PDA

View Full Version : Cập nhật căn cứ "Nhà Vô địch"Bigflowerhorn
04-08-12, 16:34
Thông báo:

<:-P <:-P <:-P Lịch sử bocauvietnam.com sang trang, chính thức ghi tên căn cứ Mario Vo vào box "Căn cứ các nhà vô địch" =D> .

CĂN CỨ MARIO VO đây (http://bocauvietnam.com/showthread.php?69-C%C4%83n-c%E1%BB%A9-Mario-Vo-!)

TM.BQT

Bigflowerhorn
06-08-12, 20:21
- Cập nhật căn cứ Le_quan8 vào căn cứ "Nhà Vô địch".

Bigflowerhorn
15-09-12, 21:13
Cập nhật thêm một căn cứ Namtran vào box "Nhà Vô địch"

admin2
26-11-16, 17:41
Cập nhật căn cứ HONG_VNPT, Căn cứ Tieulong Q.10 vào căn cứ "Nhà Vô Địch"