PDA

View Full Version : Các Giải Đua Năm 2016 1. HBCĐHX: ĐÀ NẴNG – SÀI GÒN: Giải đua kiềng tự do
 2. SGPC: Giải Viễn Chinh 2016 chặng 1 CAM RANH – Sài Gòn
 3. HBCĐHX: Cánh Chim Phương Nam 2016 - CHẶNG 1: Cam Ranh - Sài Gòn
 4. Hội bồ câu Quận 6: Cam Ranh - Sài Gòn 300Km 07/05/2016
 5. HBCĐQ6: Dốc Lết - Sài Gòn 25/06/2016
 6. SGPC - Giải đua VIỄN CHINH chặng 2 Đèo Cả - Sài Gòn (16/07/2016)
 7. SGPC - Giải đua VIỄN CHINH chặng 3 Nha Trang - Sài Gòn (20/08/2016)
 8. SGPC: Giải đua Tranh Hùng Tiết Thu
 9. HBCĐHX: Cánh Chim Phương Nam 2016 - CHẶNG 2: TUY HÒA - SÀI GÒN
 10. SGPC: Cánh Chim Vàng kiềng VNPC 2016: Bình Định - Sài Gòn (430Km)
 11. SGPC: Cánh Chim Vàng kiềng VNPC 2016: Quảng Ngãi - Sài Gòn (530Km)
 12. Tổng kết mùa giải 2016/2017