1 đội/5 chiến binh.

Đông (Q8)
18-09-13, 00:57
Hoan nghênh căn cứ Vinh(MG) là Tư lệnh đã đi tiên phong cho phong trào đua đồng đội giải đua bồ câu Tiến Lên 4 Chặng.

Chúc căn cứ Vinh đạt thành tích cao trong giải đua lần này.

Nghĩa-Q2
21-09-13, 11:30
Căn cứ vinhnguyentom đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoàng P8 Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Bốn Chí đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ taixaydung đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quân_du_lich đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ tugiang đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Vinh (MG) đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Bửu Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ sophuc đăng ký 2 chiến binh

Tạm thời có 9 căn cứ đăng ký 20 chiến binh tham gia GIẢI ĐUA BỒ CÂU TIẾN LÊN 4 CHẶNG

Quang(BC)
24-09-13, 13:49
Quang BC tham gia 2 chiến binh

Simon_ThienVu
24-09-13, 15:20
Căn cứ LẬY Quận 5 tham gia 01 chiến binh.

Simon_ThienVu
24-09-13, 19:42
Căn cứ MINH Q8 đăng ký trước 02 chiến binh.

Nghĩa-Q2
26-09-13, 15:19
Căn cứ vinhnguyentom đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoàng P8 Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Bốn Chí đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ taixaydung đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quân_du_lich đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ tugiang đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Vinh (MG) đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Bửu Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ sophuc đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ QUANG BC đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ LẬY Q5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ MINH Q8 đăng ký 2 chiến binh


Tạm thời có 12 căn cứ đăng ký 25 chiến binh tham gia GIẢI ĐUA BỒ CÂU TIẾN LÊN 4 CHẶNG

xi_PN
27-09-13, 18:00
Căn Cứ XI_PN đăng kí 2 chiến binh

Simon_ThienVu
28-09-13, 00:13
Căn cứ LONG Q11 tham gia 01 chiến binh.

Simon_ThienVu
28-09-13, 00:20
Căn cứ TƯ Q6 đăng ký tham gia 05 chiến binh.

Đông (Q8)
28-09-13, 00:32
Trân trọng chào đón sự nhiệt tình của Căn cứ Tư Q6 đã đăng kí tham gia 5 chiến binh thành lập 1 đội, góp phần đưa phong trào tính đồng đội của môn thể thao đua bồ câu ngày càng được mở rộng tinh thần tập thể.

Simon_ThienVu
28-09-13, 19:25
Căn cứ Mành Lửa đăng kí 2 chiến binh

Simon_ThienVu
28-09-13, 21:06
Căn cứ Sò Phúc đăng kí thêm 3 chiến binh tổng cộng trước sau 5 chiến binh (thành lập 1 đội)

HaiQ8
29-09-13, 19:51
Haiq8 dang kl 2 cb

Hunglam_Q11
30-09-13, 11:08
Căn cứ hunglam_q11 đăng ký 5 chiến bính nhé.

Simon_ThienVu
30-09-13, 17:05
Căn cứ Sò Phúc đăng kí thêm 3 chiến binh tổng cộng trước sau 5 chiến binh (thành lập 1 đội)


Căn cứ hunglam_q11 đăng ký 5 chiến bính nhé.

Cảm ơn sự nhiệt tình và tinh thần đồng đội từ 2 căn cứ Hùng Lâm Q11 và Sò Phúc.

Simon_ThienVu
30-09-13, 17:14
Căn cứ Hải Q6 đăng ký 1 chiến binh.

Đông (Q8)
30-09-13, 17:17
Căn cứ TƯỜNG Q11 đăng ký 1 chiến binh.

Đông (Q8)
30-09-13, 19:24
Căn cứ VINH 62 đăng ký 1 chiến binh.

Căn cứ TƯ BÌNH TIÊN đăng ký 1 chiến binh.

Đông (Q8)
30-09-13, 21:57
Căn cứ PHÚC THỊNH (0933865107)đăng ký 1 chiến binh.

Simon_ThienVu
30-09-13, 22:20
Căn cứ TÙNG XÈNG đăng ký 5 chiến binh thành lập 1 đội.

Simon_ThienVu
30-09-13, 22:40
Căn cứ LIÊM/LIỀM đăng ký 5 chiến binh thành lập 1 đội.

Đông (Q8)
01-10-13, 00:39
Hân hoan chào đón căn cứ TÙNG XÈNG đã trở lại đường đua và thành lập 1 đội 5 chiến binh.

Cũng xin cảm ơn căn cứ LIÊM/LIỀM là Tư lệnh tham gia tất cả các cuộc đua, có mặt trên từng cây số. Và kỳ này căn cứ LIÊM/LIỀM cũng nhiệt tình tranh đua cùng với các căn cứ đã thành lập đội đua trong giải đua đồng đội lần này.

Chúc 2 Tư lệnh căn cứ đạt được nhiều thành tích cao trong cuộc đua.

Nghĩa-Q2
01-10-13, 08:49
Căn cứ vinhnguyentom đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoàng P8 Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Bốn Chí đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ taixaydung đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quân_du_lich đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ tugiang đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Vinh (MG) đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Bửu Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ sophuc đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ QUANG BC đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ LẬY Q5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ MINH Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Xí PN đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ LONG Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯ Q6 đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ MÀNH LỬA đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ HẢI Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hunglam_Q11 đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ HẢI Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯỜNG Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Vinh 62 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯ BÌNH TIÊN đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ PHÚC THỊNH đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TÙNG XÈNG đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ LIÊM/LIỀM đăng ký 5 chiến binh (1 đội)Tạm thời có 25 căn cứ đăng ký 60 chiến binh tham gia GIẢI ĐUA BỒ CÂU TIẾN LÊN 4 CHẶNG

Đông (Q8)
01-10-13, 11:24
Căn cứ BLUS SKY tham gia 03 chiến binh

Đông (Q8)
01-10-13, 11:34
Căn cứ LŨ Q6 tham gia 01 chiến binh.

NT.PHONG
01-10-13, 12:16
Mình đăng ký 1 chiến binh.

Đông (Q8)
01-10-13, 12:23
Căn cứ THÔNG Q6 tham gia 01 chiiến binh.

Vayca
01-10-13, 12:32
Căn cứ Huy điện lực đăng ký 1 chiến binh.

Đông (Q8)
01-10-13, 13:03
Vi có sự nhầm lẫn đăng ký ngày chiến binh tham gia. BTC HQBC Q8 Thông báo đến tòan thể các căn cứ khóa sổ đăng ký hết ngày thứ tư 02/10/2013 giải đua bồ câu TIẾN LÊN BỐN CHẶNG. Vậy các căn cứ hãy nhanh tay điện thọai hoặc nhắn tin cho các thành viên BTC.

Phương trâm của HỘI QUÁN tập huấn kết hợp với đua có thưởng. nhằm tìm ra những chiến binh thể lực tốt nhất, oai nghi hùng dũng, xứng danh đứng trên bục vinh quang.

Mong anh em thông cảm vì cuộc đua.

Đông (Q8)
01-10-13, 14:36
Căn cứ HUY ĐIỆN LỰC thêm 01 chiến binh tổng cộng trước sau 02 chiến binh

Đông (Q8)
01-10-13, 15:27
Mình cũng tham gia góp vui 01 chiến binh.

QUYẾT TÂM TỪNG CHẶNG TÍNH GIỜ
CHIẾN BINH DŨNG CHÍ KHÓ GÌ ĐƯỜNG XA
BÌNH MINH SAU PHÍA NGỌN ĐỒI
ĐỊNH NGÀY LẤY CÚP ÁO VÀNG VỀ TA.

