PDA

View Full Version : Giải Viễn Chinh chặng 3 dành cho kiềng VNPC 2013.Chấn PG
13-08-13, 00:21
BTC Hội Bồ câu Saigon xin thông báo giải Viễn Chinh chặng thứ 3: Tuy Hòa - Sài Gòn 380 KM dành cho các chiến binh mang kiềng VNPC13 dự kiến sẽ xuất phát tại Tuy Hòa vào ngày 09/11/2013.

- Lệ phí tham gia: 200,000đ/chiến binh.

Lưu ý:

- Nội quy theo Nội quy đua chiến binh (http://bocauvietnam.com/showthread.php?1223-N%E1%BB%99i-quy-%C4%91ua-chi%E1%BA%BFn-binh)

- Chỉ dành cho các chiến binh đeo kiềng VNPC 2013 (Không chấp nhận kiềng cắt, chấp vá)

- Hạn chót đăng ký chiến binh tham gia vào lúc 20:00:00 ngày 07/11/2013.

- Nhận chiến binh tham gia giải từ 15h - 16h tại 12 Lũy Bán Bích. Vì xe khởi hành sớm nên các căn cứ vui lòng đến đúng giờ. Các trường hợp trễ giờ sẽ không được giải quyết.


Giải thưởng sau đây xây dựng dựa trên số tiền thu được từ việc phân phối kiềng VNPC2013 (16.100.000 đ) và 100 chiến binh kiềng VNPC 2013 tham gia giải:

- Giải 1: 13.000.000 đ + Cup + cờ

- Giải 2: 6.500.000 đ + cờ

- Giải 3: 3.000.000 đ + cờ

- Giải 4: 1.500.000 đ + cờ

- Giải 5: 1.500.000 đ + cờ

- Giải 6 - 10: Mỗi giải bao gồm 500.000 đ + cờ

TM.BTC

DieuHuy
29-10-13, 09:08
căn cứ dieuhuy đăng ký 5 chiến binh

Chánh-BT
29-10-13, 09:21
Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là cuộc đua kiềng VNPC lớn nhất trong năm sẽ diễn ra, sau 1 năm nuôi dưỡng và huấn luyện nay chiến binh nào sẽ vượt trội hơn hàng ngàn chiến binh đeo kiềng VNPC ??? các tư lệnh hãy nhanh tay đăng ký để các em nó có dịp so tài nhé!

- Căn cứ Chánh-BT đăng ký 2 em

Vayca
29-10-13, 11:04
Vayca đăng ký 2 chiến binh.

taixaydung
29-10-13, 13:06
Căn cứ tài xây dựng đăng ký 1 chiến binh

tugiang
29-10-13, 19:46
Tugiang đăng ký 1 chiến binh.

Chấn PG
30-10-13, 15:29
Chấn PG đăng ký 1 chiến binh.

Vie_pigeon đăng ký 1 chiến binh.

songiay
30-10-13, 22:25
Sơn Giấy đăng ký 02 chiến binh.

Chấn PG
31-10-13, 12:56
Căn cứ dieuhuy đăng ký 5 chiến binh


Căn cứ Chánh-BT đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ vayca đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tài xây dựng đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ tugiang đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Chấn PG đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ vie_pigeon đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Sơn giấy đăng ký 2 chiến binh
Tạm thời có 15 chiến binh của 8 căn cứ tham gia giải Viễn Chinh chặng thứ 3 dành cho kiềng VNPC 2013 ngày 09/11/2013

Chấn PG
31-10-13, 15:25
Liêm/Liềm Q11 đăng ký 4 chiến binh.

bocaubinhtrieu
31-10-13, 23:17
bocaubinhtrieu đăng ký 1 chiến binh.

Chấn PG
01-11-13, 00:59
Hoàng Q8 đăng ký 2 chiến binh.

Bigflowerhorn
01-11-13, 08:41
Căn cứ Big-Pic đăng ký trước 01 chiến binh.

Vinhxena
01-11-13, 08:55
Vinhxena đăng ký trước sau 1 chiến binh...và còn nữa :D

taixaydung
01-11-13, 12:45
Mình đăng ký thêm 1 chiến binh nữa trước sao 2

VinhQuang_Q4
01-11-13, 17:22
Căn cứ vinhQuangq4 đăng kí một chiến binh.

NT.PHONG
01-11-13, 21:43
Căn cứ mình tham gia 03 chiến binh.

