PDA

View Full Version : Căn cứ PhươngHPPhuongHP
22-04-12, 20:24
http://www.youtube.com/watch?v=ghYLuYhpfUA
http://nl8.upanh.com/b4.s27.d1/ada639f7583800113620fa8f6722d666_43775348.img2573. jpg (http://www.upanh.com/img_2573_upanh/v/drx03vcdegf.htm)http://nl6.upanh.com/b5.s13.d5/3847c22ceff7c6f7c8c7fad5132c5fac_43775426.img2570. jpg (http://www.upanh.com/img_2570_upanh/v/6rxcdved0jw.htm)http://nl8.upanh.com/b2.s13.d5/8974e6ed6168f993c301a74d7f5f78e0_43775528.img2574. jpg (http://www.upanh.com/img_2574_upanh/v/0rx3fv8q7nw.htm)http://nl3.upanh.com/b4.s27.d1/a679e454662f0bec15a710d21db54c16_43775573.img2575. jpg (http://www.upanh.com/img_2575_upanh/v/erx7cv3q9tb.htm)http://nl7.upanh.com/b5.s27.d1/0320e1557e3cce9a563d4f0d2d001c02_43775707.img2577. jpg (http://www.upanh.com/img_2577_upanh/v/6rx33vdq9qy.htm)http://nl8.upanh.com/b5.s27.d1/689dfae5745c821387c7b75914847c35_43775748.img2578. jpg (http://www.upanh.com/img_2578_upanh/v/1rxbav4q3xv.htm)http://nl7.upanh.com/b6.s26.d1/f383fb0223bc210fff360a4a0b1377e5_43775947.img2580. jpg (http://www.upanh.com/img_2580_upanh/v/8rxcfv7qdlc.htm)http://nl5.upanh.com/b1.s13.d5/a21f0738e00db89e67bd9a48e4344b45_43775995.img2581. jpg (http://www.upanh.com/img_2581_upanh/v/frx78v5q1mj.htm)http://nl1.upanh.com/b3.s27.d2/886095cc94bcb63a391d75c1c1ed1ca1_43776081.img2582. jpg (http://www.upanh.com/img_2582_upanh/v/6rx44v0i5yy.htm)http://nl5.upanh.com/b5.s27.d2/c1a633adfa86f824618e10f0bd7b49dd_43776205.img2585. jpg (http://www.upanh.com/img_2585_upanh/v/7rx5ev1ifwd.htm)http://nl9.upanh.com/b6.s26.d1/c47038b90608eb32a2305eecb855a8ba_43776319.img2586. jpg (http://www.upanh.com/img_2586_upanh/v/5rx61vctfhe.htm)http://nl5.upanh.com/b2.s26.d2/0da692e4e6aa8c5229e178394541ae23_43776425.img2587. jpg (http://www.upanh.com/img_2587_upanh/v/5rxabvdt5bp.htm)http://nl0.upanh.com/b1.s27.d2/cbbb7253b88f56f6a89cbd2198ad284f_43776470.img2588. jpg (http://www.upanh.com/img_2588_upanh/v/2rxd9vctcuq.htm)http://nl4.upanh.com/b4.s13.d5/d6028bcd60cd904e34ac32a8423ab117_43776634.img2589. jpg (http://www.upanh.com/img_2589_upanh/v/7rx2bvft7ka.htm)http://nl8.upanh.com/b3.s27.d2/5d120aae3e2b236ab9f1dc041ff1cf6c_43776728.img2592. jpg (http://www.upanh.com/img_2592_upanh/v/frxd7vdtfgl.htm)http://nl6.upanh.com/b1.s26.d1/6c4c1309ed9cb51a8607914ac47b2996_43776816.img2593. jpg (http://www.upanh.com/img_2593_upanh/v/2rxd2vcveiw.htm)http://nl8.upanh.com/b4.s26.d1/f5027349fdc0938ae2a7c29e0f9501d6_43776918.img2594. jpg (http://www.upanh.com/img_2594_upanh/v/9rx9av2v8nz.htm)http://nl7.upanh.com/b6.s27.d2/7c3906405c1872e8577def858f31406d_43776997.img2595. jpg (http://www.upanh.com/img_2595_upanh/v/5rx01v9v9vm.htm)http://nl6.upanh.com/b2.s26.d2/fdab1cda226d2614a95f62fdc45cb492_43777226.img2598. jpg (http://www.upanh.com/img_2598_upanh/v/frx55vfv7bl.htm)

chaucassano
23-04-12, 12:41
căn cứ quá đẹp , có mấy con chim bắc hải mũi to đẹp thật ,

longkylan1972
23-04-12, 16:07
nhiều chiến binh đẹp thật, bạn chịu khó đầu tư căn cứ rộng và thoáng xin chúc mừng...chúc mừng.hihi....

