PDA

View Full Version : Thanks - Cám ơnBigflowerhorn
06-08-12, 21:58
"Cám ơn, cám ơn, cám ơn" -Lời nói cửa miệng không bao giờ thiệt và thừa :) !

Trên diễn đàn cũng vậy nhưng đơn giản hơn, các bạn chỉ việc click chuột (bấm chuột) vào chữ Thanks ở gốc dưới bên trái bài viết sau khi đọc và cảm thấy thích thú hay thấy có ích. Đó là nguồn khích lệ cho người viết và cũng là phép lịch sự của con người văn minh.

Các bạn xem phần diễn giải ở 3 hình sau đây nhé:

http://np9.upanh.com/b3.s27.d1/d034718e10154176e7a6cea61fdcaec3_47898349.vthank1. png (http://www.upanh.com/v-thank1_upanh/v/6raf8vbkafd.htm)

http://np1.upanh.com/b4.s30.d1/668e9b2672ffc3dd0735f1f31548662d_47898371.vthank2. png (http://www.upanh.com/v-thank2_upanh/v/era39v0s5ir.htm)

http://np1.upanh.com/b2.s30.d1/a1ed85d7938d5f956bbc7d99ecedacf2_47898381.vthank3. png (http://www.upanh.com/v-thank3_upanh/v/0ra04v5s4ie.htm)