PDA

View Full Version : Lịch Tập Huấn năm 2013 1. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 2. Tập huấn Phan Rí 260km ( 220km )
 3. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 4. Tập huấn Dầu Giây 70km
 5. Tập huấn Cam Ranh 400km
 6. Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 100km )
 7. Tập huấn Phan Thiết 200km ( 160km )
 8. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 9. Tập huấn Nha Trang 450km ( 320km )
 10. Tập huấn Xuân Lộc (120 km) và Phan Thiết (200 km)
 11. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 12. Tập huấn Tuy Hòa 600km ( 380km )
 13. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 14. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 15. Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 100km )
 16. Tập huấn Phan Thiết 200km ( 160km )
 17. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 18. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 19. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 20. TPHCM- Bán thuốc Vita King
 21. Tập huấn Dốc Lếch 500km ( 340km )
 22. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 23. Tập huấn Dầu Giây 70kn ( 60km )
 24. Tập huấn Dốc Lếch 500km ( 340km )
 25. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 26. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 27. Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 100km )
 28. Tập huấn Phan Thiết 200km ( 160km )
 29. Tập huấn Dốc Lếch 500km ( 340km )
 30. Tập huấn Dốc Lếch 500km ( 340km )
 31. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 32. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 33. Tập huấn Quy Nhơn 700km ( 430km )
 34. Tập huấn Quy Nhơn 700km ( 430km )
 35. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 36. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 37. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 38. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 39. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 40. Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 100km )
 41. Tập huấn Phan Thiết 200km ( 160km )
 42. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 43. Tập huấn Dốc Lếch 500km ( 340km )
 44. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 45. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 46. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 47. Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 100km )
 48. Tập huấn Phan Thiết 200km ( 160km )
 49. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 50. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 51. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 52. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 53. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 54. Góp ý giải kiềng VIP 2013
 55. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 56. TPHCM - Q5 . Bán thái con mới biết ăn .
 57. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 58. Tập huấn Phan Rang 350km (270km)
 59. Tập huấn Dầu Giây 70km (60km )