Chấn PG
01-11-13, 23:48
Căn cứ dieuhuy đăng ký 5 chiến binh


Căn cứ Chánh-BT đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ vayca đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Tài xây dựng đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ tugiang đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Chấn PG đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ vie_pigeon đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Sơn giấy đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Liêm/Liềm Q11 đăng ký 4 chiến binh


Căn cứ bocaubinhtrieu đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoàng Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Big-Pic đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ vinhxena đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Vinh Quang Q4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ NT.PHONG đăng ký 3 chiến binhTạm thời có 29 chiến binh của 15 căn cứ tham gia giải Viễn Chinh chặng thứ 3 dành cho kiềng VNPC 2013 ngày 09/11/2013

Vayca
02-11-13, 10:32
Lậy Q5 đăng ký 1 chiên binh.

Vayca
02-11-13, 11:38
Vayca đăng ký thêm 2 chiến binh. Tất cả 4 chiến binh.

Hoache
02-11-13, 23:15
hoache đăng ký 2 cb.

Bigflowerhorn
03-11-13, 09:13
Anh 7xe đăng ký 02 chiến binh.

minhbacdan
03-11-13, 11:16
Minh đăng ký 2 chiến binh

Chấn PG
03-11-13, 12:18
Hoàng râu đăng ký 1 chiến binh.

Bigflowerhorn
03-11-13, 15:09
Căn cứ Taiauco đăng ký 02 chiến binh.

VinhQuang_Q4
03-11-13, 21:38
Xí phú nhuận đăng kí 4 chiến binh.

Bigflowerhorn
04-11-13, 14:36
Căn cứ Bluesky đăng ký 04 chiến binh.

Namtran
04-11-13, 17:46
Namtran 2 chiến binh

Bigflowerhorn
04-11-13, 20:19
Căn cứ Quaynho đăng ký 01 chiến binh.

Thang_Q5
04-11-13, 20:34
Căn cứ Hòa GĐ tham gia 2 chiến binh .

Chấn PG
04-11-13, 23:26
Căn cứ dieuhuy đăng ký 5 chiến binh


Căn cứ Chánh-BT đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ vayca đăng ký 4 chiến binh


Căn cứ Tài xây dựng đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ tugiang đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Chấn PG đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ vie_pigeon đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Sơn giấy đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Liêm/Liềm Q11 đăng ký 4 chiến binh


Căn cứ bocaubinhtrieu đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoàng Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Big-Pic đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ vinhxena đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Vinh Quang Q4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ NT.PHONG đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Lễ Q5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hoache đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ 7xe đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ minhbacdan đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hoàng râu đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tài âu cơ đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Xí PN đăng ký 4 chiến binh


Căn cứ Bluesky đăng ký 4 chiến binh


Căn cứ Namtran đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quậy nhỏ đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hòa gđ đăng ký 2 chiến binh


Tạm thời có 54 chiến binh của 26 căn cứ tham gia giải Viễn Chinh chặng thứ 3 dành cho kiềng VNPC 2013 ngày 09/11/2013

Namtran
05-11-13, 09:50
Căn cứ hùng trẫy 2 chiến binh

Hunglam_Q11
05-11-13, 11:02
Căn cứ hunglam_q11 đăng ký 1 chiến binh

Căn cứ minh Q8 đăng ký 1 chiến binh

Chấn PG
05-11-13, 11:28
Châu văn thân đăng ký 3 chiến binh.

Đông (Q8)
05-11-13, 12:42
Căn cứ hòa có tham gia 03 chiến binh

Tân_Pigeon
05-11-13, 13:38
Mình đăng kí thêm 01 chiến binh nữa, trước sau 02 chiến binh

Chấn PG
05-11-13, 13:56
Thông Q6 đăng ký 1 chiến binh.

Bigflowerhorn
05-11-13, 14:48
Căn cứ Lý Mè 090.63.64.467 đăng ký 01 chiến binh.

Đông (Q8)
05-11-13, 17:14
Căn cứ út p6/q8 tham gia 01 chiến binh

DieuHuy
05-11-13, 17:38
căn cứ dieuhuy đăng ký thêm 2 chiến binh (trước sau 7 chiến binh)

Thang_Q5
05-11-13, 19:48
Căn cứ Huy Điện Lực tham gia 1 chiến binh .

Bigflowerhorn
05-11-13, 19:57
Căn cứ 4 Bình Tiên -0909.066.270 đăng ký 02 chiến binh.

Chấn PG
05-11-13, 20:19
Các căn cứ lưu ý:

Giải Viễn Chinh 2013 chặng thứ 3: Tuy Hòa - Sài Gòn 380 Km (dành cho chiến binh mang kiềng VNPC 2013) sẽ khóa sổ đăng ký vào lúc 20:00:00 ngày thứ Năm 07/11/2013.

Vì vậy, những tư lệnh nào đang chần chừ thì hãy nhanh chóng quyết định đăng ký nhé.

