PDA

View Full Version : Các hội viên của hội bồ câu đua Hải PhòngPhuongHP
23-04-12, 20:46
PhươngHP { hội trưởng }
Linh sắt { hội phó }
Hải D Lập { thư ký }
Xuân TLôi { thủ quỹ }
Thạch Sầu : thành viên
Minh Em : thành viên
Sơn Con : thành viên
Ngọc LýTiêm: thành viên
Dũng AnDương: thành viên
Thong ĐĐông : thành viên
Sinh Méo : thành viên
Quang Nam Pháp: thành viên
Cu Mạnh : thành viên
Hoàng Anh : thành viên
Thắng B Chả : thành viên
Phong ĐĐông: thành viên
Những căn cứ nào chưa gia nhập vào hội bồ câu đua Hải Phòng thì liên hệ : PhươngHP
HỘI BỒ CÂU ĐUA HẢI PHÒNG THÔNG BÁO

NgocQuan-HN
23-04-12, 21:11
Chúc Mừng Chúc mừng HỘI BỒ CÂU HẢI PHÒNG.
Mong sao Hội Hà nội cũng đông như Hội Hải phòng để có dịp còn giao lưu Phương nhỉ? :o

PhuongHP
25-04-12, 20:32
Ok anh! HỘI BỒ CÂU ĐUA HẢI PHÒNG chứ anh,anh nói HỘI BỒ CÂU HẢI PHÒNG là sang hội khác đấy anh à.

tugiang
26-04-12, 08:50
- CHÚC MỪNG HỘI BỒ CÂU ĐUA HẢI PHÒNG
Anh Em ở Thành Phố Mang tên Bác.

PhuongHP
30-04-12, 19:25
Đã có thêm 2 căn cứ đăng kí gia nhập HỘI BỒ CÂU ĐUA HẢI PHÒNG Căn cứ: TÂN { rồ }
Căn cứ: Thắng { trại chuối }
Thay mặt HỘI BỒ CÂU ĐUA HẢI PHÒNG cám ơn chú Tân,anh Thắng đã gia nhập hội rất mong sự đóng góp và ủng hộ của chú và anh để HỘI BỒ CÂU ĐUA HẢI PHÒNG ngày cang lớn mạnh.
HỘI BỒ CÂU ĐUA HẢI PHÒNG THÔNG BÁO.