PDA

View Full Version : Top 10 giải Thạch Gia Trang 1000 KM ngày 04/05/2012Chấn PG
09-05-12, 18:18
Lúc 5 giờ 46 gày 04/05 tại vùng Nam Trang, Trung Quốc đã diễn ra cuộc đua giải Thạch Gia Trang 1000 Km, thời tiết gây trở ngại cho các chiến binh vì có rất nhiều mây. Với số lượng 657 chiến binh tham gia nên BTC đã lấy giải thưởng cho 66 chiến binh về đích.

Ngày hôm sau lúc 12 giờ 23 phút chiến binh đầu tiên đã cán đích với tốc độ là 772 mét/phút , khoảng cách thực tế từ địa điểm thả tới căn cứ chủ chim là 991,43 KM. Đã 3 ngày trôi qua chỉ có 64 chiến binh quay về. Sau đây là một số hình ảnh các anh hùng trong top 10.


http://nm8.upanh.com/b5.s28.d1/265c1c9d38d5a8fb90a4a3f566ce1d0f_44514368.20120508 101311001.jpg (http://www.upanh.com/20120508101311001_upanh/v/brq1cy7vaeq.htm)

http://nm1.upanh.com/b6.s29.d1/599990a755a2952e323ae9cc9aa1e912_44514371.20120508 101312002.jpg (http://www.upanh.com/20120508101312002_upanh/v/3rqc9yfv2ed.htm)

http://nm4.upanh.com/b3.s27.d1/2512e1a801d9556f9312667b3c6aa46d_44514374.20120508 101312003.jpg (http://www.upanh.com/20120508101312003_upanh/v/drqd5y5vdei.htm)

http://nm6.upanh.com/b2.s26.d1/780af8de0f0c2cde75396551256a21fb_44514376.20120508 101313004.jpg (http://www.upanh.com/20120508101313004_upanh/v/erq04y0vbek.htm)

http://nm7.upanh.com/b1.s26.d2/e4df390374b06cc7ea2acadc904d29c6_44514377.20120508 101313005.jpg (http://www.upanh.com/20120508101313005_upanh/v/arq6ay1vees.htm)

http://nm2.upanh.com/b3.s29.d2/9e3146178df1ffffa9aed0f07b79d9fb_44514382.20120508 101313006.jpg (http://www.upanh.com/20120508101313006_upanh/v/6rq8bycv2eu.htm)

http://nm6.upanh.com/b2.s28.d2/e8c98c14561dc9c8316c56536f23d10f_44514386.20120508 101313007.jpg (http://www.upanh.com/20120508101313007_upanh/v/0rq5ay0veef.htm)

http://nm9.upanh.com/b6.s28.d3/a89a232a0b0f8f6f31db1a00b78f0cf1_44514389.20120508 101314008.jpg (http://www.upanh.com/20120508101314008_upanh/v/8rq18y5vaey.htm)

http://nm1.upanh.com/b5.s29.d2/dabac9e3c1e948384c86904698db7335_44514391.20120508 101314009.jpg (http://www.upanh.com/20120508101314009_upanh/v/9rq35y3v9em.htm)

http://nm3.upanh.com/b5.s29.d3/d1163ab44f710ef82e7c7e746745dab8_44514393.20120508 101314010.jpg (http://www.upanh.com/20120508101314010_upanh/v/0rqdcy3v3zd.htm)

Ilovepigeon
10-05-12, 11:48
bên Trung Quốc hộ làm căn cứ giản dị nhưng toàn chiến biinh ngon