PDA

View Full Version : Bồ câu đua hải phòng thông báothanhcong
12-04-12, 21:19
BTC bồ câu đua Hải Phòng thông báo đến các căn cứ thuộc thành phố Hải Phòng.
BTC có sự thay đổi về thời gian nộp chiến binh để tham dự chặng 1:
Thời gian nộp chiến binh: 17h > 18h {14/04/2012}
Để làm các thủ tục cần thiết trước khi các chiến binh lên đường.
Thời gian các chiến binh lên đường: 20h05' {14/04/2012}
BTC yêu cầu các căn cứ mang chiến binh đến đúng thời gian trên để giải đua thành công tốt đẹp.
BTC BỒ CÂU ĐUA HẢI PHÒNG