PDA

View Full Version : Tập xây dựng căn cứVinhxena
16-04-12, 23:20
Địa điểm là góc sân thượng
http://i1067.photobucket.com/albums/u434/vinhxena/iphone785.jpg
không biết xử cái chảo anten làm sao
http://i1067.photobucket.com/albums/u434/vinhxena/iphone784.jpg
hình thành cái khung
http://i1067.photobucket.com/albums/u434/vinhxena/iphone787.jpg
có chổ xài cho cái chảo sau 2 ngày mai làm tiếp :P
http://i1067.photobucket.com/albums/u434/vinhxena/iphone788.jpg
@thanks anh Vỹ đã tư vấn giúp :D

Vinhxena
21-04-12, 20:50
...Tiếp theo
http://i1067.photobucket.com/albums/u434/vinhxena/iphone789.jpg

http://i1067.photobucket.com/albums/u434/vinhxena/iphone801.jpg

http://i1067.photobucket.com/albums/u434/vinhxena/iphone791.jpg

http://i1067.photobucket.com/albums/u434/vinhxena/iphone796.jpg
..và sau gần 1 tuần 1 mình tự làm nhờ tham khảo hình của anh em trên diễn đàn thì củng làm xong túp liều lý thưởng cho các pé :P
http://i1067.photobucket.com/albums/u434/vinhxena/iphone798.jpg
gầy đàn nhanh nhanh thôi

Vinhxena
21-04-12, 20:53
cảm ơn anh em đã ủng hộ :*