PDA

View Full Version : Trung Quốc - Giải Thẩm Tây 1000 KM.Chấn PG
31-05-12, 22:54
Nguồn: chinaxinge.com

Do thời tiết xấu nên các chiến binh tham gia giải Thẩm Tây 1000 KM đã phải qua qua ngày mới có chiến binh về. Mọi người đều rất nóng lòng vì vẫn chưa thấy có chiến binh về trong ngày. Đến sáng hôm sau lúc 9h57 đã có tin tức của nhà vô địch mang mã kiềng 2011-10-786740, mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến nửa giờ sau chiến binh mang mã kiềng 2010-10-355197 đã về đích giành hạng 2, 15 phút sau chiến binh mang mã kiềng 2010-10-361397 đã có mặt giành hạng 3. Cuối cùng trong ngày 27 tháng 5 đã có 15 chiến binh cán đích 1000 KM.

Thành phố Tĩnh Giang Năm 2012 giải 1000 KM Thẩm Tây
Ngày - Thời gian thả: 2012-05-26 05:40:00
Địa điểm thả: Lâm đồng Thẩm Tây
Tọa độ: 109.133798 /34.230696
Thời tiết: Nhiều mây
Hướng gió: Tây Nam
Sức gió: Nhẹ
Khoảng cách: 1061.288 KM

Một số hình ảnh các anh hùng Giang Tô 1000 KM:

CHIẾN BINH MÀU PHO HẠNG 1

http://nn3.upanh.com/b6.s27.d2/50615ba6c8bb6440e956f01c90d1ee2a_45526683.20125291 922580.jpg (http://www.upanh.com/20125291922580_upanh/v/2ref8c5n4nh.htm)

http://nn5.upanh.com/b6.s27.d2/00eb914408838d77a93d1aea6b96edd4_45526685.20125291 923536.jpg (http://www.upanh.com/20125291923536_upanh/v/5re4ecbnfnd.htm)

http://nn0.upanh.com/b3.s29.d2/c81d5de212dce1b0d72a04f93a4bb6c8_45526690.20125291 924378.jpg (http://www.upanh.com/20125291924378_upanh/v/7re2dccn3nk.htm)

CHIẾN BINH HẠNG 2
http://nn5.upanh.com/b3.s29.d1/1f79f1803cb9f1be39662346cbada225_45526695.20125291 925269.jpg (http://www.upanh.com/20125291925269_upanh/v/dref3ccnanb.htm)

http://nn8.upanh.com/b5.s29.d4/7441b2c91665a6a4a5e93a130cba8d6b_45526698.20125291 926091.jpg (http://www.upanh.com/20125291926091_upanh/v/6re0acfn5na.htm)

http://nn3.upanh.com/b3.s26.d1/e46dc6e57b4af8d8030934d69b223525_45526703.20125291 927060.jpg (http://www.upanh.com/20125291927060_upanh/v/crebfc4nany.htm)

CHIẾN BINH HẠNG 3
http://nn9.upanh.com/b3.s27.d2/55d18c4b996ed2164eab500516f7207d_45526709.20125291 927483.jpg (http://www.upanh.com/20125291927483_upanh/v/5re5eccnbdr.htm)

http://nn3.upanh.com/b4.s29.d2/549c3d6af3b0d7b1ffb1b3d0d195959b_45526713.20125291 928347.jpg (http://www.upanh.com/20125291928347_upanh/v/bref9c2n7ds.htm)

http://nn6.upanh.com/b1.s29.d1/9e2fa97dffa79f1f892a4e2db87009b6_45526716.20125291 929246.jpg (http://www.upanh.com/20125291929246_upanh/v/ere42cfn3dz.htm)

CHIẾN BINH HẠNG 4
http://nn7.upanh.com/b1.s26.d2/0104c19a38c819da24bd25c3be076389_45526717.20125291 930041.jpg (http://www.upanh.com/20125291930041_upanh/v/9re8dcbnbdb.htm)

HẠNG 5
http://nn5.upanh.com/b3.s27.d1/05186d0b4fd1787f46ab1d03a2a84082_45526725.20125291 930403.jpg (http://www.upanh.com/20125291930403_upanh/v/areeec3ndij.htm)

HẠNG 6
http://nn9.upanh.com/b3.s26.d2/f887116fb73096ebeb784ef48f47bfb7_45526729.20125291 931126.jpg (http://www.upanh.com/20125291931126_upanh/v/fred9c8n8th.htm)

HẠNG 8
http://nn3.upanh.com/b4.s27.d2/4fcba02765744bdfd1a2b30f95dcad36_45526733.20125291 931405.jpg (http://www.upanh.com/20125291931405_upanh/v/5rec4c7n0tr.htm)

HẠNG 10
http://nn7.upanh.com/b2.s28.d2/0e43d5c7c3f41d95cf920576a0a24048_45526737.20125291 932063.jpg (http://www.upanh.com/20125291932063_upanh/v/4rea0c8n8ts.htm)

HẠNG 13
http://nn0.upanh.com/b1.s27.d1/e93327fd1ecb360546297381593e3206_45526740.20125291 932368.jpg (http://www.upanh.com/20125291932368_upanh/v/2reaecdn5tz.htm)

HẠNG 14
http://nn2.upanh.com/b2.s29.d2/6c70fa7bdad4c61c48d53266427a73e7_45526742.20125291 933210.jpg (http://www.upanh.com/20125291933210_upanh/v/7re11cfnftu.htm)

Bigflowerhorn
01-06-12, 12:16
Wow, sao giống con Fo của mình thế! Hi vọng nó cũng sẽ bay tốt như em này :D!