PDA

View Full Version : Căn cứ chuyachuyaChuyaChuya
19-08-12, 15:48
http://np0.upanh.com/b5.s28.d3/a98e8510cd25fa9e274eca92404eb38e_48289440.vchuyach uya1.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__1__upanh/v/7rle1v4v4rz.htm)

http://np4.upanh.com/b4.s30.d2/df869a9e3cdd4821a6fdd440ca92de74_48289444.vchuyach uya2.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__2__upanh/v/drle5v4v4rq.htm)


http://np0.upanh.com/b4.s28.d1/5fad019513e22a700d6e063d1d0d4fda_48289450.vchuyach uya3.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__3__upanh/v/0rl8cv6v6rl.htm)

http://np4.upanh.com/b1.s29.d1/3caa72a56e07d14ed52759d5ed3178f7_48289454.vchuyach uya4.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__4__upanh/v/4rl20v9v5ro.htm)

http://np7.upanh.com/b2.s28.d2/359719b745900c8215e6893fc15264eb_48289457.vchuyach uya5.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__5__upanh/v/2rl44v2vent.htm)

http://np0.upanh.com/b1.s30.d2/59e933e78ee64d9241e67614b882407b_48289460.vchuyach uya6.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__6__upanh/v/4rle4v8v8ra.htm)

http://np3.upanh.com/b4.s28.d1/b90a582e7eb8876f76b0a16cc3872c26_48289463.vchuyach uya7.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__7__upanh/v/8rl8cv2v6rj.htm)

http://np6.upanh.com/b1.s30.d2/9cd4c54dd30ba8e5bd190de50dd0a91b_48289466.vchuyach uya8.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__8__upanh/v/arlb4vav6nq.htm)

http://np9.upanh.com/b5.s28.d1/c7e30f38ee378f9c30f8493449779588_48289469.vchuyach uya9.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__9__upanh/v/crlf7v0vcnd.htm)

http://np3.upanh.com/b4.s29.d1/a072b26a9e91422487ca6e1f37c9ec67_48289473.vchuyach uya10.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__10__upanh/v/4rl39vavdcy.htm)

http://np1.upanh.com/b6.s28.d2/bdfafdf710ae41b320ff37381acd26eb_48289481.vchuyach uya11.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__11__upanh/v/0rlfcvfv3it.htm)

http://np5.upanh.com/b4.s28.d3/0b9ffc593fe3140a2ed46b978f65471b_48289485.vchuyach uya12.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__12__upanh/v/brl17vcvecp.htm)

http://np1.upanh.com/b6.s28.d3/7797328c61ca08352128c4987fff196e_48289491.vchuyach uya13.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__13__upanh/v/9rlf0v1vaih.htm)

http://np5.upanh.com/b3.s28.d3/9362472815dd14137d93d2a378c7b260_48289495.vchuyach uya15.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__15__upanh/v/3rlf8vbvdir.htm)

http://np0.upanh.com/b2.s30.d1/7a2a4b83ce00e90912e1ce9f950931b0_48289500.vchuyach uya16.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__16__upanh/v/crl77v3v7io.htm)

http://np4.upanh.com/b3.s28.d1/05363ca330c1a6108c07526d1f77752f_48289504.vchuyach uya17.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__17__upanh/v/frl6ev4v2iw.htm)

http://np0.upanh.com/b6.s28.d2/45d6d010511b9fa1b9d0345cdbe32b74_48289510.vchuyach uya18.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__18__upanh/v/brlb1vcv1ig.htm)

http://np1.upanh.com/b3.s29.d2/fff9ffc193af5f0a48a71598f34cd648_48289511.vchuyach uya19.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__19__upanh/v/erlcdv2v9iy.htm)

http://np4.upanh.com/b6.s28.d2/c864c689dc3cb61f02061df9924e25c5_48281974.img0036. jpg (http://www.upanh.com/img_0036_upanh/v/9rl2dr7h8hl.htm)

http://np7.upanh.com/b5.s29.d3/561a1ccc48f5ba516f7d3ca13fb433e9_48281907.1.jpg (http://www.upanh.com/1_upanh/v/5rl3fr1h3zh.htm)

Bigflowerhorn
19-08-12, 20:36
Căn cứ này được xây dựng khá lâu bởi sự hỗ trợ của bạn Hoangphuc72, hôm nay mới được lên diễn đàn :)

- Cái máng nước tắm này cũng hay nè các bạn "newbie", rất thích hợp cho chiến binh tắm nước.

