PDA

View Full Version : Căn cứ VIP và Vô địchBigflowerhorn
25-04-12, 21:48
- Căn cứ VIP hiện nay chỉ có 3 căn cứ: cuongnho (> 30 triệu), dieuhuy (6 chuồng thả + nhập phụ kiện ...), Thangdovebi (> 20 triệu).

- Căn cứ vô địch: là căn cứ có chiến binh đoạt giải I của bất kỳ cuộc đua nào! Còn nhiều chiến binh chưa cập nhật.