PDA

View Full Version : Top 10 mùa thu Bắc Kinh 880 KM.Chấn PG
11-12-12, 18:24
Nguồn: chinaxinge.com

Vào ngày 9/12/2012 lúc 07:28 tại Hà Nam - Tín Dương đã tiến hành phóng thích các chiến binh tham gia giải mùa thu Bắc Kinh 880 KM. Chiến binh đầu tiên cán đích vào ngày hôm sau lúc 8:51:29 là một chiến binh mái màu pho bông trắng mắt chuột. Dưới đây là một số hình ảnh:


Chủ chiến binh và nhà Vô địch 11-01-676804 (Mái)
http://nt6.upanh.com/b3.s32.d1/8305e166bfb0d8b879f7c7489fd5571b_51641096.20121211 134741225s.jpg (http://www.upanh.com/20121211134741225_s_upanh/v/1vj4da4l4ek.htm)

http://nt8.upanh.com/b5.s35.d3/ec98e8a1c74a9d39dddec4e0811a44fc_51641098.20121211 134753786s.jpg (http://www.upanh.com/20121211134753786_s_upanh/v/6vjbaa3l6eo.htm)

Hạng 2
http://nt0.upanh.com/b5.s33.d3/ff79e11ad06b06fdc7a533ccd3930105_51641100.20121211 134806872s.jpg (http://www.upanh.com/20121211134806872_s_upanh/v/0vj5ca5ldez.htm)

http://nt3.upanh.com/b3.s33.d1/2a3e26ee26eff7854c75200f6757b4f6_51641103.20121211 134818431s.jpg (http://www.upanh.com/20121211134818431_s_upanh/v/4vjdfaal3ee.htm)

Hạng 3
http://nt6.upanh.com/b4.s11.d1/d64b5bfbf1227c6d5bf552fb3a4256c2_51641106.20121211 134829942s.jpg (http://www.upanh.com/20121211134829942_s_upanh/v/9vj9fa3laef.htm)

http://nt8.upanh.com/b3.s35.d1/2b57701ad2518dd4a6529aa3c72af4cc_51641108.20121211 134841914s.jpg (http://www.upanh.com/20121211134841914_s_upanh/v/3vjd6abl0eg.htm)

Hạng 4 và 8
http://nt1.upanh.com/b6.s32.d1/b32670e457582d9db104b92a98420d9f_51641111.20121211 134855891s.jpg (http://www.upanh.com/20121211134855891_s_upanh/v/5vj21a4l0em.htm)

Chiến binh đứng thứ 4
http://nt2.upanh.com/b2.s33.d2/10171dd21c21a47f3821c185a19cbd58_51641112.20121211 134905665s.jpg (http://www.upanh.com/20121211134905665_s_upanh/v/4vj51a3l0zn.htm)

Chiến binh đứng thứ 8
http://nt5.upanh.com/b2.s11.d1/b826e489a2679c5921279f19e9b9f580_51641115.20121211 134914361s.jpg (http://www.upanh.com/20121211134914361_s_upanh/v/9vj2cael4zr.htm)

Hạng 5
http://nt8.upanh.com/b4.s34.d4/3a1c694c419c1a5ba7b46ce724dbc3e4_51641118.20121211 134930375s.jpg (http://www.upanh.com/20121211134930375_s_upanh/v/cvj43adlfew.htm)

http://nt9.upanh.com/b1.s35.d2/4c4720de9ce149a34c8dc92ac666986c_51641119.20121211 134941499s.jpg (http://www.upanh.com/20121211134941499_s_upanh/v/fvj6daclazc.htm)

Hạng 6
http://nt1.upanh.com/b2.s34.d3/f8027f0cb8f00f26c269b61e76af6892_51641121.20121211 134952944s.jpg (http://www.upanh.com/20121211134952944_s_upanh/v/4vjf9a6l7zx.htm)

http://nt3.upanh.com/b2.s11.d1/fb4f2b09ece29f8549b79c8467749b49_51641123.20121211 135002656s.jpg (http://www.upanh.com/20121211135002656_s_upanh/v/8vjd3a8l6zb.htm)

Hạng 7
http://nt4.upanh.com/b1.s32.d1/fdc6b1cf04eb442712ebc0278450d72e_51641124.20121211 135032424s.jpg (http://www.upanh.com/20121211135032424_s_upanh/v/3vj82a1l9zu.htm)

http://nt7.upanh.com/b6.s32.d2/d269c2d468ec79ebbdcb44c41ae9384a_51641127.20121211 135054773s.jpg (http://www.upanh.com/20121211135054773_s_upanh/v/6vjfcacl5zh.htm)

Hạng 9
http://nt8.upanh.com/b4.s35.d2/f8376271be302fd4c50d82045edace9c_51641128.20121211 135108579s.jpg (http://www.upanh.com/20121211135108579_s_upanh/v/7vj08adlazf.htm)

http://nt0.upanh.com/b1.s33.d2/d280bd0b34ecc8cf95dbcfd578943aec_51641130.20121211 135118304s.jpg (http://www.upanh.com/20121211135118304_s_upanh/v/5vj08a3lfzg.htm)

Hạng 10
http://nt2.upanh.com/b3.s32.d1/e479b6de01ce826936657831fee9eb27_51641132.20121211 135129421s.jpg (http://www.upanh.com/20121211135129421_s_upanh/v/avj78a5l2zl.htm)

http://nt5.upanh.com/b4.s11.d1/9da2c903b2b31c53f69a15a0b23efd27_51641135.20121211 135142561s.jpg (http://www.upanh.com/20121211135142561_s_upanh/v/8vj04abl0zs.htm)