- Cái cửa chiến binh vào này cũng "độc" và khá hay nè, chỉ cần sửa lại chút ít là đẹp.

- Một điều nữa là hôm nay mình lại có cơ hội cập nhật thêm một căn cứ vô box "Nhà Vô địch" nữa nè :D !

http://np0.upanh.com/b2.s30.d1/7a2a4b83ce00e90912e1ce9f950931b0_48289500.vchuyach uya16.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__16__upanh/v/crl77v3v7io.htm)

http://np4.upanh.com/b3.s28.d1/05363ca330c1a6108c07526d1f77752f_48289504.vchuyach uya17.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__17__upanh/v/frl6ev4v2iw.htm)

http://np0.upanh.com/b6.s28.d2/45d6d010511b9fa1b9d0345cdbe32b74_48289510.vchuyach uya18.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__18__upanh/v/brlb1vcv1ig.htm)

http://np1.upanh.com/b3.s29.d2/fff9ffc193af5f0a48a71598f34cd648_48289511.vchuyach uya19.jpg (http://www.upanh.com/v-chuyachuya__19__upanh/v/erlcdv2v9iy.htm)

http://np4.upanh.com/b6.s28.d2/c864c689dc3cb61f02061df9924e25c5_48281974.img0036. jpg (http://www.upanh.com/img_0036_upanh/v/9rl2dr7h8hl.htm)

http://np7.upanh.com/b5.s29.d3/561a1ccc48f5ba516f7d3ca13fb433e9_48281907.1.jpg (http://www.upanh.com/1_upanh/v/5rl3fr1h3zh.htm)

lucnt65
19-08-12, 22:01
http://np4.upanh.com/b6.s28.d2/c864c689dc3cb61f02061df9924e25c5_48281974.img0036. jpg (http://www.upanh.com/img_0036_upanh/v/9rl2dr7h8hl.htm)

http://np7.upanh.com/b5.s29.d3/561a1ccc48f5ba516f7d3ca13fb433e9_48281907.1.jpg (http://www.upanh.com/1_upanh/v/5rl3fr1h3zh.htm)
Chúc căn cứ Chuya chuya ngày càng phát triển
Hai cặp của Chuya Chuya ra căn cứ Lucnt65 đã bắt đầu có hậu duệ rồi

Vinhxena
20-08-12, 09:35
Phát hiện ra cách chống sét 4 cái chân chuồng... có phải chuyachuya lấy ống nước đổ xi-măng vào không :P
http://np4.upanh.com/b4.s30.d2/df869a9e3cdd4821a6fdd440ca92de74_48289444.vchuyach uya2.jpg[/url]

bocaudaran
20-08-12, 10:48
Chúc căn cứ anh ngày càng có nhiều chiến binh dũng mãnh.

ChuyaChuya
21-08-12, 00:26
[QUOTE=vinhxena;8364]Phát hiện ra cách chống sét 4 cái chân chuồng... có phải chuyachuya lấy ống nước đổ xi-măng vào không :P
Đúng rồi anh. Cái chuồng này do anh HoàngPhúc72 lắp ráp chuồng và anh Bigflowerhorn thì thiết kế chuồng giùm em . Nhân đây em cũng xin cám ơn anh Bigflowerhorn đã qua chụp hình căn cứ giùm em

ChuyaChuya
21-08-12, 00:38
Chúc căn cứ Chuya chuya ngày càng phát triển


Chúc căn cứ anh ngày càng có nhiều chiến binh dũng mãnh.
Cám ơn anh Lucnt65 và bạn Bocaudaran

Bigflowerhorn
21-08-12, 11:50
Video clip:


http://www.youtube.com/watch?v=x4SuK3sNWC8


http://www.youtube.com/watch?v=V1NSLQJGUW4


http://www.youtube.com/watch?v=XGMoHKu8GEg