PDA

View Full Version : Từ thiện và Hiến máu nhân đạo 2013  1. Đấu giá từ thiện chiến binh thứ 1 -Thập nhị hảo hán
  2. Đấu giá từ thiện chiến binh thứ 2 -Hạng 2 Giải 4 hướng Tháng 10/2011
  3. Đấu giá từ thiện chiến binh thứ 3 - Hạng 5 Giải Cúp Thangdovebi 2010
  4. Đấu giá từ thiện chiến binh thứ 4 - Chiến binh xuất ngoại
  5. Đấu giá từ thiện chiến binh thứ 5 - Hạng 18 cuộc đua Tiến lên Tháng 11/2011
  6. Đấu giá 06 chiến binh căn cứ CUONG NHO làm từ thiện
  7. Chương trình từ thiện "Tấm lòng nhân ái" 21/07/2013
  8. Hiến máu nhân đạo năm 2013
  9. Thu chi chương trình từ thiện "Tấm lòng nhân ái" 21/07/2013
  10. Hình ảnh chương trình từ thiện "Tấm lòng nhân ái" 21/07/2013