TM.BTC

Bigflowerhorn
05-11-13, 23:10
Căn cứ Phúc Q.6 đăng ký 06 chiến binh.

Quang Huy Q10
06-11-13, 08:44
Tiểu Long đăng ký 1 em đeo kiềng VNPC-2013. Thanks !

Thang_Q5
06-11-13, 10:40
Căn cứ Phương Nam tham gia 1 chiến binh .

thuanloi
06-11-13, 13:02
thuận lợi đang ký 02 chiến binh

Bigflowerhorn
06-11-13, 14:08
Căn cứ Lụ xĩa đăng ký 01 chiến binh.

Gia Hưng (HCMC)
06-11-13, 15:44
- Căn cứ THANG LONG: 01 "chiến binh"

Le_quan8
06-11-13, 16:35
Lễ Quận 8 tham gia 6 Chiến binh

Chấn PG
06-11-13, 17:03
Tài tân phú đăng ký 3 chiến binh.

Tân tân phú đăng ký 1 chiến binh.

Vayca
06-11-13, 18:01
vayca đăng ký thêm 2 chien binh, trước sau 6 chiến binh.

Chấn PG
06-11-13, 18:40
Căn cứ Xiễng Q6 đăng ký 1 chiến binh.

Căn cứ Châu văn thân đăng ký thêm 2 chiến binh. Tổng cộng 5 chiến binh.

loiphat
06-11-13, 18:59
căn cứ lợi phát đăng ký 1 chiến binh

songiay
06-11-13, 23:07
Sơn Giấy đăng ký thêm 03 chiến binh. Tổng cộng 05 chiến binh

Chấn PG
06-11-13, 23:43
Các căn cứ lưu ý:
1. Giải Viễn Chinh 2013 chặng thứ 3 Tuy Hoà - Sài Gòn 380 Km dành cho các chiến binh mang kiềng VNPC 2013.

2. Các căn cứ nào đã đăng ký tham gia vẫn có quyền rút lại số lượng chiến binh trước 20:00:00 ngày 07/11/2013 (giờ khoá sổ). Sau thời gian khoá sổ sẽ không được phép rút.

Xin cảm ơn các tư lệnh đã ủng hộ diễn đàn bocauvietnam.com.

Chấn PG
06-11-13, 23:48
Bluesky đăng ký thêm 1 chiến binh. Trước sau 5 chiến binh.

Bigflowerhorn
07-11-13, 08:49
Căn cứ Biên Q.6 đăng ký 03 chiến binh.

tai252
07-11-13, 09:15
Tài Q11 đăng ký 1 CB

TânMetro
07-11-13, 09:51
TânMetro tham gia 1 chiến binh!thanks

Chấn PG
07-11-13, 10:51
Căn cứ dieuhuy đăng ký 7 chiến binh


Căn cứ Chánh-BT đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ vayca đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Tài xây dựng đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ tugiang đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Chấn PG đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ vie_pigeon đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Sơn giấy đăng ký 5 chiến binh


Căn cứ Liêm/Liềm Q11 đăng ký 4 chiến binh


Căn cứ bocaubinhtrieu đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoàng Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Big-Pic đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ vinhxena đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Vinh Quang Q4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ NT.PHONG đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hoache đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ 7xe đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ minhbacdan đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hoàng râu đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tài âu cơ đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Xí PN đăng ký 4 chiến binh


Căn cứ Bluesky đăng ký 5 chiến binh


Căn cứ Namtran đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quậy nhỏ đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hòa gđ đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hùng chảy đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hùng Lâm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Minh Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Châu văn thân đăng ký 5 chiến binh


Căn cứ Hòa có đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Thông Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lý mè đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Út P6Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Huy điện lực đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tư bình tiên đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Phúc Q6 đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Tiểu Long Q10 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Phương Nam đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thuận Lợi đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Lụ Xĩa đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thăng Long đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q8 đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Tài tân phú đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Tân tân phú đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Xiễng Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lợi Phát đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Tài Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tân metro đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ NTPHONG rút lại 2 chiến binh, còn 1 chiến binh tham gia.

Tạm thời có 108 chiến binh của 50 căn cứ tham gia giải Viễn Chinh chặng thứ 3 dành cho kiềng VNPC 2013 ngày 09/11/2013

Chấn PG
07-11-13, 11:33
Hoàng râu đăng ký thêm 2 chiến binh, trước sau 3 chiến binh.

Mario Vo
07-11-13, 13:49
Căn cứ Mario Vo đăng ký 3 chiến binh

Gia Hưng (HCMC)
07-11-13, 14:59
- Căn cứ Phát Đồng diều: 02 "chiến binh"

Nghĩa-Q2
07-11-13, 15:29
Căn cứ CVN đăng ký 2 chiến binh

Simon_ThienVu
07-11-13, 15:40
Căn cứ ĐÔNG Q8 tham gia 01 chiến binh.