VinhQuang_Q4
01-10-13, 16:27
Vinhquangq4 đăng kí một chiến binh.

VinhQuang_Q4
01-10-13, 16:28
Anh nguyên q6 đăng kí 2 chiến binh.

Thuan Q.6
01-10-13, 16:30
anh sơn giấy đăng ký 02 CB

Đông (Q8)
01-10-13, 18:05
Căn cứ MINH Q8 đăng ký thêm 1 chiến binh trước sau 3 chiến binh.

Đông (Q8)
01-10-13, 18:35
Căn cứ BIÊN Q6 đăng ký 1 chiến binh.

Đông (Q8)
01-10-13, 20:21
Căn cứ PHÁT ĐỒNG DIỀU tham gia 01 chiến binh.

Đông (Q8)
01-10-13, 20:26
Căn cứ HÒANG RÂU tham gia trước 01 chiến binh.

Bigflowerhorn
01-10-13, 20:52
Căn cứ big -Pic tham gia 01 chiến binh.

Đông (Q8)
01-10-13, 20:52
Căn cứ SÒ NÀM tham gia 01 chiến binh.

Đông (Q8)
01-10-13, 21:08
Căn cứ Wingloft tham gia 1 chiến binh

Đông (Q8)
01-10-13, 22:01
Căn cứ Tí Chuột Q8 tham gia 1 chiến binh.

bocaubinhtrieu
01-10-13, 23:07
căn cứ bocaubinhtrieu đăng kí 1 chiến binh.

Đông (Q8)
01-10-13, 23:57
Căn cứ LIÊM/LIỀM đăng ký thêm 7 chiến binh, tổng cộng trước sau 12 chiến binh (một đội 5 chiến binh +7 chiến binh lẻ).

Thay mặt BTC giải đua Tiến Lên Miền Đông 4 Chặng xin cảm ơn Tư lệnh LIÊM/LIỀM vì sự nhiệt tình và máu lửa.

Chúc căn cứ LIÊM/LIỀM Mã đáo thành công - Quyết chiến Bình Định.

Nghĩa-Q2
02-10-13, 00:02
Căn cứ vinhnguyentom đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoàng P8 Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Bốn Chí đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ taixaydung đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quân_du_lich đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ tugiang đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Vinh (MG) đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Bửu Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ sophuc đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ QUANG BC đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ LẬY Q5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ MINH Q8 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Xí PN đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ LONG Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯ Q6 đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ MÀNH LỬA đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ HẢI Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hunglam_Q11 đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Hải Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯỜNG Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Vinh 62 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯ BÌNH TIÊN đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ PHÚC THỊNH đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TÙNG XÈNG đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ LIÊM/LIỀM đăng ký 7 chiến binh (1 đội +2)


Căn cứ Blues Sky đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Lũ Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ NT.Phong đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thông Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Huy điện lực đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ VinhQuang_Q4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ nguyên Q6 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ songiay đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Phát đồng diều đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hoangrau đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ big-pic đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ wingloft đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tí Chuột Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ bocaubinhtrieu đăng ký 1 chiến binh


Tạm thời có 41 căn cứ đăng ký 84 chiến binh tham gia GIẢI ĐUA BỒ CÂU TIẾN LÊN 4 CHẶNG

Nghĩa-Q2
02-10-13, 00:12
Căn cứ vinhnguyentom đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoàng P8 Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Bốn Chí đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ taixaydung đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quân_du_lich đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ tugiang đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Vinh (MG) đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Bửu Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ sophuc đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ QUANG BC đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ LẬY Q5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ MINH Q8 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Xí PN đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ LONG Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯ Q6 đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ MÀNH LỬA đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ HẢI Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hunglam_Q11 đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Hải Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯỜNG Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Vinh 62 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯ BÌNH TIÊN đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ PHÚC THỊNH đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TÙNG XÈNG đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ LIÊM/LIỀM đăng ký 12 chiến binh (1 đội +7)


Căn cứ Blues Sky đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Lũ Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ NT.Phong đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thông Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Huy điện lực đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ VinhQuang_Q4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ nguyên Q6 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ songiay đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Phát đồng diều đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hoangrau đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ big-pic đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ wingloft đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tí Chuột Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ bocaubinhtrieu đăng ký 1 chiến binh


Tạm thời có 41 căn cứ đăng ký 89 chiến binh tham gia GIẢI ĐUA BỒ CÂU TIẾN LÊN 4 CHẶNG

Hoache
02-10-13, 01:09
căn cứ Hoache đăng ký 1 chiến binh

Quayphulam
02-10-13, 08:10
Quậyphúlâm đăng ký 1 con.
Phúc yến đăng ký 1 con.
Kiênq5 đăng ký 1 con.
Xiểngq6 đăng ký 3 con.

Namtran
02-10-13, 09:00
Namtran 1 em

minhbacdan
02-10-13, 09:02
Minh đăng ký 5 chiến binh

DieuHuy
02-10-13, 09:13
dieuhuy đăng ký 2 em

Đông (Q8)
02-10-13, 09:21
Căn cứ TÍ P6/Q8 đăng ký 2 chiến binh.

Căn cứ HÙNG KÝ đăng ký 1 chiến binh.

Vinhxena
02-10-13, 09:30
Vinhxena đăng ký 1 con >.<

Phúc Yến
02-10-13, 09:43
Hungchay đăng ký 1con Cờ-Hó bổn mới nhập

NhocSport
02-10-13, 10:05
Nhocsport đăng kí 1 con.thanks

Nghĩa-Q2
02-10-13, 10:22
Căn cứ vinhnguyentom đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoàng P8 Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Bốn Chí đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ taixaydung đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quân_du_lich đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ tugiang đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Vinh (MG) đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Bửu Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ sophuc đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ QUANG BC đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ LẬY Q5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ MINH Q8 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Xí PN đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ LONG Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯ Q6 đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ MÀNH LỬA đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ HẢI Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hunglam_Q11 đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Hải Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯỜNG Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Vinh 62 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯ BÌNH TIÊN đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ PHÚC THỊNH đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TÙNG XÈNG đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ LIÊM/LIỀM đăng ký 12 chiến binh (1 đội +7)


Căn cứ Blues Sky đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Lũ Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ NT.Phong đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thông Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Huy điện lực đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Đông Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ VinhQuang_Q4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ nguyên Q6 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ songiay đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Phát đồng diều đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hoangrau đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ big-pic đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ wingloft đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tí Chuột Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ bocaubinhtrieu đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hoache đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Quayphulam đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ phucyen đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Kiên Q5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Xiểng Q6 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ namtran đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ minhbacdan đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ dieuhuy đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tí P6/Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hùng Ký đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ vinhxena đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hungchay đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ nhocsport đăng ký 1 chiến binhTạm thời có 55 căn cứ đăng ký 111 chiến binh tham gia GIẢI ĐUA BỒ CÂU TIẾN LÊN 4 CHẶNG

Le_quan8
02-10-13, 10:23
Lễ quận 8 đăng ký 8 chiến binh

Mario Vo
02-10-13, 10:37
Mario Vo đăng ký 2 chiến binh

Hainguyen
02-10-13, 11:54
Mình đăng ký 2 em

DieuHuy
02-10-13, 11:54
dieuhuy đăng ký thêm 10 chiến binh( trước sau 12 chiến binh)
và tham gia 1 đội hình
kỳ lân mái 1000649
xitim mái 344
xitim mái 132074
xám tróng 125435
xutim tróng 887433
và 7 chiến binh lẻ

Simon_ThienVu
02-10-13, 11:56
Căn cứ LŨ XIA tham gia 2 chiến binh.

