PDA

View Full Version : Từ thiện và Hiến máu nhân đạo 2015  1. Khởi động chương trình từ thiện "Tấm lòng nhân ái lần 5" 07/2015
  2. Hiến máu Tháng 01/2015
  3. Đăng ký tham gia đoàn từ thiện "Tấm Lòng Nhân Ái lần 5"
  4. Hình ảnh ngày từ thiện 06/06/2015
  5. Thu chi công tác từ thiện "Tấm lòng nhân ái" lần 5 06-07/06/15
  6. Hiến máu nhân đạo tháng 08/2015