Phúc Yến
07-11-13, 15:45
Phúc Yến 6 con
Kiên q5 1con
Quayphulam 1con

Nghĩa-Q2
07-11-13, 16:26
Căn cứ Long Q11 đăng ký tham gia 1 chiến binh

Vinhxena
07-11-13, 16:28
Vinhxena đăng ký thêm 2 con trước sau là 3 con chim ^^

NhocSport
07-11-13, 16:38
Căn cứ nhocsport tham gia 6 chiến binh

Bigflowerhorn
07-11-13, 16:46
Căn cứ Big -Pic thêm 03 chiến binh. Trước sau 04 chiến binh.

NguyenBang
07-11-13, 17:41
_ Mình đăng ký 02 chiến binh.

Chấn PG
07-11-13, 18:04
TuấnHA đăng ký 1 chiến binh.

Tôn Q8 đăng ký 3 chiến binh,

Nguyên Q6 đăng ký 1 chiến binh.

thanhviet
07-11-13, 18:15
Việt Tân phú tham gia 1 cb

Chấn PG
07-11-13, 18:15
Chỉ còn 2 giờ nữa sẽ khoá sổ đăng ký tham gia giải Viễn Chinh 2013 chặng thứ 3. Những tư lệnh nào chưa đăng ký hãy nhanh chóng nhấc máy alo BQT diễn đàn để đăng ký nhé.

Xin cảm ơn tất cả các căn cứ đã ủng hộ Hội bồ câu Sài Gòn.

Hainguyen
07-11-13, 18:17
Mình tham gia 2 em

Chấn PG
07-11-13, 18:45
Châu Q8 tham gia 1 chiến binh.

Chấn PG
07-11-13, 18:58
Căn cứ Nguyen Bang rút lại 1 chiến binh, còn 1 chiến binh tham gia.

Căn cứ conic đăng ký 1 chiến binh.

Bigflowerhorn
07-11-13, 19:44
Căn cứ Xá xíu: 03 chiến binh.

Căn cứ Hai Q.11 - 090.578.6238: 02 chiến binh.

Chấn PG
07-11-13, 19:55
Vinh MG tham gia 4 chiến binh.

NT.PHONG
07-11-13, 19:56
Căn cứ NT.PHONG thêm 01 chiến binh, tổng cộng trước sau 02 chiến binh.

Căn cứ Thiệp TB tham gia 01 chiến binh.

Căn cứ Taixaydung thêm 01 chiến binh. Trước sau 03 chiến binh.

Chấn PG
07-11-13, 20:50
Căn cứ dieuhuy đăng ký 7 chiến binh


Căn cứ Chánh-BT đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ vayca đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Tài xây dựng đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ tugiang đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Chấn PG đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ vie_pigeon đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Sơn giấy đăng ký 5 chiến binh


Căn cứ Liềm Q11 đăng ký 4 chiến binh


Căn cứ bocaubinhtrieu đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hoàng Q8 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Big-Pic đăng ký 4 chiến binh


Căn cứ vinhxena đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Vinh Quang Q4 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ NT.PHONG đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Lễ Q5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ hoache đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ 7xe đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ minhbacdan đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hoàng râu đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Tài âu cơ đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Xí PN đăng ký 4 chiến binh


Căn cứ Bluesky đăng ký 5 chiến binh


Căn cứ Namtran đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Quậy nhỏ đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hòa gđ đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hùng chảy đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Hùng Lâm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Minh Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Châu văn thân đăng ký 5 chiến binh


Căn cứ Hòa Q.6 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Thông Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lý mè đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Út P6Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Huy điện lực đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tư bình tiên đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Phúc Q6 đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Tiểu Long Q10 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Phương Nam đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thuận Lợi đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Lụ Xĩa đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Thăng Long đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lễ Q8 đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Tài tân phú đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Tân tân phú đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Xiễng Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Lợi Phát đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Biên Q6 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Tài Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tân metro đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Mario Võ đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Phát đồng diều đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ CVN đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Đông Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Phúc Yến đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Kiên Q5 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Quậy phú lâm đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Long Q11 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Nhocsport đăng ký 6 chiến binh


Căn cứ Nguyễn Bằng đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tuấn HA đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Tôn Q8 đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Nguyên Q6 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Việt tân phú đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Hainguyen đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Châu Q8 đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Conic đăng ký 1 chiến binh