Simon_ThienVu
02-10-13, 12:32
dieuhuy đăng ký thêm 10 chiến binh( trước sau 12 chiến binh)
và tham gia 1 đội hình
kỳ lân mái 1000649
xitim mái 344
xitim mái 132074
xám tróng 125435
xutim tróng 887433
và 7 chiến binh lẻ

Cảm ơn sự nhiệt tình máu lửa của căn cứ Diệu Huy. Luôn đi đầu trong phong trào số lượng chiến binh tham dự các giải đua do các Quý Hội tổ chức.

Chúc đội Kỳ Lân của căn cứ Diệu Huy vừa múa hay lại bay giỏi đề đạt được nhiều thành tích cao trong giải đua kỳ này.

Simon_ThienVu
02-10-13, 12:36
Minh đăng ký 5 chiến binh

Cảm ơn căn cứ Minh Bạc Đạn đã thành lập 1 đội 5 chiến binh cùng tác chiến với các căn cứ tham gia thành lập đội.

Chúc căn cứ Minh Bạc Đạn và đội ngũ đạt nhiều thành tích tốt trong giải đua.

Simon_ThienVu
02-10-13, 12:44
Lễ quận 8 đăng ký 8 chiến binh

Với phong trào vì cuộc chơi chung, căn cứ Lễ Q8 luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết cả trong số lượng cũng như chất lượng của từng chiến binh và tham gia hầu hết tất cả các giải đua.

Chúc căn cứ và Tư lệnh Lễ Q8 được nhiều sức khỏe, và có nhiều chiến binh bức phá, xé gió vượt đèo thằng tiền về Sài Gòn.

Simon_ThienVu
02-10-13, 12:50
Căn cứ Út F6 Q8 đăng ký 1 chiến binh.

CUONG NHO
02-10-13, 13:11
Căn cứ Mình tham gia 10 con ( không tham gia giải đồng đội)

Simon_ThienVu
02-10-13, 13:58
Căn cứ Mình tham gia 10 con ( không tham gia giải đồng đội)

Hòa cùng không khí chung vui với toàn thể các căn cứ tham gia giải đua, 10 chiến binh của căn cứ Cường Nhỏ súng cũng đã lên nòng, tiến quân về đất Võ, sẵn sàng chinh phục từng chặng tiến lên.

Chúc đoàn quân của căn cứ Cường Nhỏ "Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công"

Simon_ThienVu
02-10-13, 13:59
Căn cứ Lâm Q8 đăng ký 1 chiến binh.

Simon_ThienVu
02-10-13, 14:11
Căn cứ Quậy Nhỏ đăng ký 1 chiến binh.

Nghĩa-Q2
02-10-13, 15:37
Căn cứ vinhnguyentom đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoàng P8 Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Bốn Chí đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ taixaydung đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quân_du_lich đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ tugiang đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Vinh (MG) đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Bửu Q8 đăng ký 1chiến binh


Căn cứ sophuc đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ QUANG BC đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ LẬY Q5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ MINH Q8 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Xí PN đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ LONG Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯ Q6 đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ MÀNH LỬA đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ HẢI Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hunglam_Q11 đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Hải Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯỜNG Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Vinh 62 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯ BÌNH TIÊN đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ PHÚC THỊNH đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TÙNG XÈNG đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ LIÊM/LIỀM đăng ký 12 chiến binh (1 đội +7)


Căn cứ Blues Sky đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Lũ Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ NT.Phong đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thông Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Huy điện lực đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Đông Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ VinhQuang_Q4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ nguyên Q6 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ songiay đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Phát đồng diều đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hoangrau đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ big-pic đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ wingloft đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tí Chuột Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ bocaubinhtrieu đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hoache đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Quayphulam đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ phucyen đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Kiên Q5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Xiểng Q6 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ namtran đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ minhbacdan đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ dieuhuy đăng ký 12 chiến binh (1 đội +7)


Căn cứ Tí P6/Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hùng Ký đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ vinhxena đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hungchay đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ nhocsport đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q8 đăng ký 8 chiến binh (1 đội +3)


Căn cứ Mario Vo đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ hainguyen đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Lụ Xỉa đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Út P6 Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ CUONG NHO đăng ký 10 chiến binh


Căn cứ Lâm Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Quậy Nhỏ đăng ký 1 chiến binhTạm thời có 63 căn cứ đăng ký 148 chiến binh tham gia GIẢI ĐUA BỒ CÂU TIẾN LÊN 4 CHẶNG

Le_quan8
02-10-13, 16:01
Lễ quận 8 đăng ký thêm 2 chiến binh(trước sau 10)

Đông (Q8)
02-10-13, 16:18
Lễ quận 8 đăng ký thêm 2 chiến binh(trước sau 10)

Vậy là căn cứ Lễ Q8 đăng ký thêm 2 chiến binh thành lập 1 đội và +5 chiến binh lẻ.

Đến thời điểm này căn cứ Lễ Q8 đăng ký thêm 2 chiến binh là vừa tròn 150 chiến binh đạt chỉ tiêu kế hoạch ban đầu do BTC đề ra.

Vayca
02-10-13, 17:43
Vayca đăng ký 2 chiến binh.

Đông (Q8)
02-10-13, 18:08
Căn cứ PHƯƠNG NAM tham gia 02 chiến binh

Đông (Q8)
02-10-13, 18:12
Căn cứ BÁNH Q11 tham gia 01 chiến binh

Simon_ThienVu
02-10-13, 18:41
Căn cứ CHÂU VĂN THÂN đăng kí 2 chiến binh

Bigflowerhorn
02-10-13, 18:50
Căn cứ big -Pic thêm 04 chiến binh. Tổng cộng 05 chiến binh.

Đông (Q8)
02-10-13, 19:23
Chân thành cảm ơn căn cứ Big-Pic đã đăng kí thêm 4 chiến binh thành lập 1 đội (5 chiến binh) không hổ danh là đầu tàu của Hội Bồ Câu Sài Gòn.

Chúc tư lệnh Big-Pic được nhiều sức khỏe, có nhiều chiến binh dũng mảnh,vượt qua từng chặng của giải đấu.

Nghĩa-Q2
02-10-13, 20:13
Căn cứ CVN đăng ký 1 chiến binh

Nghĩa-Q2
02-10-13, 20:18
Căn cứ vinhnguyentom đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoàng P8 Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Bốn Chí đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ taixaydung đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quân_du_lich đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ tugiang đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Vinh (MG) đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Bửu Q8 đăng ký 1chiến binh


Căn cứ sophuc đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ QUANG BC đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ LẬY Q5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ MINH Q8 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Xí PN đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ LONG Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯ Q6 đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ MÀNH LỬA đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ HẢI Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hunglam_Q11 đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Hải Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯỜNG Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Vinh 62 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯ BÌNH TIÊN đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ PHÚC THỊNH đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TÙNG XÈNG đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ LIÊM/LIỀM đăng ký 12 chiến binh (1 đội +7)


Căn cứ Blues Sky đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Lũ Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ NT.Phong đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thông Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Huy điện lực đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Đông Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ VinhQuang_Q4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ nguyên Q6 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ songiay đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Phát đồng diều đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hoangrau đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ big-pic đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ wingloft đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tí Chuột Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ bocaubinhtrieu đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hoache đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Quayphulam đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ phucyen đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Kiên Q5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Xiểng Q6 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ namtran đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ minhbacdan đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ dieuhuy đăng ký 12 chiến binh (1 đội +7)


