PDA

View Full Version : Tổng hợp về Thiên Hà Quý Châu - Oneloft.Chấn PG
24-09-12, 22:32
Nguồn: chinaxinge.com

Dưới đây là tổng hợp các hình ảnh trong đời sống thường ngày của Oneloft Thiên hà Quý Châu tại Trung Quốc.

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205413.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205509.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205542.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205607.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205634.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205702.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205735.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205800.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205826.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205853.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205922.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205945.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210011.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210038.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210104.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210129.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210151.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210218.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210250.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210313.jpg

Chấn PG
24-09-12, 22:35
http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210340.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210408.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210432.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210500.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210520.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210547.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210623.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210653.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210717.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926210740.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715192746.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715193227.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715193354.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715193956.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715194229.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715194521.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715194913.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715195208.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715195446.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715195642.jpg

Chấn PG
24-09-12, 22:37
http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715195837.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715200121.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715200303.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715200548.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715200842.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715201050.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715201314.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715201525.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715201806.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715202100.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715202349.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715202641.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715203001.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715203148.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715203402.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715203533.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715203716.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715203942.jpg

Chấn PG
24-09-12, 22:40
http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715204225.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200707/2007715204431.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915224152.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915224225.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915224253.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915224407.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915224434.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915224507.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915224533.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915224629.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915224653.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915224723.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915224602.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915224801.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915224836.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915224859.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915224928.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915225003.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915225042.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915225127.jpg

Chấn PG
24-09-12, 22:43
http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915225202.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915225234.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915225315.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007915225350.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204248.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204306.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204320.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204336.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204354.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204411.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204435.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204457.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204521.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204538.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204603.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204627.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204648.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204737.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204755.jpg

Chấn PG
24-09-12, 22:47
http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204813.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204833.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204856.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204917.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926204946.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205010.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205032.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205054.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205117.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205143.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205215.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205238.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205306.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007926205327.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913202024.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913202125.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913202222.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913202337.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913202451.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913202552.jpg

Chấn PG
24-09-12, 22:50
http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913202640.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913202752.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913202844.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913202932.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913203038.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913203141.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913203222.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913203320.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913203425.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913203519.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913203622.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913203709.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913203820.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913203924.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913204009.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913204057.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913204149.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913204236.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913204343.jpg

http://photo.chinaxinge.com/uploadfile/200709/2007913204439.jpg

Bigflowerhorn
25-09-12, 00:12
Tuyệt vời, cám ơn bạn Chấn PG đã sưu tầm những hình ảnh hữu ích về cho mọi người.

thanhcong
25-09-12, 16:31
Được xem những hình ảnh này thật thỏa trí . Cám ơn CHẤN PG rất nhiều . . .