PDA

View Full Version : Kỹ Thuật Chăm sóc và Huấn luyện 1. Hỏi gì đáp nấy!
 2. Thuốc dục đẻ cho bồ câu !
 3. Chim bồ câu biếng ăn ủ rũ
 4. Hỏi cách dạy chim non tự bay vào chuồng
 5. Một cách cho chim con ăn
 6. Xin các anh giúp đỡ chút kinh nghiệm
 7. Xin chút ý kiến của các anh em
 8. Căn cứ Lavender Hill: Kỹ thuật tắm chiến binh
 9. Mike Tyson - Người chim đấm boxing
 10. Shopbocau chia sẻ phương pháp nuôi chim của natural
 11. Huấn luyện chim bồ câu bay thả như vẹt