Căn cứ Tí P6/Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hùng Ký đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ vinhxena đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hungchay đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ nhocsport đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q8 đăng ký 10 chiến binh (1 đội +5)


Căn cứ Mario Vo đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ hainguyen đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Lụ Xỉa đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Út P6 Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ CUONG NHO đăng ký 10 chiến binh


Căn cứ Lâm Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Quậy Nhỏ đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ vayca đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ phuongnam đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ BÁNH Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ chauvanthan đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ CVN đăng ký 1 chiến binhTạm thời có 68 căn cứ đăng ký 162 chiến binh tham gia GIẢI ĐUA BỒ CÂU TIẾN LÊN 4 CHẶNG

Đông (Q8)
02-10-13, 20:20
Căn cứ TÔN Q8 tham gia 02 chiến binh

Phúc Yến
02-10-13, 20:34
Căn cứ mình tham gia thêm 2 chiến binh trước sau là 3

Thuan Q.6
02-10-13, 20:45
Thuận q8 đăng ký 01cb

Đông (Q8)
02-10-13, 21:11
Căn cứ HÒANG RÂU tham gia thêm 1 chiến binh trứơc sau 2 em

Hoàng conic
02-10-13, 21:44
căn cứ CONIC tham gia 2 chiến binh.Cảm ơn.

Hà Q6
02-10-13, 21:50
căn cứ Bãy bình phú đăng ký 1 chiến binh.
Căn cứ Hà Q6 đăng ký 1 chiến binh.

Cuong_Q6
02-10-13, 22:47
Cường_q6 tham gia 1 chiến binh

Hoache
02-10-13, 23:11
Hoache đăng ký thêm 1 cb trước sau 2 cb.

Đông (Q8)
02-10-13, 23:12
Căn cứ Wingloft đăng ký thêm 1 chiến binh trước sau 2 chiến binh.

Căn cứ Đông Q8 đăng ký thêm 1 chiến binh trước sau 2 chiến binh.

tugiang
03-10-13, 00:04
Căn cứ Tugiang đăng ký thêm 3 chiến binh trước sau 5 chiến binh (1 đội).

Đông (Q8)
03-10-13, 00:09
Căn cứ Tư Q6 đăng ký thêm 2 chiến binh trước sau 7 chiến binh(1 đội +2).

Nghĩa-Q2
03-10-13, 00:16
Căn cứ vinhnguyentom đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoàng P8 Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Bốn Chí đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ taixaydung đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quân_du_lich đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ tugiang đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Vinh (MG) đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Bửu Q8 đăng ký 1chiến binh


Căn cứ sophuc đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ QUANG BC đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ LẬY Q5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ MINH Q8 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Xí PN đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ LONG Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯ Q6 đăng ký 7 chiến binh (1 đội +2)


Căn cứ MÀNH LỬA đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ HẢI Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hunglam_Q11 đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Hải Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯỜNG Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Vinh 62 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TƯ BÌNH TIÊN đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ PHÚC THỊNH đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ TÙNG XÈNG đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ LIÊM/LIỀM đăng ký 12 chiến binh (1 đội +7)


Căn cứ Blues Sky đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Lũ Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ NT.Phong đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thông Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Huy điện lực đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Đông Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ VinhQuang_Q4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ nguyên Q6 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ songiay đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Phát đồng diều đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hoangrau đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ big-pic đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ wingloft đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tí Chuột Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ bocaubinhtrieu đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hoache đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quayphulam đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ phucyen đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Kiên Q5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Xiểng Q6 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ namtran đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ minhbacdan đăng ký 5 chiến binh (1 đội)


Căn cứ dieuhuy đăng ký 12 chiến binh (1 đội +7)


Căn cứ Tí P6/Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hùng Ký đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ vinhxena đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hungchay đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ nhocsport đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q8 đăng ký 10 chiến binh (1 đội +5)


Căn cứ Mario Vo đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ hainguyen đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Lụ Xỉa đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Út P6 Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ CUONG NHO đăng ký 10 chiến binh


Căn cứ Lâm Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Quậy Nhỏ đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ vayca đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ phuongnam đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ BÁNH Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ chauvanthan đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ CVN đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tôn Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Thuận Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ conic đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Bảy Bình Phú đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hà Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Cường Q6 đăng ký 1 chiến binhKhóa sổ có 74 căn cứ đăng ký 181 chiến binh tham gia GIẢI ĐUA BỒ CÂU TIẾN LÊN 4 CHẶNG

Đông (Q8)
03-10-13, 00:22
Căn cứ Tugiang đăng ký thêm 3 chiến binh trước sau 5 chiến binh (1 đội).

Cảm ơn Thuyền trưởng Tú Giang là căn cứ đăng ký giải đua đồng đội cuối cùng.

Chúc các chiến binh của Thuyền trưởng Tú Giang xuôi chèo mát mái từng chặng. Hiên ngang vượt sóng xé gió bức phá về căn cứ.

Đông (Q8)
03-10-13, 00:34
Giờ G đã điểm, căn cứ Tư Q6 đã quá nhiệt tình, đăng ký thêm 2 chiến binh, cũng là các chiến binh cuối cùng đăng ký tham gia giải đua Tiến Lên Miền Đông 4 Chặng.

Chúc đội đua của Tư lệnh Tư Q6 xuyên đèo phá núi vượt ngàn trùng và đem vinh quang về cho căn cứ.


CHÚC TOÀN THỂ 74 TƯ LỆNH CĂN CỨ VÀ 181 CHIẾN BINH

KỲ KHAI TẤT THẮNG - TƯỚNG MÃ HÙNG BINH

Đông (Q8)
03-10-13, 11:34
BANNER CHÍNH THỨC CỦA GIẢI ĐUA MIỀN ĐÔNG TIẾN LÊN 4 CHẶNG.


http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/banner%20giai%204%20chang/BannerTi1EBFnlecircn4ch1EB7ng_zps3dd2160a.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/banner%20giai%204%20chang/BannerTi1EBFnlecircn4ch1EB7ng_zps3dd2160a.jpg.html )

Đông (Q8)
04-10-13, 01:37
Căn cứ vào điều lệ giải đua đã quy định, dự kiến có 150 chiến binh tham gia là đủ chỉ tiêu theo giải thưởng ban đầu đã đề ra. Tuy nhiên, với lòng nhiệt huyết từ các căn cứ, tổng số lượng chiến binh tham gia giải đua Tiến Lên 4 Chặng là 181 chiến binh. Vượt chỉ tiêu 31 chiến binh.

Vậy số tiền còn dư là: 300.000 vnd/1 chiến binh x 31 chiến binh = 9.300.000 vnd.

Theo quy định thì 50% tiền dư sẽ được quy vào giải thưởng, 50% còn lại sẽ dùng làm quỹ Hội.

BTC HQBC Q8 thống nhất xây dựng thêm 6 giải thưởng, tổng cộng 16 giải.

Giải thưởng sẽ thay đổi như sau:

_ 1) 12.000.000 vnd --> 12.500.000 vnd
_ 2) 6.000.000 vnd --> 6.500.000 vnd
_ 3) 3.000.000 vnd --> 3.500.000 vnd
_ 4) 1.000.000 vnd --> 1.500.000 vnd
_ 5) 1.000.000 vnd --> 1.500.000 vnd

Từ hạng 6 --> hạng 10 vẫn giữ nguyên.

