PDA

View Full Version : Căn Cứ A.Trinh Q.3chaucassano
28-05-12, 22:25
Ông anh vừa làm 1 căn cứ nuôi chơi nhỏ nhỏ , chưa có nick nên post dùm ảnh vài tấm hình ,

mặt tiền chuồng trại

http://nm8.upanh.com/b2.s27.d2/68d8a0d18605e75d21af1e6fa0560226_45378168.photo032 7.jpg (http://www.upanh.com/photo0327_upanh/v/aru74kajcjv.htm)

http://nm7.upanh.com/b5.s27.d1/92b710792ee9c66dbe9a3654789c13c9_45378187.photo032 1.jpg (http://www.upanh.com/photo0321_upanh/v/1ru6akea6is.htm)

http://nm1.upanh.com/b5.s28.d3/e9883ee187c29289bef1b2c5edbf6564_45378241.photo032 5.jpg (http://www.upanh.com/photo0325_upanh/v/2rucbk1j1pp.htm)

bẫy đang hoàn thành chưa làm xong

http://nm5.upanh.com/b5.s28.d3/6e5fd9fb26455a07c8e8295ae8885b2c_45378215.trap2.jp g (http://www.upanh.com/trap_2_upanh/v/aru71k5adte.htm)

http://nm4.upanh.com/b6.s29.d3/bbf684286c15697dd42fc03be193bea0_45378264.trap1.jp g (http://www.upanh.com/trap_1_upanh/v/brua2kcj0wf.htm)

phía đáy có lưới và vĩ hứng phân

http://nm3.upanh.com/b4.s27.d1/cdb807a7ebfdac9095d75d7d27c0efd4_45378243.vihungph an2.jpg (http://www.upanh.com/vi_hung_phan2_upanh/v/2ru1dk4j9pj.htm)

http://nm1.upanh.com/b6.s28.d2/1acf334975c530f5817ce245051d8651_45378271.vihungph an1.jpg (http://www.upanh.com/vi_hung_phan1_upanh/v/drufdkfj2ws.htm)

quang cảnh xung quanh nhà vì chụp trong điều kiện thời tiết mưa gió nên không đẹp lắm khi nào làm xong cái bẫy thì em sẽ cặp nhật dùm ông anh sau

http://nm8.upanh.com/b3.s26.d2/5ba32ba15b95407810ca9f870bc3cedd_45378258.quangcan h.jpg (http://www.upanh.com/quang_canh_upanh/v/arua0kfj4wz.htm)