PDA

View Full Version : Lịch Tập Huấn năm 2014Trang : [1] 2

 1. Tập huấn 120km Xuân Lộc
 2. Tập huấn Mỹ Tho -Tiền giang
 3. Lịch tập huấn hàng tháng - Hội bồ câu Hà Nội
 4. Tập huấn Mỹ Thuận 130km (100km).
 5. Góp ý trước khi gửi chiến binh tập huấn
 6. Box tập huấn
 7. Tập huấn Long Xuyên 250km (140Km).
 8. Tập huấn Hà Tiên 348km (240km).
 9. Đăng ký tham gia thi đua và tập huấn Phú Quốc 21/08/2011
 10. Tập huấn Rạch Giá- 200km ( Đường chim bay)
 11. Tập huấn Phan Rang 350km (270km)
 12. Tập huấn Sa Dec- 110km ( chim bay)
 13. Tập huấn Dầu Giây 70km
 14. Tập huấn kết hợp thi đua CÀ MAU 350km (240km)
 15. Lịch tập huấn cho chim đua 1 số nước
 16. Tập huấn Sóc Trăng 210km (150km).
 17. Tập huấn tuần 38 (19/09/11 -25/09/11)
 18. Tập huấn Dầu Giây 70km
 19. Tập huấn Bảo Lộc 200km
 20. Tập huấn Đà Lạt 300km
 21. Tập huấn Dầu Giây 70km
 22. Tập huấn Xuân Lộc 120km
 23. Tập huấn Phan Thiết 200km
 24. Tập huấn Dầu Giây 70km
 25. Tập huấn Dầu Giây 70km
 26. Tập huấn Phan Thiết 200km
 27. Tập huấn Xuân Lộc 120km
 28. Tập huấn Di Linh 250km
 29. Tập huấn Nha Trang 450km ( 340km )
 30. Tập huấn Xuân Lộc 120km
 31. Tập huấn Phan Thiết 200km
 32. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 33. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 34. Tập huấn Phan Rí cửa 260km