Từ hạng 11 --> hạng 16 giải thưởng sẽ là 300.000 vnd và cờ lưu niệm.

Trên đây là giải thưởng dự kiến, nếu các chiến binh chỉ về trong top 10 mà không có top 16 thì số tiền thưởng phụ trội trên sẽ xây dựng vào top 10 giải thưởng.


BTC HQBC Q8 Thông Báo.

Nghĩa-Q2
05-10-13, 06:33
http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/prs_zpsbc2d14bb.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/prs_zpsbc2d14bb.png.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/prc_zps81e1863a.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/prc_zps81e1863a.png.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/pts_zps28d19ddd.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/pts_zps28d19ddd.png.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/ptc_zps938dfdee.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/ptc_zps938dfdee.png.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/xls_zps6378cc8f.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/xls_zps6378cc8f.png.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/xlc_zps18f366ed.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/xlc_zps18f366ed.png.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/tps_zps2a18727f.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/tps_zps2a18727f.png.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/tpc_zps04e1b950.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/tpc_zps04e1b950.png.html)

Đông (Q8)
05-10-13, 08:06
BTC GIẢI ĐUA MIỀN ĐÔNG TIẾN LÊN 4 CHẶNG THÔNG BÁO :

Tất cả 181 chiến binh của 74 căn cứ đã cất cánh tại ngã ba cửa PHAN RÍ lúc 6g30 ngày 05/10/2013. trời nắng gió nhẹ phù hợp cho những chiến binh bứt phá về sài gòn.
.

Cào và nhắn tin 3 số lộ thiên và 5 số bí mật về số 0122 885 2345
chúc các căn cứ tham gia có chiến binh về sớm. Chiến binh về sau 16g chiều nay coi như bị loại khỏi cuộc đua.

VinhQuang_Q4
05-10-13, 09:07
Chúc các chiến binh hạ cánh an toàn,chúc mừng anh đông đã tổ chức giải thành công.

Chấn PG
07-10-13, 16:32
Chân thành cáo lỗi cùng tư lệnh của các căn cứ vì đã đợi chờ trong một khoảng thời gian dài ngóng tin.

Trong buổi chiều ngày thi đấu có tổng cộng 162 tin nhắn đến số điện thoại BTC. Sau khi kiểm tra tất cả tin nhắn và tem mật mã thì chúng ta có tổng cộng 141 chiến binh hạ cánh đúng quy định. Loại trực tiếp 40 chiến binh ra khỏi vòng đấu từ chặng thứ 1 này. Và vẫn còn hy vọng cho các chiến binh vươn lên ở chặng thứ 2: Cam Ranh - Sài Gòn.

Xin cảm ơn các căn cứ đã theo dõi.http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1_zpse9abb382.jpghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/2_zpsf68561c0.jpg
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/3_zpsfd04c788.jpg
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/4_zps0e6368b6.jpg
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/5_zpsbd7a08de.jpghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/6_zps9d01bf92.jpghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/7_zpsa02cabe6.jpghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/8_zpsc8793153.jpghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/9_zps65a79501.jpg
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/10_zps08bb13db.jpghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/11_zps33aa40b7.jpg
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/12_zps672bff92.jpg

Bigflowerhorn
08-10-13, 08:26
Cám ơn bạn Chấn PG và bạn Nghia_q2 đã phối hợp xây dựng bảng kết quả.

Chấn PG
08-10-13, 10:23
Dưới đây là bảng tin nhắn mà các tư lệnh đã nhắn tin vào số điện thoại của BTC. Những dòng gạch dưới màu đỏ ở tên và số mật mã là những số sai hoặc là căn cứ đó nhắn nhiều tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng đúng quy định trong chặng thứ 1 là căn cứ Tư Q6.

Do điện thoại có trục trặc về thời gian nên xin các căn cứ vui lòng bỏ qua.

Xin cảm ơn các căn cứ đã theo dõi.


http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1_zps44110ef9.jpghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/2_zpsb92fc937.jpghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/3_zps0b6c1910.jpghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/4_zps2022b7a2.jpghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/5_zpscfb069e8.jpghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/6_zps787da5f7.jpghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/7_zps7b4c8342.jpg
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/8_zpscb74fe46.jpg

Nghĩa-Q2
08-10-13, 15:09
Chúc các căn cứ có chiến binh về trong chặng Phan Rí - Sài Gòn sẽ cải thiện thứ hạng trong các chặng kế tiếp

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/1_zps557abc61.png
http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/2_zps0737b3ba.png
http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/3_zpsd956c9c6.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/4_zps0de998e8.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/5_zps2c2f500c.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/6_zpsc2bfcdef.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/7_zps27271a95.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/8_zps225f9d0a.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/9_zps69559aed.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/10_zps993883ef.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/11_zpscd0ef840.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/12_zpsadf5f188.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/13_zps1775dbf1.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/14_zpsd9bee639.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/15_zps7a7a57aa.png

Đông (Q8)
09-10-13, 20:21
Để tiện việc kiểm tra kết quả khui thùng của từng căn cứ, BTC giải đua 4 chặng quyết định thay đổi địa điểm và thời gian kiểm tra kết quả:

Địa điểm kiểm tra mới:12 LŨY BÁN BÍCH QUẬN TÂN PHÚ (Lúc trước là 96 DÃ TƯỢNG P. 10 Q.8).

Thời gian khui thùng:- CAM RANH 11h30 ngày 13/10/2013

- ĐÈO CẢ 13h00 ngày 20/10/2013

- BÌNH ĐỊNH 18h30 ngày 03/11/2013Lưu ý: chỉ thay đổi địa điểm và thời gian khui thùng kiểm tra, không thay đổi THỜI GIAN KHÓA SỔ CHIẾN BINH HẠ CÁNH.

Ví dụ: Thời gian khóa sổ chiến binh hạ cánh trận CAM RANH là 09h00 ngày 13/10/2013 nghĩa là 11h30 ngày 13/10/2013 sẽ khui thùng kiểm tra và các chiến binh về sau 09h00 ngày 13/10/2013 sẽ bị loại.

Chấn PG
10-10-13, 12:09
Dưới đây là danh sách các chiến binh bị loại trong chặng thứ 1: Phan Rí - Sài Gòn 215 KM ngày 05/10/2013http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/L1_zps9806fa7b.jpg
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/L2_zps03518468.jpg
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/L4_zpsb413dd50.jpg

QuyAttilaQ6
12-10-13, 21:21
chúc các căn cứ lớn dieuhuy ,cuongnho mỗi người về được 10con.chúc mừng...chúc mừng

Chấn PG
13-10-13, 20:06
Ở chặng thứ 2 Cam Ranh - Sài Gòn đầy kịch tính với sự thay đổi bảng xếp hạng.


http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/C21_zps73a98351.jpg
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/C22_zpsfdeb457f.jpg
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/C23_zps4b17ba34.jpg
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/C24_zps4485412e.jpg
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/C25_zps43422c88.jpghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/C26_zpsee5f34b9.jpg

Nghĩa-Q2
16-10-13, 21:05
Chúc các căn cứ cải thiện thành tích chặng kế tiếp

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/1_zps8fdfc445.pnghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/2_zps9f2ecf4f.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/3_zps19f62a16.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/4_zpsccfe8d83.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/5_zpsc2315c36.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/6_zpsb357e3e9.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/7_zpsea4243aa.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/8_zps9ebb8ece.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/9_zps8314ca02.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/10_zpsd8069700.pnghttp://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/11_zps6e616280.png
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/12_zps6f3058da.pnghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/13_zpsa0cfefd7.png

Đông (Q8)
17-10-13, 19:32
BTC giải đua 4 chặng thông báo:Ngày mai nhận chiến binh chặng 3 Đèo Cả-Sài Gòn từ 15h-16h30 ngày 18/10/2013 tại 12 Lũy Bán Bích Tân Phú.Vì xe khởi hành sớm đề nghị các căn cứ có mặt đúng giờ, bất cứ lý do gì với sự chậm trễ BTC không chịu trách nhiệm.

