PDA

View Full Version : Căn cứ Ngọc Hà My (nick cũ: Dolly)Ngọc Hà My
10-07-12, 10:17
http://farm9.staticflickr.com/8014/7534033912_b84506479b_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8151/7534030966_d8e6e83123_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7264/7534037390_74b0742988_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8284/7534002444_b6b672dc28_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8148/7534006084_8d1e9b9d45_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7124/7534027992_372646bcd1_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7119/7533999414_137b10ce0a_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7109/7534025064_746e0d2e15_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7111/7534019016_11435dcb79_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7132/7534021872_786ebf3270_c.jpg

Ngọc Hà My
10-07-12, 10:25
http://farm8.staticflickr.com/7112/7534016314_af8c8f0b08_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7120/7534012778_d724a5954b_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8159/7534009646_bb13f9df83_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7251/7533996132_d975edce26_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8027/7533986460_d0f04220d1_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7274/7533983964_e4e3d63895_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7268/7533991798_64846cd23c_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8292/7533989204_293c4b4ce5_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7123/7533981588_9bf0dcaf31_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8147/7533967272_690bf56796_c.jpg

Vinhxena
10-07-12, 10:30
Xin chúc mừng căn cứ sớm có nhiều chiến binh giỏi..thích cái cửa sổ 1 thiết kế mới của ngành xây dựng hihi..

Ngọc Hà My
10-07-12, 10:34
http://farm9.staticflickr.com/8433/7533972114_575348da3d_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7250/7533979222_7e527c89a5_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7130/7533975842_4bd22bbf87_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8142/7535356148_2161193143_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7118/7535360790_cd69ba1d2b_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7280/7535364878_7c760cf24b_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7110/7535381788_396cefbddd_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8158/7535522250_d11d9641f2_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8146/7535493968_f4c3173f40_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8027/7535499318_90c4c4658a_c.jpg

Ngọc Hà My
10-07-12, 10:42
http://farm9.staticflickr.com/8294/7535510350_02a653fc3d_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7268/7535414072_cf55a9ca24_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8142/7535419200_94c5c44275_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8291/7535410058_9000445425_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8143/7535423624_5b77e20917_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7133/7535427834_7a7687f282_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7110/7535432288_fb79c9ba97_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8423/7535440476_fdc61f6c4b_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8428/7535436734_eda6109724_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8023/7535445090_cd2fccbd56_c.jpg

Ngọc Hà My
10-07-12, 10:48
http://farm9.staticflickr.com/8163/7535458646_4e4f5876eb_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8168/7535468422_1683d918a3_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8293/7535454402_9f5057a187_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8429/7535449768_334e3e2f77_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7273/7535463608_61d8ccbd79_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8426/7535473114_ef55188a22_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8016/7535477904_7350f2de53_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8432/7535395812_60ee4af998_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8015/7535404830_6ff5113607_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8160/7535391642_848bb26bbc_c.jpg

Ngọc Hà My
10-07-12, 11:01
http://farm9.staticflickr.com/8021/7535369238_248bbb6410_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8147/7535377254_252ae207d3_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7121/7535372776_0514ee1ec1_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8024/7535347010_97a722efbd_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8433/7535342850_05abd05f83_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7268/7535339052_a85207ebff_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8152/7535320738_7b139f9641_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8166/7535316136_f53ee7580c_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8289/7535302144_dd1936899f_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8028/7535311960_48e780aa74_c.jpg

Ngọc Hà My
10-07-12, 11:07
http://farm9.staticflickr.com/8422/7535297460_60929071c0_c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8292/7535293500_592b9aec1d_c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8162/7535290006_ff8de63fe5_c.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7268/7535243432_ff91d565a6_c.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7260/7535240370_458bc59f21_c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8023/7535236168_6131db4990_c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8009/7535335046_f71927db68_c.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7263/7535330444_36163a6909_c.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7135/7535325014_4bb6de5e77_c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8001/7535252076_f7c5e9a817_c.jpg

Ngọc Hà My
10-07-12, 11:18
http://farm9.staticflickr.com/8421/7535260308_d85e9fd036_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7112/7535256198_16cf117f50_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8293/7535264498_f5a1689db5_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8162/7535268338_9607b6f712_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8433/7535273244_57856353ef_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8285/7535276958_e064c9f45a_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8432/7535281156_ce371a1989_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8152/7535285610_4acb3fdac6_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8024/7535232260_7fc690b434_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7140/7535247578_dfd4f64285_c.jpg

tuankhoai
10-07-12, 11:32
căn cứ quá khủng. đầu tư quá lớn. em có một ước ao. em có một khát khao. xin chúc mừng bác

