PDA

View Full Version : Các giải đua năm 2013 1. HQBCQ8 -Giải đua chiến binh kiềng VIP 2013
 2. Giải đua bồ câu Đèo Cả - Sài Gòn (370 km)
 3. Giải VIỄN CHINH SGPC2013 CHẶNG 1: Nha Trang - Sài Gòn 320 KM ngày 29/06/2013.
 4. Giải VIỄN CHINH SGPC 2013 -CHẶNG 2: Tuy Hòa - Sài Gòn 380 KM ngày 13/07/2013
 5. Giải đua tính vận tốc "Tài năng trẻ 2013": Phan Thiết - Sài Gòn
 6. Giải Viễn Chinh 2013 dành cho chiến binh mang kiềng VNPC 2013
 7. Giải Viễn Chinh chặng 3 dành cho kiềng VNPC 2013.
 8. Giải đua bồ câu vòng loại 4 chặng tiến lên Miền Đông
 9. Giải đua Bồ câu Miền Đông tiến lên 4 chặng
 10. Bình Định - Sài Gòn 440 Km 23/11/2013
 11. Giải Viễn Chinh 2013 - Chặng 4: Bình Định - Sài Gòn 430 Km ngày 23/11/2013.
 12. Các căn cứ đạt thành tích xuất sắc các giải đua năm 2013
 13. Giải đua "Tài năng trẻ 2013": Phan Thiết - Sài Gòn