Nghĩa-Q2
19-10-13, 01:11
http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/7h_zpsca94b8bb.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/7h_zpsca94b8bb.png.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/1h_zps642b0f10.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/1h_zps642b0f10.png.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/9h_zps712557ef.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/9h_zps712557ef.png.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/12h_zpsd1441eda.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/12h_zpsd1441eda.png.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/15h_zpsb7057fea.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/15h_zpsb7057fea.png.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/18h_zpsf513cb83.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/18h_zpsf513cb83.png.html)

tugiang
19-10-13, 09:18
Hội Quán Bồ Câu Q.8

111 chiến binh cất cách lúc 7 giờ thời tiết sương mù và mưa lăm răm.

- khi chiến binh về, cào và nhắn 8 số trên tem về số BTC: 01228.238.305

Thắc mắt liên hệ Anh Đông Q.8.

Hoàng conic
20-10-13, 14:49
Sao không thấy BTC post bảng kết quả gốc chặng thứ 3 vậy ??????????????????....Lại thất vọng.

Chấn PG
20-10-13, 20:45
Tổng cộng có 74 chiến binh hạ cánh đúng quy định. Các căn cứ vượt qua Chặng 3 hãy chăm sóc cho chiến binh mình thật tốt để tiếp tục tranh tài trong chặng thứ 4 nhé.


http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/C31_zpsadc1f05c.png
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/C32_zpsed36d5e4.pnghttp://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/C33_zpsed643a2d.png
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/C34_zps1a8acba0.png

Nghĩa-Q2
21-10-13, 12:03
Kết quả tổng kết tạm thời sau 3 chặng. Chúc các chiến binh hoàn thành tốt chặng cuối, cải thiện được thành tích giành lấy chiến thắng.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/1_zps2b0b7734.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/1_zps2b0b7734.png.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/2_zps20682a60.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/2_zps20682a60.png.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/3_zps578a0689.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/3_zps578a0689.png.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/4_zps79cc5efd.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/4_zps79cc5efd.png.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/5_zpsc790b756.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/5_zpsc790b756.png.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/6_zps8e7a4e0a.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/6_zps8e7a4e0a.png.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/7_zps321110a3.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/7_zps321110a3.png.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/8_zpsda7b71c7.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/8_zpsda7b71c7.png.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag38/Nghia_Vo/9_zpsacac8c8b.png (http://s1297.photobucket.com/user/Nghia_Vo/media/9_zpsacac8c8b.png.html)

VinhQuang_Q4
01-11-13, 18:27
Một lần nữa cám ơn ban tổ chức đã tạo ra một cuộc chơi đầy hấp dẩn,chúc các chiến binh của các tư lệnh đáp cánh an toàn.

tugiang
02-11-13, 07:25
HỘI QUÁN BỒ CÂU Q.8

Tất cả 69/74 chiến binh cất cánh lúc 6h30 tại ga Diêu trì thờI tiết nắng tốt phù hợp cho các chiến binh quyết chiến Bình Định để đoạt những giải thưởng cao quý, cào tem bí mật và nhắn tin 8 số về số 01228852345 chúc các các căn cứ có chiến binh về sớm.


Đông Q.8.

Nghĩa-Q2
02-11-13, 08:29
Thời tiết một số vùng thứ 7 và chủ nhật

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/nd2_zps33a32ed9.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/nd2_zps33a32ed9.png.html)

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/nd3_zps60ef7bd1.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/nd3_zps60ef7bd1.png.html)

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/gio1_zps3fb891e0.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/gio1_zps3fb891e0.png.html)

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/gio2_zpsf56d2cd2.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/gio2_zpsf56d2cd2.png.html)

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/gio3_zps8ce3d130.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/gio3_zps8ce3d130.png.html)

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/gio4_zps6b744095.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/gio4_zps6b744095.png.html)

Chấn PG
03-11-13, 21:20
Kết quả Chặng 4: Bình Định - Sài Gòn 430 Km ngày 02/11/2013.
Tổng cộng có 28 chiến binh về trong ngày, nâng cao thành tích các chiến binh bay Bình Định so với những giải ở Bình Định ngày xưa. Chúc mừng các căn cứ có chiến binh về xuất sắc và các căn cứ đạt thành tích tốt trong tổng 4 chặng.http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/C41_zps40d3ad1f.png
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/C42_zpsa39180bc.png
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/C43_zps1ad146a9.png

Đông (Q8)
03-11-13, 22:10
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_4996_zpsad798053.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_4996_zpsad798053.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_4997_zps62a4bcc3.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_4997_zps62a4bcc3.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_4998_zpsad13dcb2.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_4998_zpsad13dcb2.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_4999_zpsb9e2b23d.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_4999_zpsb9e2b23d.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5000_zps23c507bc.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5000_zps23c507bc.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5001_zpse5967aad.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5001_zpse5967aad.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5002_zpsa06b135e.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5002_zpsa06b135e.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5003_zpsd66deeb9.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5003_zpsd66deeb9.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5004_zpsc45049fd.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5004_zpsc45049fd.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5005_zpscdb5dfe9.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5005_zpscdb5dfe9.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5006_zpscf768638.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5006_zpscf768638.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5007_zps5855c720.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5007_zps5855c720.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5008_zps49d8ecf1.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5008_zps49d8ecf1.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5010_zps52499a8e.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5010_zps52499a8e.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5011_zpsc97b67b2.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5011_zpsc97b67b2.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5012_zps4b78bc94.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5012_zps4b78bc94.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5013_zps97a20d54.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5013_zps97a20d54.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5014_zps1bfafe0e.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5014_zps1bfafe0e.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5016_zpsfb34f41f.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5016_zpsfb34f41f.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5018_zpsb808852d.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5018_zpsb808852d.jpg.html)

Đông (Q8)
03-11-13, 22:11
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5019_zpsfc1f5b7d.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5019_zpsfc1f5b7d.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5020_zpsfad2700a.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5020_zpsfad2700a.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5021_zps8eb2f124.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5021_zps8eb2f124.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5023_zps48160a7d.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5023_zps48160a7d.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5024_zps0c3b6ee1.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5024_zps0c3b6ee1.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5026_zpsff791070.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5026_zpsff791070.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5027_zpsb7c665fc.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5027_zpsb7c665fc.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5028_zps65c3c3d9.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5028_zps65c3c3d9.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5029_zps7f57b7c9.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5029_zps7f57b7c9.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5030_zpsaa471003.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5030_zpsaa471003.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5032_zpsbf601126.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5032_zpsbf601126.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5033_zps780b7c94.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5033_zps780b7c94.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5034_zpsb88abb07.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5034_zpsb88abb07.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5035_zps0ab7eb69.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5035_zps0ab7eb69.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5037_zpsc0f29f14.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5037_zpsc0f29f14.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5038_zps6f4a848c.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5038_zps6f4a848c.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5039_zps5e7f4144.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5039_zps5e7f4144.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5040_zpsd3f543f2.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5040_zpsd3f543f2.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5041_zpsa60ab957.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5041_zpsa60ab957.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5043_zps552bb25f.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5043_zps552bb25f.jpg.html)

