PDA

View Full Version : Kỷ niệm 750 năm thiên trường-thành phố nam địnhPhuongHP
29-09-12, 21:42
Chi Hội BỒ CÂU ĐUA HẢI PHÒNG vinh dự được CLB Sinh Vật Cảnh Thành Phố Nam Định mời tham dự nhân ngày Nam Định tổ chức KỶ NIỆM 750 THIÊN TRƯỜNG-NAM ĐỊNH.
Ngày 01/10/2012 là ngày khai mạc đúng 9g00' BỒ CÂU ĐUA HẢI PHÒNG sẽ thả những chú chiến binh BỒ CÂU ĐUA tại THIÊN TRƯỜNG để tượng trưng cho sự hoà bình cho nhân loại,và qua đây theo ý kiến của chủ nhiệm CLB Sinh Vật Cảnh Tỉnh bạn rất muốn học hỏi Chi Hội BỒ CÂU ĐUA HẢI PHÒNG phổ biến cách nuôi và chơi thú chơi tao nhã này.
Tụ họp về đây là đầy đủ các tỉnh phía BẮC, mình sẽ cập nhật thông tin và hình ảnh sau nhé,nếu ai mê cây cánh và gỗ nũa,núi non bộ thì đừng bỏ nỡ dịp này nhé.

PhuongHP
01-10-12, 20:04
Một số hình ảnh triển lãm sinh vật cảnh các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2012 ( kỉ niệm 750 năm thiên trường Nam Định )

http://nr9.upanh.com/b3.s32.d2/9dadcabe5e8d8d19d780cac0e08089ab_49658659.dsc02142 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02142_upanh/v/7rg2ac1f1be.htm)

http://nr0.upanh.com/b1.s30.d1/14a2c1392d77c50cd7c8ddb087a9f599_49658680.dsc02143 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02143_upanh/v/3rg8fc6f7ou.htm)

http://nr6.upanh.com/b3.s32.d2/c3fe14ef30578c400bf6c6d1b473d676_49658706.dsc02148 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02148_upanh/v/1rg27c6f4uq.htm)

http://nr8.upanh.com/b3.s30.d1/48156f274d096da57bd96bda4c373eb6_49658728.dsc02150 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02150_upanh/v/drg18c0f0eq.htm)

http://nr8.upanh.com/b1.s32.d1/181e16ab33cf4d4025085e79ead0d4eb_49658768.dsc02151 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02151_upanh/v/1rg42cef5sg.htm)

http://nr3.upanh.com/b3.s31.d2/311f811dd01e8a5696f6fa438ff278f9_49658783.dsc02153 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02153_upanh/v/crg65c3f2sj.htm)

http://nr4.upanh.com/b3.s31.d2/03a694a56d699d5b5df0bdfcf6e59e93_49658804.dsc02155 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02155_upanh/v/erg59c2f6lf.htm)

http://nr9.upanh.com/b5.s32.d2/cd98e127796dc2a9e118014869f709af_49658829.dsc02161 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02161_upanh/v/3rg25cef7oj.htm)

Ông ĐỖ PHƯỢNG nguyên ủy viên trung ương đảng,chủ tịch sinh vật cảnh Việt Nam http://nr8.upanh.com/b5.s30.d1/d3d59d9ff9e8ce839174c986bed63f86_49658848.dsc02170 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02170_upanh/v/brgb7c0fexa.htm)

http://nr9.upanh.com/b2.s32.d1/43974b780fd82b7c92c495c509c827cc_49658959.dsc02176 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02176_upanh/v/drg58cdf6mm.htm)

http://nr3.upanh.com/b5.s32.d1/dd5b4b1bd79bf0aa4d606c1705e2e027_49658963.dsc02179 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02179_upanh/v/frg2bc6fdgr.htm)

75 chiến binh bồ câu Hải Phòng tượng trưng cho 750 năm Thiên Trường Nam Định đã tung cánh tại buổi lễ khai mạc
http://nr1.upanh.com/b5.s31.d2/decb67d14041f64849623714f58787b8_49659001.dsc02180 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02180_upanh/v/0rgd5c5f2yy.htm)

http://nr4.upanh.com/b3.s32.d1/0996b4a1f56d9af3b0c7f885b4e29182_49659024.dsc02181 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02181_upanh/v/frgbfc7jcck.htm)

http://nr8.upanh.com/b1.s30.d1/9898eff07c05489c1b542ceda68f87e5_49659128.dsc02182 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02182_upanh/v/6rg91ccfcwl.htm)

http://nr6.upanh.com/b1.s32.d2/0256c1392aec5fe4082fe3aef3d6a5c7_49659196.dsc02208 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02208_upanh/v/7rgc0c1jbda.htm)

http://nr4.upanh.com/b5.s30.d1/c5b94c354f732dd5c77fc472730a48ec_49659204.dsc02209 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02209_upanh/v/arge6cdjbtq.htm)

http://nr2.upanh.com/b3.s31.d2/ffa6fd622aca78f5942fe90d1eb8f9d8_49659242.dsc02215 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02215_upanh/v/7rgaccdj1va.htm)

Cây xanh này có giá 2 triệu USD
http://nr6.upanh.com/b6.s32.d1/09bc4cdf04fab42ab2852365c8929e06_49659266.dsc02152 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02152_upanh/v/2rg02c4jeug.htm)

Các cây thế, đá ,non bộ, gỗ lũa trong buổi triển lãm mình sẽ cập nhật cho các bạn xem sau nhé.

PhuongHP
03-10-12, 19:59
Hình ảnh tiếp theo
http://nr6.upanh.com/b1.s32.d1/e2ff642857482da2fa1fc355f8409f02_49716846.dsc02141 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02141_upanh/v/0rg69revduv.htm)http://nr1.upanh.com/b2.s32.d2/78bad7e155a976c0fe14dce7a0e97ecd_49716921.dsc02147 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02147_upanh/v/6rg40rbv8le.htm)http://nr4.upanh.com/b6.s30.d1/1674845b5f7815fef893da44528f0817_49717054.dsc02184 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02184_upanh/v/9rg83rcvdji.htm)http://nr8.upanh.com/b3.s32.d1/b362273718f80bab4b5b2c362fd2f3fc_49717058.dsc02185 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02185_upanh/v/argdar4v8lk.htm)http://nr1.upanh.com/b2.s32.d1/114b3b68339b386dfff8582eea962d6a_49717111.dsc02188 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02188_upanh/v/arg39r0v0gh.htm)http://nr9.upanh.com/b1.s32.d2/35039aa228a32e9adad468bd87dcc9e8_49717279.dsc02190 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02190_upanh/v/drg91r5j1uh.htm)