PDA

View Full Version : Trung tâm văn hoá trao giải chặng II :quảng trị-hải phòngPhuongHP
10-06-12, 19:58
http://nn0.upanh.com/b5.s28.d3/52dab2291107328af654861854ea8139_45950990.img3181. jpg (http://www.upanh.com/img_3181_upanh/v/brh0cs8l0ml.htm)http://nn6.upanh.com/b4.s1.d4/ab17298dff9036c93408e6bc604292fb_45951066.img3174. jpg (http://www.upanh.com/img_3174_upanh/v/8rh69sdlcsw.htm)http://nn8.upanh.com/b5.s1.d4/644b5a5097ed5fe1e6b89ad52d90820a_45951108.img3175. jpg (http://www.upanh.com/img_3175_upanh/v/drh0es9l9au.htm)
Chi hội BỒ CÂU ĐUA HẢI PHÒNG tham gia thả chim hoà bình lễ hội HOA PHƯỢNG ĐỎ tổ chức lần thứ nhất - 09/06/2012.http://nn1.upanh.com/b6.s1.d4/53c2601772c1dec7845e0cc99fe8df28_45951221.img3180. jpg (http://www.upanh.com/img_3180_upanh/v/frh2bs7lejy.htm)http://nn3.upanh.com/b3.s26.d2/37b76bbec29d6cc40854805efb4b9357_45951453.img3190. jpg (http://www.upanh.com/img_3190_upanh/v/9rhf1sbmanm.htm)
http://nn5.upanh.com/b4.s29.d2/a008863c0f99ab5513d5cd907185ca75_45951555.img3191. jpg (http://www.upanh.com/img_3191_upanh/v/brhd9s7mbuy.htm)http://nn6.upanh.com/b1.s26.d2/a28debbdc72d9a6d23ac9ed1372afcce_45951606.img3193. jpg (http://www.upanh.com/img_3193_upanh/v/6rh7asem1zz.htm)http://nn5.upanh.com/b6.s28.d3/527f790fff88fc8c741f2887ca278db1_45951675.img3192. jpg (http://www.upanh.com/img_3192_upanh/v/4rh2bscmagh.htm)http://nn8.upanh.com/b5.s26.d2/886f9fc8b42f73f641a15e436fb19e7c_45951708.img3195. jpg (http://www.upanh.com/img_3195_upanh/v/arhf1s4mako.htm)

PhuongHP
13-06-12, 20:44
http://www.youtube.com/watch?v=tGrXGtvBC4Y
http://www.youtube.com/watch?v=7M7PxR1yjhA

PhuongHP
13-06-12, 20:55
Các căn cứ tham gia thả chim hoà bình lễ hội HOA PHƯỢNG ĐỎ tổ chức lần thứ nhất:
Căn cứ Phương HP 65 chiến binh
Căn cứ Xuân HP 30 chiến binh
Căn cứ Thong Đ Đ 5 chiến binh
Căn cứ Hải HP 25 chiến binh
Căn cứ Long Tương ớt 30 chiến binh { thành viên mới }
Căn cứ Dũng An dương 12 chiến binh
Căn cứ chú Tân 28 chiến binh
Thay mặt hội bồ câu đua HẢI PHÒNG cám ơn các thành viên trên đã tham gia nhiệt tình trong lễ hội HOA PHƯỢNG ĐỎ để phong trào ngày càng phát triển.