 35. Thông báo lịch tập huấn 30km>50km cho anh em hà nội
 36. Tập huấn Dầu Giây 70km
 37. Tập huấn Bình Thuận 150km
 38. Tập huấn Nha Trang 450km ( 340km )
 39. Tập huấn Phan Rí cửa 260km
 40. Kết quả tập huấn Bắc Giang - HN 50km của căn cứ Lucnt65
 41. Chuyến tập huấn đầu tiên!
 42. Tập huấn Bình Thuận 150km
 43. Thông báo Tập huấn Bắc Giang 50km ngày 10/12/2011
 44. Chuyến tập huấn thứ 2
 45. Tập huấn Dầu Giây 70km
 46. Tập huấn Dốc Lếch 500km
 47. Tập huấn Phan Rí cửa 260km
 48. Lịch tập huấn Hải Dương 80km đường chim bay ngày 17-12-2011
 49. Tập huấn Dầu Giây 70km
 50. Tập huấn Bình Thuận 150km
 51. Tập huấn Phan Rang 350km
 52. Tập huấn Phan Thiết 200km
 53. Tập huấn Bình Thuận 150km
 54. Tập huấn Dầu Giây 70km
 55. Tập huấn Phan Rang 350km
 56. Lịch tập huấn hàng tháng dành cho các chiến binh đường dài
 57. Tập huấn Dầu Giây 70km
 58. Tập huấn Nha Trang 450km ( 320km )
 59. Box tập huấn có vấn đề
 60. Tập huấn Tuy Hòa 380 KM - Chủ Nhật 05/02/2012.
 61. Tập huấn Dầu Giây 70 km
 62. Thông báo tập huấn Đền thượng - Ba Vì (Hà Nội) 60km
 63. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km )
 64. Tập huấn Xuân Lộc 120km
 65. Tập huấn Phan Thiết 200km ( 160km )
 66. Tập huấn Dốc Lếch 500km
 67. Thông báo tập huấn(chim tơ) Bắc Ninh-Hà Nội 30km
 68. Tập huấn Dầu Giây 70km
 69. Tập huấn Sao Đỏ-Côn Sơn
 70. Tập huấn Dầu giây - Xuân lộc
 71. Tập huấn Quãng Ngãi 800km
 72. Tập huấn Dầu Giây 70 km
 73. Lời mời giao lưu khi tập huấn Hải Dương
 74. Tập huấn Phan Thiết 200km ( 160km )
 75. Tập huấn Xuân Lộc 120km
 76. Tập huấn Trà Vinh 200km
 77. Tập huấn Phan Rang 350km (270 km)
 78. Tập huấn Xuân Lộc (120 km) - Phan Thiết (200 km)
 79. Tập huấn Phan Rang 350km (270 km)
 80. Tập huấn Dốc lếch 500km (340km)
 81. Tập huấn Dốc Lếch 500km ( 340km )
 82. Tập huấn Dầu Giây 60km
 83. Tập Huấn Hà Nội > Hòa Bình
 84. Tập huấn Dốc lếch 500km (340km)
 85. Tập huấn miễn phí Dầu Giây 60 KM ngày 01-05-2012
 86. Tập huấn Xuân Lộc 120km
 87. Tập huấn Phan Thiết 200km ( 160km )
 88. Tập huấn Phan Rang 350km (270 km)
 89. Tập huấn Dầu Giây (70km) - Xuân Lộc (120km)
 90. Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 100km )
 91. Tập huấn Phan Thiết 200km ( 160km )
 92. Thông báo tập huấn ( Bắc Ninh - Hạ Long ) 115 km Đường chim bay
 93. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 94. Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 100km )
 95. Tập huấn Phan Thiết 200km ( 160km )
 96. Tập huấn Bắc Ninh - Tân Lạc ( Hòa Bình ) 98 Km đường chim bay
 97. Thứ 7: 09/06/2012 Tập huấn Bảo Lộc 150 KM.
 98. 16/6/12 Tập huấn Đà Lạt
 99. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 100. Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 100km )
 101. Tập huấn Phan Thiết 200km ( 160km )
 102. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 103. Tập huấn Thiên Cầm (Hà Tĩnh) 360km (300km đường chim bay)
