PDA

View Full Version : Từ thiện và Hiến máu nhân đạo 2012  1. Hiến máu nhân đạo
  2. Tấm lòng nhân ái -Tháng 7 năm 2012
  3. Thư xin giúp đỡ cho anh Hà (Mập Hà)
  4. Video clip "Tấm lòng nhân ái" 1 Tháng 7 năm 2012
  5. Thu chi công tác từ thiện "Tấm lòng nhân ái" Tháng 7/2012
  6. Hình ảnh "Tấm lòng nhân ái - 1 Tháng 7 năm 2012
  7. Rất cảm động ý chí của em gái này !!!
  8. Hiến máu của Hội bocauwechat
  9. Hiến máu nhân đạo CN 09/12/2012