Ngọc Hà My
10-07-12, 11:38
http://no1.upanh.com/b3.s26.d1/6e742905f755fbc4e39af5f4ef133887_47058121.img0386. jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0386/v/0ry71daqcax.htm)

http://no3.upanh.com/b2.s28.d1/ef9bea7595fc86dea1facef7c46e3072_47058133.img0402. jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0402/v/6rya2dbq9am.htm)

http://no4.upanh.com/b2.s26.d1/b59a904eeec7bc57e62242fff31e1f48_47058124.img0398. jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0398/v/ery62dcqfau.htm)

http://no7.upanh.com/b6.s26.d1/b5c554dcbe71314998220c86ddb133f2_47058127.img0400. jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0400/v/4ry01d9qdah.htm)

http://no8.upanh.com/b4.s1.d4/6ba1db9ca965280490c6e5e7134164f1_47058128.img0401. jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0401/v/7ryd9ddq3af.htm)

http://nm1.upanh.com/b3.s27.d1/ce913e0bf4536ee92a0d1c95358a004b_45458261.img2013l arge.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_2013__large_/v/2ru25j1o3jr.htm)

http://nm7.upanh.com/b1.s27.d2/d6cfd85dc766e7077157dd38243d64e3_45458257.img2012l arge.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_2012__large_/v/fru16jfo4jh.htm)

http://nm6.upanh.com/b2.s29.d1/1fbcbaca02c79d140f1f206cde1f0776_45078046.img2004m edium.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_2004__medium_/v/7rd56s3a2ji.htm)

http://nm4.upanh.com/b1.s26.d2/6149fa6d62bee2946c7650d65dd102fe_45078044.img1995m edium.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_1995__medium_/v/5rda6s7a8jv.htm)

http://nm1.upanh.com/b6.s28.d1/3e9f3fc18653432fa2f29fed614e2145_45078141.img2000m edium.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_2000__medium_/v/5rd70s5a3yp.htm)

Ngọc Hà My
10-07-12, 12:27
căn cứ quá khủng. đầu tư quá lớn. em có một ước ao. em có một khát khao. xin chúc mừng bác
Căn cứ của em bình thường mà anh , có đầu tư gì lớn lao đâu ạ , còn rất nhiều các căn cứ khác hoành tráng và chuyên nghiệp hơn căn cứ của em mà , cảm ơn anh đã quan tâm , xây dựng một căn cứ to hay nhỏ còn tùy thuộc vào diện tích đất nhà mình , và một căn cứ xấu hay đẹp em nghĩ cũng không quan trọng lắm đâu anh , quan trọng hơn hết là phải có các chiến binh dòng giống bay tốt , cách chăm sóc và chế độ ăn uống cũng như khi đi tập huấn................và quan trọng hơn hết là mình phải đam mê và kèm theo là hành động vì đam mê đó

Ngọc Hà My
10-07-12, 12:43
Xin chúc mừng căn cứ sớm có nhiều chiến binh giỏi..thích cái cửa sổ 1 thiết kế mới của ngành xây dựng hihi..

Em cảm ơn lời chia sẻ của anh nhé , Còn hai cái cửa sổ để cho chim ra vào là em làm theo ý thích của riêng em , bên ngoài cái cửa sổ bằng lưới đó là cửa kính anh à , em làm cửa kính bên ngoài để phòng trời mưa hay mùa đông giá rét em sẽ đóng cửa kính vào mà vẫn giữ được ánh sáng , còn mùa hè em mở cửa kính ra cho thoáng mát , đấy cũng là lý do vì sao em lại làm cửa tự động hướng vào trong phòng , vì nếu làm cửa tự động thò ra ngoài trời như mọi người thì sẽ không đóng được cửa kính nữa

Ilovepigeon
10-07-12, 18:08
Căn cứ thế này thì hết ý rồi, chuồng trại rộng rãi cần đậu thì nhiều chúc mừng ông anh nhe

bach hac
10-07-12, 18:46
Căn cứ thật hoành tráng! 1 người có nhiều nhiệt huyết và đam mê như cường! Chúc căn cứ ngày càng phát triển mạnh

Nhat An Loft
11-07-12, 11:16
chúc căn cứ có nhiều chiến binh hay

Hieunadal
11-07-12, 11:46
Nghe tên căn cứ " Ngọc Hà My " là đã thấy ấn tượng rồi, chắc đi xem phong thuỷ để đặt tên căn cứ. Có sự đầu tư con giống, xây dựng căn cứ khoa học cộng với điều kiện cuộc sống tốt thì thành công sao chạy thoát khỏi căn cứ này nhỉ em Nguyễn Thạc Cường. Bravo!!!

