PDA

View Full Version : Hội bồ câu đua HẢI PHÒNG thông báoPhuongHP
22-05-12, 20:31
Hôm nay ngày 22/05/2012 đã có 8 căn cứ đăng kí tham gia cuộc đua HẢI PHÒNG - QUẢNG TRỊ.Căn cứ XUÂN THIÊN LÔI: 3 chiến binh
Căn cứ HẢI DÂN LẬP : 4 chiến binh
Căn cứ PHƯƠNG HP : 3 chiến binh
Căn cứ SƠN CON : 2 chiến binh
Căn cứ Thành Công : 3 chiến binh
Căn cứ DŨNG AN DƯƠNG: 2 chiến binh
Căn cứ THONG Đ ĐÔNG: 3 chiến binh
Căn cứ THẠCH SẦU : 2 chiến binh
Như vậy đã có 22 chiến binh của 8 căn cứ vậy BTC yêu cầu những căn cứ còn lại có chiến binh tham gia phải đăng ký trong ngày mai đến 17h ngày 23/05/2012 BTC khoá sổ.
BTC THÔNG BÁO GIẢI THƯỞNG CHẶNG II :
Giải nhất: Cờ + 4.000.000đ
Giải nhì : Cờ + 2.000.000đ
Giải ba : Cờ + 1.000.000đ
2 giải khuyến khích: Cờ + 500.000đ Theo đề xuất, góp ý của chủ nhiệm CLB sinh vật cảnh HẢI PHÒNG. BTC giải đua bổ sung vào điều lệ của giải đua.
Nếu chiến binh của căn cứ nào tham gia đủ cả IV chặng mặc dù không được giải thưởng thì vẫn được cờ chứng nhận của BTC " CHIẾN BINH BẤT TỬ " và 1.000.000đ.
BTC BỒ CÂU ĐUA HẢI PHÒNG THÔNG BÁO.

PhuongHP
23-05-12, 19:13
BTC bổ sung giải thưởng cho chặng II : HẢI PHÒNG - QUẢNG TRỊ
Ông Nguyễn Ngọc Huê chủ nhiệm CLB sinh vật cảnh Hải Phỏng ủng hộ giải thưởng nhất,nhì,ba : 1.000.000đ.
BTC chia sổ tiền trên cho 3 giải như sau:
Nhất: 500.000đ
Nhì : 300.000đ
Ba : 200.000đ
Đúng 16h ngày 25/05/2012 các căn cứ mang chiến binh tới số 4/217 Miếu Hai Xã để làm các thủ tục cho chiến binh trước khi lên đường.
Gìơ xe chở các chiến binh lên đường là 19h cùng ngày.
Người chịu trách nhiệm thả chim tại thành cổ QUẢNG TRỊ : 1 là của ban trọng tài chỉ định , 1 là của trung tâm văn hoá thành phố Hải Phòng.
BTC đề nghị các hội viên tuân thủ đúng thời gian trên.
BTC THÔNG BÁO