PDA

View Full Version : BOX Cho & Tặng  1. Trứng thái màu pho
  2. HN-tặng bu nhốt gà chọi
  3. Hà Nội tặng Thảm Lót Ổ Cho Bồ Câu
  4. HCM- Đổi bồ câu đua
  5. HCM đổi chim thái mái đua
  6. Đồng Nát Đường - Đồ không dùng được nhưng vẫn dùng được
  7. Cho cần đậu chữ A bằng gổ.
  8. Tặng cặp chim con bổn
  9. Tặng thái trống xitim
  10. Tphcm cho phụ kiện nuôi chim bồ câu