PDA

View Full Version : TPHCM-Q8: Thanh lý vài cặp chim vú.Hoàng conic
23-11-12, 14:49
Mình thanh lý tiếp 5 cặp chim vú để giảm quân số trong căn cứ. Bạn nào cần thì liên lạc mình nhé. Cảm ơn.

HOÀNG 0909 816 091

http://ns7.upanh.com/b6.s30.d2/4ae1e959c525c4b0f76a5d65cefc8be8_51133827.img4239. jpg (http://www.upanh.com/img_4239_upanh/v/2vm57zcr6gs.htm)

http://ns6.upanh.com/b3.s32.d1/94c2a2b301daa7ac9f47e63de44aa99d_51133846.img4240. jpg (http://www.upanh.com/img_4240_upanh/v/4vm26zar2yi.htm)

http://ns8.upanh.com/b2.s11.d1/b1695e175a021629ff0b163cc062bca0_51133868.img4241. jpg (http://www.upanh.com/img_4241_upanh/v/evm6az7rbfi.htm)

http://ns8.upanh.com/b5.s32.d2/f33f6dc57abc5b53706990e050eb41ef_51133888.img4242. jpg (http://www.upanh.com/img_4242_upanh/v/dvm42zbr0ln.htm)

http://ns6.upanh.com/b3.s11.d1/b337ed19909807f92e0bc0f1db2ac537_51133906.img4243. jpg (http://www.upanh.com/img_4243_upanh/v/3vmc6zbrblg.htm)

http://ns4.upanh.com/b6.s33.d2/755b1f441f5349db74d0e916bbe418b4_51133924.img4244. jpg (http://www.upanh.com/img_4244_upanh/v/9vmf3z3r3mq.htm)

http://ns9.upanh.com/b3.s11.d1/c188f12feaf77fd54b4759aec618d7cd_51133939.img4245. jpg (http://www.upanh.com/img_4245_upanh/v/4vm81z8rdgc.htm)

http://ns7.upanh.com/b4.s11.d1/14bc81be856f83faaf2af451acd81998_51133957.img4247. jpg (http://www.upanh.com/img_4247_upanh/v/0vmdbzcr6pb.htm)

http://ns5.upanh.com/b6.s11.d1/6dc74d314a0bd01fa9b0e08d03da2fe3_51133975.img4252. jpg (http://www.upanh.com/img_4252_upanh/v/0vmc5z5r9wc.htm)

http://ns6.upanh.com/b6.s32.d2/3456af88ef18d4ded1bfc1b65e37ed09_51133986.img4253. jpg (http://www.upanh.com/img_4253_upanh/v/evm76zardwg.htm)

NguyenBang
08-01-13, 20:01
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppp

Vinhxena
09-01-13, 13:10
Hoàng không đăng giá lên luôn cho anh em dể xem..;)

Quang Huy Q10
09-01-13, 17:47
Cho mình hỏi, chim vú mua về có đẻ trứng và ấp trứng nuôi con được không hay chỉ ấp trứng và nuôi con của chim khác ?

Vinhxena
09-01-13, 18:28
Cho mình hỏi, chim vú mua về có đẻ trứng và ấp trứng nuôi con được không hay chỉ ấp trứng và nuôi con của chim khác ?
Mang tiếng là chim vú chứ nó sinh sản bình thường bạn Long ơi nhiều khi lại ra con hay va lì nữa đó.thân hihi..

nguyenhungminh
19-05-13, 19:58
a hoang up gia len di de e bit con mua nua