Đông (Q8)
03-11-13, 22:11
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5056_zps90c727ce.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5056_zps90c727ce.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5057_zps90d751ff.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5057_zps90d751ff.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5058_zps932aafaa.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5058_zps932aafaa.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5059_zpsb5a18e33.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5059_zpsb5a18e33.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5060_zpsab8a3a8f.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5060_zpsab8a3a8f.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5061_zps78ee7ca1.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5061_zps78ee7ca1.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5062_zpsa163e4db.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5062_zpsa163e4db.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5064_zpse46d1f3e.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5064_zpse46d1f3e.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5066_zps0c18c0a9.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5066_zps0c18c0a9.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5068_zpsac193f9e.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5068_zpsac193f9e.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5069_zps345b6c7d.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5069_zps345b6c7d.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5073_zpsfb1fc078.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5073_zpsfb1fc078.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5074_zps9aa1d519.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5074_zps9aa1d519.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5075_zps451d814a.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5075_zps451d814a.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5076_zps5f14d67c.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5076_zps5f14d67c.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5077_zps30cab6cb.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5077_zps30cab6cb.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5078_zps75348b5f.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5078_zps75348b5f.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5079_zpsbde817a8.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5079_zpsbde817a8.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5081_zpsf77b5958.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5081_zpsf77b5958.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5082_zps471e9967.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5082_zps471e9967.jpg.html)

Đông (Q8)
03-11-13, 22:12
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5083_zps322fc209.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5083_zps322fc209.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5084_zps08951302.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5084_zps08951302.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5085_zps76a92b81.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5085_zps76a92b81.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5086_zps6640a567.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5086_zps6640a567.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5087_zpsfb172bca.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5087_zpsfb172bca.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5088_zps29906718.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5088_zps29906718.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5089_zps58a5a0fb.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5089_zps58a5a0fb.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5090_zps81192032.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5090_zps81192032.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5091_zpsa078d14c.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5091_zpsa078d14c.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5094_zps56f5164e.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5094_zps56f5164e.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5095_zps02d11527.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5095_zps02d11527.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5096_zpsb9267840.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5096_zpsb9267840.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5097_zps697ca8b9.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5097_zps697ca8b9.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5098_zpsfd1e5dfa.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5098_zpsfd1e5dfa.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5099_zps2fa23f5d.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5099_zps2fa23f5d.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5100_zpsc76ead0c.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5100_zpsc76ead0c.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5101_zpsc8ff82b1.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5101_zpsc8ff82b1.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5104_zps583a6fba.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5104_zps583a6fba.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5105_zps0eef0924.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5105_zps0eef0924.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5106_zpse7580edc.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5106_zpse7580edc.jpg.html)

Đông (Q8)
03-11-13, 22:13
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5109_zpse665182d.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5109_zpse665182d.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5111_zps127c5c22.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5111_zps127c5c22.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5112_zpsdc56d0d2.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5112_zpsdc56d0d2.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5113_zpsd57ca29d.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5113_zpsd57ca29d.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5114_zpse0009025.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5114_zpse0009025.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5115_zpsb96e6c90.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5115_zpsb96e6c90.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5116_zpsdf084f4f.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5116_zpsdf084f4f.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5117_zps94c7d1f1.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/chang%203%204/FILEminimizerIMG_5117_zps94c7d1f1.jpg.html)

Nghĩa-Q2
05-11-13, 00:27
Sau 4 chặng đầy kịch tính, hấp dẫn xen lẫn niềm vui nỗi buồn, đôi khi xảy ra mâu thuẫn giữa các tư lệnh và ban tổ chức mang đến một cuộc đua đầy màu sắc và nhiều cảm xúc. Nhưng tất cả điều đó cuối cùng cũng nhường chỗ vinh danh cho chiến binh của chúng ta vất vả mang về niềm vinh dự cho tư lệnh.
Đặc biệt giải lần này chứng tỏ sự tiến bộ của các chiến binh Việt Nam thể hiện qua chiến binh xác lập thời gian bay ngắn nhất từ trước tới nay cự ly Bình Định - Sài Gòn.

Cuộc đua cuối cùng khép lại xin chúc mừng 55 trên 181 chiến binh của các tư lệnh đã hoàn thành nhiệm vụ mang đến nhiều niềm vui cho căn cứ .http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/1_zps96a1de53.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/1_zps96a1de53.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/2_zps0e0d0653.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/2_zps0e0d0653.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/3_zpsc305760a.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/3_zpsc305760a.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/4_zps46e56c15.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/4_zps46e56c15.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/5_zpsd87fe59c.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/5_zpsd87fe59c.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/6_zps3d882420.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/6_zps3d882420.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/7_zps5b2fa3c6.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/7_zps5b2fa3c6.png.html)

THIỆP TRANSPORT
05-11-13, 13:49
Xin chúc mừng giải đua Tiến Lên 4 chặng do HQBCQ8 tổ chức đã thành công tốt đẹp. Chúc mừng các tư lệnh có chiến binh đoạt những thứ hạng cao nhất trong cuộc đua ( nhìn bảng xếp hạng toàn những cao thủ trong giới chơi bồ câu đua ), các Anh Em đã đổ rất nhiều tâm huyết vào cuộc vui. Chúc các Anh tiếp tục thành công ở các cuộc đua sau. Chúc các Anh Em không đạt các thứ hạng cao trong giải này, phấn đấu hơn nữa ở các giải sau. Mong rằng trong tương lai gần mình cũng có chim đua góp vui ( và học hỏi ) cùng với tất cả các Anh Em. Thanks

Simon_ThienVu
07-11-13, 16:08
Thân mời các căn cứ đạt giải đua tiến lên miền đông 4 chặng và tất cả các căn cứ tham gia giải đua có mặt tại 12 LŨY BÁN BÍCH để làm lể trao giải lúc 11g30 ngày 10/11/13. sau đó dự liên hoan nhẹ.

Đề nghị các anh em tham gia đầy đủ nhé.

BTC. HQBC Q8

Simon_ThienVu
08-11-13, 17:53
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/BCN%20GIAI%204%20CHANG/FILEminimizerHANGI_zps781dde54.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/BCN%20GIAI%204%20CHANG/FILEminimizerHANGI_zps781dde54.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/BCN%20GIAI%204%20CHANG/FILEminimizerHANGII_zpsca7874bd.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/BCN%20GIAI%204%20CHANG/FILEminimizerHANGII_zpsca7874bd.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/BCN%20GIAI%204%20CHANG/FILEminimizerHANGIII_zpsbe345e5c.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/BCN%20GIAI%204%20CHANG/FILEminimizerHANGIII_zpsbe345e5c.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/BCN%20GIAI%204%20CHANG/FILEminimizerHANGIV_zpscc2298e9.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/BCN%20GIAI%204%20CHANG/FILEminimizerHANGIV_zpscc2298e9.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/BCN%20GIAI%204%20CHANG/FILEminimizerHANGV_zps7f167e6a.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/BCN%20GIAI%204%20CHANG/FILEminimizerHANGV_zps7f167e6a.jpg.html)

