PDA

View Full Version : Hội Bồ Câu Đua HÒA BÌNH 1. Thông báo thành lập hội bồ câu hòa bình
 2. Thư mời
 3. Hội bồ câu hòa bình gửi tiền tiết kiệm
 4. Hbchb : Giải đua lục mạch tranh hùng chặng vòng loại ( bắt buộc )
 5. Hbchb: Danh sách tham gia vòng loại kiềng hbchb
 6. Hbchb : Chặng 1 vòng loại (bắt buộc) phan thiết - sài gòn (200km)
 7. Hbchb: Thông báo
 8. Hbchb : Thông báo
 9. Hbchb : Chặng 2 Phú Quý (không bắt buộc) Phú Quý - Sài Gòn (300km)
 10. HBCHB : Thông Báo Danh Sách Tham Gia Chặng 2 Phú Quí - Sài Gòn 300km
 11. Hbchb : Chặng 2 phú quí - sài gòn (300km)
 12. Hbchb : Thông báo kết quả chặng 2 phú quí - sài gòn
 13. Hbchb: Thông báo chặng 3 cam ranh - sài gòn (400km)
 14. Hbchb : Thông báo danh sách tham gia chặng 3 cam ranh - sài gòn
 15. HBCHB : Thông Báo kết quả chặng 3 cam ranh
 16. HBCHB : Thông Báo kết quả chặng 3 cam ranh
 17. Hbchb : Chặng 4 Dốc Lết (không bắt buộc) Dốc Lết - sài gòn (500km)
 18. Hbchb : Thông báo danh sách tham gia chặng 4 dốc lết - sài gòn
 19. Hbchb : Thông báo kết quả chặng 4 dốc lết - sài gòn
 20. HBCHB : chặng 5 (không bắt buộc) Tuy Hòa - Sài Gòn (600km)
 21. HBCHB : danh sách tham gia chặng 5 Tuy Hòa - Sài Gòn (600km)
 22. HBCHB : Thông Báo Kết Quả Chặng 5 Tuy Hòa - Sài Gòn (600KM)
 23. HBCHB : Thông Báo Phát Hành Kiềng HBCHB 2021
 24. Hbchb : Thư cảm ơn
 25. Hbchb : Trận Chung Kết Quảng Ngải 850km
 26. Hbchb : Thông báo danh sách các căn cứ tham gia trân chung kết
 27. Hbchb : KẾT QUẢ TRẬN CHUNG KẾT QUẢNG NGÃI - SÀI GÒN VÀ GIẢI TAM QUAN TINH ANH
 28. HBCHB : Thông Báo
 29. Thông báo
 30. Hbchb : Giải đua khởi động mùa hè lần thứ i (đà lạt - sài gòn)
 31. Hbchb : Thông báo
 32. Hbchb : Thông báo
 33. Hbchb: Thông báo giài đua chinh phục bầu trời việt lấn
 34. Hbchb : Thông báo DANH SÁCH CC THAM GIA GIẢI CHINH PHỤC BẦU TRỜI VIỆT LẦN 1
 35. Hbchb : Thông báo KẾT QUẢ TRẬN CHINH PHỤC BẦU TRỜI VIỆT LẦN 1
 36. Hbchb : Thông báo
 37. Hbchb: Thông báo giài đua chinh phục bầu trời việt lấn 2
 38. HBCHB: Thông báo phát hành kiềng Hội 2023 Long Phụng tranh tài
 39. HBCHB: Điều chỉnh lại cơ cấu phát hành kiềng năm 2023
 40. HBCHB: Vòng loại Phan Rang - Sài Gòn 350Km 18/11/2023
 41. HBCHB: Thông báo phát hành kiềng Hội năm 2024
 42. HBCHB - Chặng 2: Dốc Lết - Sài Gòn 25/11/2023
 43. HBCHB: Thông báo phát hành kiềng 2024
 44. HBCHB: Chung kết Quảng Ngãi - TPHCM 15/12/2023
 45. HBCHB: Thông báo phát hành kiềng 2024 (Đã điều chỉnh)
 46. HBCHB: Đà Nẵng - TPHCM 05/01/2024