PDA

View Full Version : Gà của căn cứ Xiểng Con q6A.Xieng_Q6
23-06-11, 22:01
Vài em Tân Châu bé nhỏ nhà em....mọi người tham khảo chơi ;)

http://i1115.photobucket.com/albums/k549/long_q6/Picture057.jpg

http://i1115.photobucket.com/albums/k549/long_q6/Picture060.jpg

http://i1115.photobucket.com/albums/k549/long_q6/Picture056.jpg

http://i1115.photobucket.com/albums/k549/long_q6/Picture054.jpg

http://i1115.photobucket.com/albums/k549/long_q6/Picture055.jpg

http://i1115.photobucket.com/albums/k549/long_q6/Picture064.jpg

Số phone: 01212081808 (Thuận)

NhocSport
24-06-11, 14:02
gà tân châu nhạn đẹp quá,dạo này có chơi thêm gà nữa hả e?có màu khác không hay chỉ màu trắng thôi?

A.Xieng_Q6
26-06-11, 18:24
http://cC6.upanh.com/24.218.31321135.CAn0/vxiengq62606111.jpg
http://cC9.upanh.com/24.218.31321138.5Bl0/vxiengq626061189.jpg
http://cC2.upanh.com/24.218.31321141.ZNf0/vxiengq626061190.jpg
http://cC5.upanh.com/24.218.31321144.EI80/vxiengq626061191.jpg
http://cC8.upanh.com/24.218.31321147.AD70/vxiengq626061192.jpg
http://cC2.upanh.com/24.218.31321151.Oh20/vxiengq626061193.jpg
http://cC5.upanh.com/24.218.31321154.mMc0/vxiengq626061194.jpg

A.Xieng_Q6
06-07-11, 20:57
http://i1115.photobucket.com/albums/k549/long_q6/1_3.jpg
http://i1115.photobucket.com/albums/k549/long_q6/1_1.jpg
http://i1115.photobucket.com/albums/k549/long_q6/3_1.jpg
http://i1115.photobucket.com/albums/k549/long_q6/4_1.jpg
http://i1115.photobucket.com/albums/k549/long_q6/4_2.jpg
http://i1115.photobucket.com/albums/k549/long_q6/7.jpg
http://i1115.photobucket.com/albums/k549/long_q6/6.jpg
http://i1115.photobucket.com/albums/k549/long_q6/8.jpg
http://i1115.photobucket.com/albums/k549/long_q6/9.jpg