PDA

View Full Version : Show Bồ câu Kiểng 1. Loa loa loa -Trưng bày bồ câu thổi kèn!
 2. Trưng bày bồ câu "Thổi kèn" (Pouter pigeon) 26-06-2011
 3. Liveshow bồ câu Két của căn cứ THANGDOVEBI
 4. Show bồ câu bi xám trống
 5. Show bồ câu sư tử ngày 25/09/2011
 6. Trưng bày bồ câu lần đầu tiên -Live show BI CUONG NHO
 7. Công bố tài chánh và danh sách thành viên đặt chuồng show bồ câu
 8. Triển lãm ở Hà Lan.
 9. Triển lãm ở Vũ Hán ngày 27.11.2011
 10. show king vàng
 11. Thư Mời Tham Gia Trưng Bày Chim Bồ Câu Kiểng Lần 3 2012
 12. Thư Mời Tham Gia Trưng Bày Bồ Câu Kiểng Lần 4 Ngày 22 Tháng 7 Năm 2012
 13. Thư Mời Tham Gia Trưng Bày Bồ Câu Kiểng lần 5 Năm 2012