PDA

View Full Version : MIỀN ĐÔNG 1. Tập Huấn Dầu Giây -- Long Khánh 70km-80km (50km-60km)
 2. Tập huấn Phan Rang 350km (270km)
 3. Tập huấn Xuân Lộc (120km ) và Phan Thiết (200km)
 4. Lịch tập huấn hàng tháng
 5. Tập huấn Xuân Lộc 120km
 6. Tập huấn Phan Thiết 200km
 7. Tập huấn Xuân Lộc 120km
 8. Tập huấn Phan Thiết 200km
 9. Tập huấn Quy Nhơn 700km
 10. Tập huấn Dốc Lếch 500km
 11. Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 100km )
 12. Tập huấn Phan Thiết 200km ( 160km )