Simon_ThienVu
13-11-13, 01:04
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5655_zpsa53e2be1.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5655_zpsa53e2be1.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5656_zpsba2af2c3.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5656_zpsba2af2c3.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5657_zpsb094cb99.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5657_zpsb094cb99.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5658_zpsf1170b02.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5658_zpsf1170b02.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5659_zps31ca93b6.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5659_zps31ca93b6.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5660_zps32fb3aa0.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5660_zps32fb3aa0.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5661_zpsc1e96954.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5661_zpsc1e96954.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5667_zpsdb028669.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5667_zpsdb028669.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5668_zps03b99199.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5668_zps03b99199.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5669_zpsd6d4bbe7.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5669_zpsd6d4bbe7.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5670_zpsdbf3ca96.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5670_zpsdbf3ca96.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5671_zps832460b4.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5671_zps832460b4.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5672_zps2522d69f.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5672_zps2522d69f.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5673_zps1d059f05.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5673_zps1d059f05.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5674_zps86fea54c.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5674_zps86fea54c.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5675_zps76871bf5.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5675_zps76871bf5.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5676_zpsccb47e09.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5676_zpsccb47e09.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5677_zps49e469c4.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5677_zps49e469c4.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5678_zps65f83344.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5678_zps65f83344.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5679_zpsf262bcb4.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5679_zpsf262bcb4.jpg.html)

Simon_ThienVu
13-11-13, 01:04
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5680_zps5b95f5ed.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5680_zps5b95f5ed.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5681_zps48d5e5e4.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5681_zps48d5e5e4.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5682_zpsb2f60118.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5682_zpsb2f60118.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5683_zpsd5bae15e.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5683_zpsd5bae15e.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5684_zpsc85d9a07.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5684_zpsc85d9a07.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5685_zpsdb3b9efe.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5685_zpsdb3b9efe.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5686_zpsd2f4569d.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5686_zpsd2f4569d.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5687_zpsc1764eb9.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5687_zpsc1764eb9.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5688_zps902de5f0.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5688_zps902de5f0.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5689_zpsb4f7b7ce.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5689_zpsb4f7b7ce.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5690_zpsd1d280f6.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5690_zpsd1d280f6.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5691_zpscf172db8.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5691_zpscf172db8.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5692_zpsabaed018.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5692_zpsabaed018.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5693_zps7bdebf13.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5693_zps7bdebf13.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5694_zpsc6405fca.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5694_zpsc6405fca.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5695_zps243f9c5d.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5695_zps243f9c5d.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5696_zps663c9a8d.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5696_zps663c9a8d.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5697_zps0f87f31b.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5697_zps0f87f31b.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5698_zpsac102a88.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5698_zpsac102a88.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5699_zps606deeba.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5699_zps606deeba.jpg.html)

Simon_ThienVu
13-11-13, 01:05
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5700_zpseb8f5c26.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5700_zpseb8f5c26.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5701_zps95d01a5b.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5701_zps95d01a5b.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5702_zps5277dad2.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5702_zps5277dad2.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5703_zps96fd66f4.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5703_zps96fd66f4.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5704_zps8c634ba2.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5704_zps8c634ba2.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5705_zpsb4878a6d.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5705_zpsb4878a6d.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5706_zps09c4e15b.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5706_zps09c4e15b.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5707_zps75ad59b8.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5707_zps75ad59b8.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5708_zps09ae97f9.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5708_zps09ae97f9.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5709_zpseb1125ef.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5709_zpseb1125ef.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5710_zps61421bcf.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5710_zps61421bcf.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5713_zps53f31376.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5713_zps53f31376.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5714_zps9b376281.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5714_zps9b376281.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5715_zps7fd4ba97.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5715_zps7fd4ba97.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5716_zpsdb2d08a8.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5716_zpsdb2d08a8.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5717_zpsb729f28b.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5717_zpsb729f28b.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5718_zps2a32fc7c.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5718_zps2a32fc7c.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5719_zpsff7ebf2c.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5719_zpsff7ebf2c.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5720_zpsdc67695c.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5720_zpsdc67695c.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5721_zps2c577eb8.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5721_zps2c577eb8.jpg.html)

Simon_ThienVu
13-11-13, 01:06
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5725_zps20843b4b.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5725_zps20843b4b.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5726_zps14273b2d.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5726_zps14273b2d.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5727_zpsffa287ff.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5727_zpsffa287ff.jpg.html)

Simon_ThienVu
13-11-13, 01:10
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5711_zpsbd779af5.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5711_zpsbd779af5.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5712_zpse0bf9699.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5712_zpse0bf9699.jpg.html)

Anh Sơn Giấy Phó BTC giải đua 4 chặng trao phong bì 2.400.000 đồng cho căn cứ Diệu Huy đã xuất sắc đạt thành tích là căn cứ duy nhất hoàn thành giải đua đồng đội tiến lên 4 chặng với 6 chiến binh trong đó có 5 chiến binh chính thức và 1 chiến binh phụ.

Simon_ThienVu
13-11-13, 01:14
Căn cứ Bửu Q8 cũng đã xuất sắc về nhất chặng cuối Bình Định - Sài Gòn và chuyển giao chiến binh cho căn cứ Lậy Q5 với giá 12.000.000 đồng tại buổi lễ trao thưởng.
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5722_zps06e5de5b.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5722_zps06e5de5b.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5723_zps009bf8dc.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5723_zps009bf8dc.jpg.html)

Simon_ThienVu
13-11-13, 01:19
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5720_zpsdc67695c.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5720_zpsdc67695c.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5721_zps2c577eb8.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5721_zps2c577eb8.jpg.html)

Sau 4 năm miệt mài kinh sử và chuyển giao nhiều thế hệ chiến binh xuất sắc. Nay, căn cứ Cường Nhỏ đã xuất sắc đạt 5 giải trong tổng số 16 giải thưởng của giải đua 4 chặng. Xin chúc mừng căn cứ Cường Nhỏ với thành tích không tưởng này.

Simon_ThienVu
13-11-13, 01:32
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5667_zpsdb028669.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5667_zpsdb028669.jpg.html)

Trưởng BTC giải đua tiến lên miền đông 4 chặng Đông Q8 cùng chụp hình lưu niệm với Quán quân Quân Du Lịch.

Simon_ThienVu
13-11-13, 01:42
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5672_zps2522d69f.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5672_zps2522d69f.jpg.html)http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5706_zps09c4e15b.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5706_zps09c4e15b.jpg.html)http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5707_zps75ad59b8.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/trao%20thuog%204chang/FILEminimizerIMG_5707_zps75ad59b8.jpg.html)

Anh Hùng Lâm - Nhà tài trợ 21 chiếc áo thun trao cúp và áo vàng chung cuộc cho Quán quân và những căn cứ xuất sắc hoàn thành từng chặng đua.

Hội Quán Bồ Câu Quận 8 xin cảm ơn căn cứ Hùng Lâm đã tài trợ 21 chiếc áo và chiếc Cúp vô địch trong giải đua Tiến Lên Miền Đông 4 Chặng.

thanhq8
13-11-13, 12:21
XIN CHÚC MỪNG HỘI QUÁN BỒ CÂU Q8 ĐÃ TỔ CHỨC GIẢI ĐUA BỒ CÂU MIỀN ĐÔNG TIẾN LÊN 4 TRẬN. .

ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP ,XIN CHÚC MỪNG TOÀN THỂ BAN TỔ CHỨC GIẢI ,VÀ TẤT CẢ CÁC CĂN CỨ ĐÃ THAM DỰ

GiẢI . MỘT LẦN NỬA XIN CHÚC MỪNG....THÂN CHÀO.

ChuyaChuya
18-11-13, 00:14
Chu choa...lần này có cả áo đá banh nữa.ai không mặc thì cho chuya xin về mặc đá banh nhé:)

Simon_ThienVu
18-11-13, 14:59
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/thuchi1_zpse73c8660.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/thuchi1_zpse73c8660.jpg.html)
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/stallone702/The%20le%20dua%204%20chang/thuchi2_zps07d19991.jpg (http://s573.photobucket.com/user/stallone702/media/The%20le%20dua%204%20chang/thuchi2_zps07d19991.jpg.html)