Căn cứ Xá xíu đăng ký 3 chiến binh


Căn cứ Hai Q11 đăng ký 2 chiến binh


Căn cứ Vinh MG đăng ký 4 chiến binh


Căn cứ Thiệp TB đăng ký 1 chiến binh


Tổng kết danh sách đăng ký có 161 chiến binh của 71 căn cứ tham gia giải Viễn Chinh chặng thứ 3 dành cho kiềng VNPC 2013 ngày 09/11/2013

Vuanh
08-11-13, 12:17
Bocauvietnam.com xin thông báo,

Giải thưởng của giải đua được điều chỉnh sau khi chốt danh sách chiến binh tham dự như sau:


- Giải 1: 15.000.000 đ + Cup + cờ

- Giải 2: 7.500.000 đ + cờ

- Giải 3: 5.000.000 đ + cờ

- Giải 4: 2.000.000 đ + cờ

- Giải 5: 2.000.000 đ + cờ

- Giải 6 - 10: Mỗi giải bao gồm 1.000.000 đ + cờ

Tất cả các giải thưởng đều được cấp giấy chứng nhận.

TM.BQT

Bigflowerhorn
08-11-13, 22:02
http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111312_zps54c8faf7.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111312_zps54c8faf7.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111311_zpsf7ab7090.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111311_zpsf7ab7090.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111310_zpsaacc7a71.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111310_zpsaacc7a71.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa0911139_zpsf3f8ebd2.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa0911139_zpsf3f8ebd2.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa0911138_zps7fcfcdd7.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa0911138_zps7fcfcdd7.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa0911137_zpsc5c9d96b.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa0911137_zpsc5c9d96b.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa0911136_zps3cd9f833.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa0911136_zps3cd9f833.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa0911135_zpsd6ed55b5.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa0911135_zpsd6ed55b5.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa0911134_zpse046b6bb.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa0911134_zpse046b6bb.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa0911133_zps622730f5.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa0911133_zps622730f5.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa0911132_zpsfc6d1345.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa0911132_zpsfc6d1345.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa0911131_zps4793b7cf.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa0911131_zps4793b7cf.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111334_zpsc26550c5.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111334_zpsc26550c5.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111333_zps1c68da20.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111333_zps1c68da20.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111332_zpsc36ce820.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111332_zpsc36ce820.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111329_zpsd1281585.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111329_zpsd1281585.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111328_zpsaa110d99.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111328_zpsaa110d99.jpg.html)


Phó nhòm: Vayca.

Bigflowerhorn
08-11-13, 22:10
http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa0911133_zps622730f5.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa0911133_zps622730f5.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa0911132_zpsfc6d1345.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa0911132_zpsfc6d1345.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa0911131_zps4793b7cf.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa0911131_zps4793b7cf.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111345_zps9ca304d5.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111345_zps9ca304d5.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111344_zps5aafbb58.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111344_zps5aafbb58.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111343_zpsb8a3ea05.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111343_zpsb8a3ea05.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111342_zpsf6993d5e.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111342_zpsf6993d5e.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111338_zps0615c423.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111338_zps0615c423.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111337_zps316bc3c3.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111337_zps316bc3c3.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111333_zps1c68da20.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111333_zps1c68da20.jpg.html)


Phó nhòm: Vayca.

Bigflowerhorn
08-11-13, 22:12
http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111325_zps476a3e6a.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111325_zps476a3e6a.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111324_zps88f96db9.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111324_zps88f96db9.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111323_zpsa831e81d.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111323_zpsa831e81d.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111322_zps11dee910.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111322_zps11dee910.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111321_zps597e758b.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111321_zps597e758b.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111320_zps268a82e8.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111320_zps268a82e8.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111319_zps7f43c883.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111319_zps7f43c883.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111318_zps7f94bc76.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111318_zps7f94bc76.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111317_zpscaf80913.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111317_zpscaf80913.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111316_zps500df844.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111316_zps500df844.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111315_zpsdc8f21b5.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111315_zpsdc8f21b5.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-Tuyhoa09111314_zpsc494a412.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-Tuyhoa09111314_zpsc494a412.jpg.html)


Phó nhòm: Vayca.

Bigflowerhorn
08-11-13, 22:23
19h25 08/11/2013, Chính thức 160 chiến binh của 71 căn cứ đã theo Nài Hon và Nài Thang_q5 lên đường đi Tuy Hòa tham gia Giải đua Viễn chinh SGPC 2013 chặng thứ 3 dành riêng cho Kiềng VNPC2013.

Bigflowerhorn
08-11-13, 22:27
http://www.youtube.com/watch?v=0hMDb4QaEeQ&feature=youtu.be


http://www.youtube.com/watch?v=iJIdo2bwXNk&feature=youtu.be


Vayca thực hiện.