Ngọc Hà My
11-07-12, 12:09
Nghe tên căn cứ " Ngọc Hà My " là đã thấy ấn tượng rồi, chắc đi xem phong thuỷ để đặt tên căn cứ. Có sự đầu tư con giống, xây dựng căn cứ khoa học cộng với điều kiện cuộc sống tốt thì thành công sao chạy thoát khỏi căn cứ này nhỉ em Nguyễn Thạc Cường. Bravo!!!
==> Thứ nhất : Ngọc Hà My là tên con gái em ==> Thứ hai : thành công hay không thì cũng chẳng ai nói trước được điều gì đâu anh à , Dù sao em cũng cảm ơn những lời chia sẻ của anh dành cho em

trungdz
11-07-12, 23:27
chúc mừng anh có 1 căn cứ thật hoành tráng rất đẹp anh à chúc anh có những chiến binh hay để chinh phục cuộc đua dài à

Hieunadal
12-07-12, 01:48
==> Thứ nhất : Ngọc Hà My là tên con gái em ==> Thứ hai : thành công hay không thì cũng chẳng ai nói trước được điều gì đâu anh à , Dù sao em cũng cảm ơn những lời chia sẻ của anh dành cho em

Thế thì lại chúc mừng e thêm 1 lần nữa. Chúc 2 mẹ con mẹ tròn con vuông nhé. Hôm nào off phải khao anh em 1 bữa đi nhé.

trungdz
12-07-12, 11:56
Thế thì lại chúc mừng e thêm 1 lần nữa. Chúc 2 mẹ con mẹ tròn con vuông nhé. Hôm nào off phải khao anh em 1 bữa đi nhé.

anh hieunadal này có tâm hồn ăn uống mọi người à hehe chỉ thích nhậu nhẹt thôi à

Ngọc Hà My
12-07-12, 17:51
Thế thì lại chúc mừng e thêm 1 lần nữa. Chúc 2 mẹ con mẹ tròn con vuông nhé. Hôm nào off phải khao anh em 1 bữa đi nhé.

Em cảm ơn anh nhé , còn việc khao anh em một bữa thì lại quá đơn giản rồi , em cũng đang cố gắng thu xếp thời gian để sang uống cafe chém gió với anh em cho vui . Dạo này em rất bận tại vì vợ em vừa sinh em bé xong lên tất cả mọi công việc đều đổ dồn hết lên đầu em , em bận tới mức không thể đi đâu được , thời gian chăm sóc cho các chiến binh cũng bị giảm sút . Vợ con là trên hết anh à , Khi nào em bé đầy tháng xong xuôi đâu đó ta lại đi chơi bình thường , Chủ nhật tuần trước trao giải lại cho anh Duy em cũng muốn sang lắm nhưng em không thu xếp công việc được , em mở quán cafe lên buổi sáng em bận phải trông quán

Hieunadal
13-07-12, 01:12
Em cảm ơn anh nhé , còn việc khao anh em một bữa thì lại quá đơn giản rồi , em cũng đang cố gắng thu xếp thời gian để sang uống cafe chém gió với anh em cho vui . Dạo này em rất bận tại vì vợ em vừa sinh em bé xong lên tất cả mọi công việc đều đổ dồn hết lên đầu em , em bận tới mức không thể đi đâu được , thời gian chăm sóc cho các chiến binh cũng bị giảm sút . Vợ con là trên hết anh à , Khi nào em bé đầy tháng xong xuôi đâu đó ta lại đi chơi bình thường , Chủ nhật tuần trước trao giải lại cho anh Duy em cũng muốn sang lắm nhưng em không thu xếp công việc được , em mở quán cafe lên buổi sáng em bận phải trông quán

Nhất Chú rồi còn gì. Đúng đấy, gia đình là trên hết, là nền tảng. Cứ lo cho vợ và em bé xong đi. Mở quán cà phê mà không thông báo với anh em bồ câu là không được đâu. Thôi anh em cho nợ, đầy tháng em bé xong tính sau. Hehe.