HaiHP
19-08-12, 19:24
Ghé thăm căn cứ đoạt giải QUÁN QUÂN giải đua ĐÀ NẴNG - HẢI PHÒNG
http://np9.upanh.com/b1.s29.d3/c2d7abb7765377c27efb918e6e4baae7_48287039.dsc01936 .jpg (http://www.upanh.com/dsc01936_upanh/v/7rlbcv1nclr.htm)http://np6.upanh.com/b4.s29.d1/0b32027973ea1e73b025768d4a986298_48287116.dsc01937 .jpg (http://www.upanh.com/dsc01937_upanh/v/0rl67v6n2yq.htm)http://np1.upanh.com/b3.s28.d3/88c73fcfbf38e67413d52ff92857f942_48287121.dsc01938 .jpg (http://www.upanh.com/dsc01938_upanh/v/3rlf1v0n8yy.htm)http://np1.upanh.com/b4.s28.d2/9941185b12b62a6bb65fb00c5f8f987e_48287171.dsc01939 .jpg (http://www.upanh.com/dsc01939_upanh/v/7rla8vcn7ls.htm)http://np7.upanh.com/b2.s28.d3/0364b5286ca68ce648603fc5b7e4be92_48287197.dsc01940 .jpg (http://www.upanh.com/dsc01940_upanh/v/crl47v8n5mb.htm)http://np0.upanh.com/b5.s28.d1/f8f02777171abfad4846be4b4f343ec3_48287230.dsc01941 .jpg (http://www.upanh.com/dsc01941_upanh/v/8rlbbvenagk.htm)http://np5.upanh.com/b2.s29.d3/191d5fccbe3e1b10e6d0837073f61958_48287295.dsc01942 .jpg (http://www.upanh.com/dsc01942_upanh/v/4rl73v7dfic.htm)http://np1.upanh.com/b6.s29.d2/b2860cd82b7bc034b04b8108b403749e_48287351.dsc02064 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02064_upanh/v/5rl4dv6n7pd.htm)http://np8.upanh.com/b4.s29.d2/d2d6fc4819c87b19d557fb6f24824735_48287368.dsc02068 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02068_upanh/v/3rl4aved6rq.htm)CÁNH CHIM CHIỀU TÀhttp://np2.upanh.com/b6.s29.d1/b4d34d8678b127725a44e873eebc9df4_48287422.dsc02070 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02070_upanh/v/6rl7cv5d7na.htm)http://np0.upanh.com/b1.s30.d1/2b7a18f97b3beeef1e3073934d6f993d_48287430.dsc02071 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02071_upanh/v/drl37v3dfiq.htm)http://np5.upanh.com/b5.s28.d2/b0b68d3742912c0e9a2c2bec399d5954_48287465.dsc02073 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02073_upanh/v/4rlffvfddvt.htm)http://np9.upanh.com/b1.s29.d3/0636954d455cab5f5c7e031822429163_48287469.dsc02074 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02074_upanh/v/1rl92vdddtp.htm)http://np4.upanh.com/b2.s28.d3/34f0634c65278db972ba66c4914277d1_48287484.dsc02078 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02078_upanh/v/arla6vadbvo.htm)http://np2.upanh.com/b2.s30.d1/3187edb77c37ec734380ad137f4f2894_48287522.dsc02080 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02080_upanh/v/2rl88vfdcei.htm)http://np4.upanh.com/b2.s29.d2/c2ea106d9b5779a0c373684cffb5b191_48287534.dsc02081 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02081_upanh/v/drl85v0dcen.htm)http://np1.upanh.com/b2.s28.d1/34e48d64dae514399bc5acc2d8f01dc1_48287541.dsc02082 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02082_upanh/v/3rl4bv3d4es.htm)Chiến binh đoạt giải QUÁN QUÂNhttp://np8.upanh.com/b1.s30.d2/0d0ab162d63c54076fb4435381010c9c_48287548.dsc02083 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02083_upanh/v/3rl5bv1d1ea.htm)http://np5.upanh.com/b4.s29.d2/52c6752a3328f88c903786facca811ca_48287555.dsc02084 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02084_upanh/v/7rl2av5dade.htm)Hai chiến binh tơ bổn chim của căn cứ anh Cường nhỏhttp://np8.upanh.com/b2.s28.d1/c560a15270da02193030ca30e11f8596_48287598.dsc02085 .jpg (http://www.upanh.com/dsc02085_upanh/v/4rl6bv4d9qg.htm)

PhuongHP
25-11-14, 20:48
http://www.youtube.com/watch?v=jV-5U6h0YZY

Mình vừa hoàn thành căn cứ của mình mời các anh em ghé xem.

Nghĩa-Q2
26-11-14, 22:11
Căn cứ hoành tráng cho thấy niềm đam mê lớn của tư lệnh. Chúc anh có nhiều chiến binh nam tiến mang niềm vui về cho căn cứ.