Nghĩa-Q2
08-11-13, 22:42
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/1_zps9e02310e.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/1_zps9e02310e.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/2_zpsc2c12727.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/2_zpsc2c12727.png.html)http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/3_zpsdc9b6293.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/3_zpsdc9b6293.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/4_zps4658bca6.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/4_zps4658bca6.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/5_zpsee03d446.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/5_zpsee03d446.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/6_zps85e47ee1.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/6_zps85e47ee1.png.html)http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/7_zps7e8879ca.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/7_zps7e8879ca.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/8_zps1487f6a3.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/8_zps1487f6a3.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/9_zpsf7ba8fbe.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/9_zpsf7ba8fbe.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/10_zps6e35e7f9.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/10_zps6e35e7f9.png.html)

Bigflowerhorn
08-11-13, 22:50
Nhằm đảm bảo tính công bằng cũng như khỏi phải tranh cãi không cần thiết cho tất cả các căn cứ, BTC SGPC -Hội Bồ câu Saigon nhắc lại một số Quy định của cuộc đua:


Chiến binh về bị phát hiện kiềng bị cắt, dán cũng sẽ bị loại.


Chiến binh mất tem dù bất cứ hoàn cảnh nào (trước, trong hay sau cuộc đua) đều bị loại.


Phải nhắn tin đủ 8 số trên tem bí mật; nhắn tin sai (nhắn tin chữ, nhầm số...), nhắn tin thiếu, nhắn tin thừa đều bị loại.


Nhắn tin nhiều lần thì sẽ căn cứ vào tin nhắn đúng và sau cùng.


Căn cứ nào đứng tên đăng ký thì căn cứ đó sẽ lên nhận giải thưởng (Nếu có).TM.BTC

Bigflowerhorn
09-11-13, 06:57
Cập nhật tình hình trực tiếp từ Nài Thang_q5:

- 06h00 09/11/13, các chiến binh và 2 nài đến Tuy Hòa, trời mưa lăm răm.


http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-webwxgetmsgimg_zps4d1f5e35.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-webwxgetmsgimg_zps4d1f5e35.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-webwxgetmsgimg3_zpsc3bf61d9.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-webwxgetmsgimg3_zpsc3bf61d9.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-webwxgetmsgimg2_zps562f9cae.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-webwxgetmsgimg2_zps562f9cae.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-mmexport1383952621989_zps7b4b73fd.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-mmexport1383952621989_zps7b4b73fd.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-webwxgetmsgimg1_zps1de6a027.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-webwxgetmsgimg1_zps1de6a027.jpg.html)

Bigflowerhorn
09-11-13, 07:18
SGPC -BTC Hội Bồ câu Saigon thông báo:

- Tất cả các chiến binh đã cất cánh lúc 06h30 thứ 7 ngày 09/11/2013 tại Ga Tuy Hòa.

- Thời tiết: Trời mây, gió Tây Bắc với tốc độ 11km/h.

- Các căn cứ nhắn tin 08 số trên tem bí mật về số điện thoại BTC xxxx.039.099 (đã gửi tin nhắn).

Chúc các chiến binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!

*Lưu ý: Trường hợp căn cứ nào không nhận được tin nhắn từ BTC, vui lòng alo Chấn PG 012.12.32.92.92

TM.BTC

Bigflowerhorn
09-11-13, 07:37
Hình ảnh cập nhật trực tiếp từ Nài Thang_q5 thông qua phần mềm wechat:


http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-webwxgetmsgimg15_zps63d4f87c.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-webwxgetmsgimg15_zps63d4f87c.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-webwxgetmsgimg16_zpsb5c72751.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-webwxgetmsgimg16_zpsb5c72751.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-webwxgetmsgimg17_zps61eeae2d.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-webwxgetmsgimg17_zps61eeae2d.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-webwxgetmsgimg14_zps1c7982d0.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-webwxgetmsgimg14_zps1c7982d0.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-webwxgetmsgimg12_zpsece84b61.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-webwxgetmsgimg12_zpsece84b61.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-webwxgetmsgimg11_zpsfef41380.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-webwxgetmsgimg11_zpsfef41380.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-webwxgetmsgimg10_zps7cf60d1b.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-webwxgetmsgimg10_zps7cf60d1b.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-webwxgetmsgimg5_zpsec553d48.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-webwxgetmsgimg5_zpsec553d48.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-webwxgetmsgimg7_zpse5f9b390.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-webwxgetmsgimg7_zpse5f9b390.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-webwxgetmsgimg9_zps719ccbb0.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-webwxgetmsgimg9_zps719ccbb0.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-webwxgetmsgimg6_zpsa1de821f.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-webwxgetmsgimg6_zpsa1de821f.jpg.html)

http://i1314.photobucket.com/albums/t563/bocauwechat/v-webwxgetmsgimg8_zps8be96236.jpg (http://s1314.photobucket.com/user/bocauwechat/media/v-webwxgetmsgimg8_zps8be96236.jpg.html)Phó nhòm Nài Thang_q5

Chấn PG
10-11-13, 10:44
SGPC -Hội Bồ câu Saigon thông báo:

12h00 trưa nay chủ nhật 10/11/2013 tại 12 Lũy Bán Bích, Thân mời anh em tham gia kiểm tra kết quả và trao giải Giải Viễn Chinh chặng 3 - TUY HÒA 380KM - dành riêng kiềng VNPC2013 và tham gia tiệc nhẹ!

