PDA

View Full Version : 42.800 chiến binh tham gia giải đua tỉnh Prahova, Romaniazongke
11-09-12, 12:23
Cuộc đua đầu tiên năm 2012 đã đạt mốc lịch sử có số lượng chiến binh tham gia đông đảo nhất: 42.800 chiến binh. Đó là cuộc đua tại tỉnh Prahova, tỉnh lớn nhất ở Romania.http://www.youtube.com/watch?v=gCKFA40k8dE&feature=player_embedded