TM.BTC

Chấn PG
10-11-13, 13:40
SGPC -Hội Bồ câu Saigon thông báo:

Tổng cộng có 76 tin nhắn trong đó có 50 chiến binh về trong ngày và tính đến thời điểm hiện tại có 70 tin nhắn hợp lệ.

TM.BTC

Chấn PG
10-11-13, 15:24
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0002_zps08afc2e2.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0003_zps58257624.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0004_zpsa4660f37.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0005_zps230c7b58.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0006_zpsb202fcef.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0007_zps0fd7989d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0008_zps2b579b2a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0010_zps44b17702.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0011_zps27da2ce9.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0012_zpsb9228dd5.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0013_zps036d11e0.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0014_zps4b65ddf8.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0015_zps54bbe16d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0016_zps9934e35d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0017_zpsaa34ae4a.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0018_zps48a8d84d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0019_zpsfd1425fe.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0021_zps1ff6d9c9.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0022_zps42ba1876.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0024_zps6d55790e.jpg

Chấn PG
10-11-13, 15:26
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0025_zps428f00b6.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0026_zpsaa485993.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0027_zps549abd71.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0028_zps08d7c4b7.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0029_zpse95e8b89.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0030_zps6d94df19.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0031_zpsfa2e0a99.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0032_zps782eb1e0.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0033_zps18506a71.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0034_zps25476321.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0035_zps18a16525.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0036_zps07566323.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0037_zps3c305979.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0038_zps9d8f3537.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0039_zpsfd5230c9.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0041_zpsb168acf2.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0042_zps90c5c322.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0043_zpsd3034198.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0044_zps7aa8a070.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0045_zps7a7c7349.jpg

Chấn PG
10-11-13, 15:28
http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0046_zpsbaddba8e.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0047_zps8e560695.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0048_zpsddc7e4ea.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0050_zps0b64f5b8.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0051_zpsb0d1b876.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0052_zps47cab766.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0053_zps831f247b.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0054_zpsea4f0ece.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0055_zps604d3e68.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0056_zpsf2a5461c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0057_zps5e8f06d2.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0059_zps29e371c0.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0060_zpsd2348377.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0062_zps99183fe4.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0063_zps90c710c7.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0064_zpsb2ab0ca2.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0065_zps35e28e2d.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0066_zps8946cd89.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0067_zps2f7e0a6c.jpg

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0068_zpsb3c4220f.jpg

Chấn PG
10-11-13, 15:30
Chân dung Bigflowerhorn cầm trên tay chiếc cup vô địch mùa giải VNPC 2013

http://i1277.photobucket.com/albums/y493/chantq1/SGPC%20Tuy%20Hoa%20Sai%20Gon%20VNPC13%2009%2011%20 2013/tn_DSC_0069_zps28a3efb3.jpg

Nghĩa-Q2
10-11-13, 18:58
Kết quả giải kiềng VNPC2013 TUY HÒA-SÀI GÒN(380Km) ghi nhận căn cứ BIG-PIC đương kim vô địch VNPC2012 TUY HÒA-SÀI GÒN(380Km) xuất sắc giữ vững ngôi vô địch. Với các điều kiện thuận lợi các chiến binh của chúng ta giải lần này đã chứng tỏ ngày càng tiến bộ thể hiện qua thời gian bay top 10 chiến binh xuất. Sau đây là kết quả các chiến binh về trong ngày 09/11/2013

Thời gian cất cánh: 06:30:00 :

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/tuyhoa1_zpsb3276d6b.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/tuyhoa1_zpsb3276d6b.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/tuyhoa2_zps9373f749.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/tuyhoa2_zps9373f749.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/tuyhoa3_zpsd0eb9168.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/tuyhoa3_zpsd0eb9168.png.html)

Vinhxena
10-11-13, 18:58
Chúc mừng Giải thành công tốt đẹp, chúc mừng Hội trưởng bocauvietnam.com và bocauwechat. Anh là một trong những người tiên phong đưa phong trào bồ câu đua phát triển rộng rãi tại Sài Gòn, người sẵn sàng chia sẻ và hướng dẫn những anh em mới chơi 1 cách tận tình không vụ lợi... Thay mặt anh em đã từng được anh hướng dẫn gửi lời cảm ơn anh và chúc anh và gia đình thật nhiều sức khoẻ và thành công ^:)^ ^:)^ ^:)^

VinhQuang_Q4
10-11-13, 20:42
Chúc mừng chúc mừng anh đã có chiến binh quá xuất sắc lấy cúp.

THIỆP TRANSPORT
11-11-13, 15:22
Cám ơn BTC đã tổ chức thành công giải đua.
Chúc mừng các chiến binh về trong tốp đầu. Chúc mừng bạn Bigflowerhorn, nhà vô địch Giải Viễn Chinh chặng 3 dành cho kiềng VNPC 2013. Chiến binh của bạn quá xuất sắc. Bạn rất xứng đáng và hãnh diện khi đứng trên bục cao nhất, đã vượt qua rất nhiều cao thủ trong giới bồ câu đua trong điều kiện nuôi quá khó khăn ( theo mình biết là gần 10 năm ). Điều đó chứng tỏ tình yêu của bạn dành cho loài chim bồ câu hòa bình nói riêng vào các loài động vật khác nói chung là rất lớn. Không biết nói gì hơn, xin bái phục và xin chào

Nghĩa-Q2
11-11-13, 22:52
Sau đây là kết quả các chiến binh về trong ngày 09/11/2013

Thời gian cất cánh: 06:30:00 :

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/tuyhoa1_zpsb3276d6b.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/tuyhoa1_zpsb3276d6b.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/tuyhoa2_zps9373f749.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/tuyhoa2_zps9373f749.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/tuyhoa3_zpsd0eb9168.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/tuyhoa3_zpsd0eb9168.png.html)


Kết quả chiến binh về trong ngày 10/11/2013 Tính tới thời điểm khui thùng kiểm tra tin nhắn

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/tuyhoacuoi_zps305e4542.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/tuyhoacuoi_zps305e4542.png.html)

Nghĩa-Q2
12-11-13, 01:31
Bảng kết quả vận tốc tham khảo để so sánh so với xếp hạng theo thời gian chiến binh về. Đây cũng là hình thức xếp hạng của Hội Bồ Câu Sài Gòn năm 2014. Hy vọng sẽ sớm hoàn thiện hơn để anh em có một sân chơi công bằng hơn nữa.


http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/1_zps3b415dd2.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/1_zps3b415dd2.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/2_zpsbcf93f8b.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/2_zpsbcf93f8b.png.html)
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/nghia_q2/3_zps763b7134.png (http://s1175.photobucket.com/user/nghia_q2/media/3_zps763b7134.png.html)

Vuanh
13-11-13, 08:54
Bảng thu chi của giải


http://farm3.staticflickr.com/2829/10829243235_3b3b646bcb_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/42463408@N05/10829243235/)
Chi Phi tuyhoa (http://www.flickr.com/photos/42463408@N05/10829243235/)

Chánh-BT
21-11-13, 23:57
Cup Giải Viễn Chinh chặng 3 TUY HOÀ - SÀI GÒN


http://i1286.photobucket.com/albums/a607/bocaudua/mmexport1385050162014_zpse6279925.jpg

http://i1286.photobucket.com/albums/a607/bocaudua/mmexport1385050135602_zpscc911645.jpg

Bằng Chứng Nhận


http://i1286.photobucket.com/albums/a607/bocaudua/BCNTUYHOA1copy_zps64dfcc2a.png

http://i1286.photobucket.com/albums/a607/bocaudua/BCNTUYHOA2moicopy_zpseaf4aa08.png

http://i1286.photobucket.com/albums/a607/bocaudua/BCNTUYHOA3KhocircngIn_zps77408efc.png

Giấy Chứng Nhận


http://i1286.photobucket.com/albums/a607/bocaudua/GCNTUYHOA4copy_zpscdec21a7.png

http://i1286.photobucket.com/albums/a607/bocaudua/GCNTUYHOA5copy_zps1ca9f37c.png

http://i1286.photobucket.com/albums/a607/bocaudua/GCNTUYHOA6copy_zpsbd20dc3b.png

http://i1286.photobucket.com/albums/a607/bocaudua/GCNTUYHOA7copy_zpsa0cac655.png

http://i1286.photobucket.com/albums/a607/bocaudua/GCNTUYHOA8copy_zps44995a97.png

http://i1286.photobucket.com/albums/a607/bocaudua/GCNTUYHOA9copy_zps87397cdd.png

http://i1286.photobucket.com/albums/a607/bocaudua/GCNTUYHOA10copy_zps737a1cec.png