 104. Tập huấn Phủ Lý - Hà Nội ( 60 Km )
 105. Tập huấn Ninh Bình - Hà Nội 90km (87km)
 106. Tập huấn Thanh hóa 160km ( 136km )
 107. Lịch tập huấn tháng 8
 108. Tập huấn Phan Rang 350km
 109. Tập huấn Dốc Lếch 500 km (340 km)
 110. Tìm em xám 2 vạch trống trong đợt tập huấn Dầu Dây 18/9/2012
 111. Tập huấn Nha Trang 450 km
 112. 2 ngày liền tập huấn 2 hướng
 113. Tập huấn Dầu giây 60km
 114. Tập huấn Phan Rí 220km
 115. Tập huấn Tuy Hòa 380km (600km)
 116. Tập huấn Phan Rang 270km 23/10/12
 117. Tập huấn Phan Thiết 160km 21/10/2012
 118. Tập huấn Tuy Hòa 600km (380km)
 119. Tập huấn Dốc Lếch 340km 06/11/12
 120. Tập huấn Dầu Giây 60km 03/11/12
 121. Tập huấn Cà Ná 250km 10/11/2012
 122. Tập huấn Phan Thiết 160km 10/11/2012
 123. Tập huấn Xuân lộc 100km 10/11/2012
 124. Tập huấn Tuy Hòa 600km (380km)
 125. Tập huấn Xuân Lộc (120km) và Phan Thiết (200 km)
 126. Tập huấn Dầu Giây (70 km) - Xuân Lộc (120 km) - Phan Thiết (200 km)
 127. Tập huấn Xuân lộc 100km 28/11/2012
 128. Tập huấn Dốc Lếch 340km 29/11/2012
 129. Tập huấn Xuân Lộc (120km) và Phan Thiết (200 km)
 130. Tập huấn Xuân Lộc (120km) và Phan Thiết (200 km)
 131. Tập huấn Phan Rang 350 km (270 km)
 132. Hình ảnh chiến binh bi thương sau chuyến tập huấn phan rí
 133. Tập huấn Xuân Lộc (120 km) và Phan Thiết (200 km)
 134. Tập huấn Phan Rang 350km (270km)
 135. Tập huấn Dốc Lếch 500km
 136. Tập huấn Cam ranh (400km)
 137. Tập huấn Đèo Cả (550km)
 138. Tập huấn Xuân Lộc (120 km) - Phan Thiết (200 km)
 139. Tập huấn cam ranh (400km)
 140. Tập Huấn 70KM Dầu Giây
 141. Tập huấn 70km và 120km
 142. Tập huấn Dầu Giây 70km .
 143. Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 100km) .
 144. Tập huấn Phan Thiết 200km ( 160km ) .
 145. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km ) .
 146. Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 100km) .
 147. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km ) .
 148. Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 100km) .
 149. Tập huấn Phan Thiết 200km ( 160km ) .
 150. Tập huấn Phan Rang 350km ( 270km ) .
 151. Tập huấn Xuân Lộc 120km ( 100km )
 152. Tập huấn Phan Thiết 200km ( 160km )
 153. Tập huấn Dầu Giây 70km ( 60km )
 154. Video Tập huấn Dầu Giây 11/05/2014
 155. Video Tập huấn Xuân Lộc 11/05/2014
 156. Tập huấn các chiến binh non
 157. Lịch tập huấn các chiến binh
 158. Hình ảnh và video tập huấn Dầu Giây 18/5 bởi nài Hưng.
 159. Tập huấn Phan Rang 350Km ngày 22/05/2014.
 160. Nài Hưng: Tập huấn 130Km ngày 24/05/2014
 161. Nài Hưng: Video clip Tập huấn Tuy Hòa 380 Km ngày 27/5/2014
 162. Nài Hưng: Tập huấn Phan Thiết 200 Km ngày 31/5/2014
 163. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây ngày 02/06/2014
 164. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rí 260 Km ngày 06/06/2014
 165. Nài Hưng: Tập huấn Xuân Lộc 130 Km ngày 09/06/2014.
 166. Nài Hưng: Lịch tập huấn hằng tháng năm 2014
 167. Tập huấn Phan Thiết 200km ( 160km )
 168. Tập huấn Phan Rí 260km ( 220km )
 169. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rang ngày 14/06/2014
 170. Nài Hưng: Tập huấn Dốc Lếch 500 Km ngày 21/06/2014
 171. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây 70 Km 19/06/2014.
 172. Nài Hưng: Tập huấn Phan Thiết 200 Km 16/06/2014.
 173. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rí 260 Km 23/06/2014
 174. Nài Hưng: Tập huấn Phan Thiết 130 Km 27/06/2014.
 175. Nài Hưng: Tập huấn Xuân Lộc 130 Km 27/06/2014.
 176. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây 70 Km 30/06/2014.
 177. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rang 350 Km 01/07/2014
 178. Nài Hưng: Tập huấn Xuân Lộc 130 Km 06/07/2014.
 179. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây 70 Km 06/07/2014.
 180. Nài Hưng: Tập huấn Ngã 3 thành 430 Km 09/07/2014.
 181. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây 70 Km 14/07/2014.
 182. Nài Hưng: Tập huấn Xuân Lộc 130 Km 15/07/2014.
 183. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây 21/07/2014
 184. Nài Hưng: Tập huấn Xuân Lộc 130 Km 23/07/2014
 185. Nài Hưng: Tập huấn Dốc Lếch 500 Km ngày 26/07/2014
 186. Nài Hưng: Tập huấn Phan Thiết 200 Km 28/07/2014.
 187. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây 70 Km 31/07/2014.
 188. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rang ngày 01/08/2014
 189. Nài Hưng: Tập huấn Tuy Hòa 600 Km ngày 03/08/2014
 190. Nài Hưng: Tập huấn Phan Thiết 200 Km 05/08/2014.
 191. Nài Hưng: Tập huấn Ngã 3 thành 430 Km 07/08/2014.
 192. Nài Hưng: Tập huấn Xuân Lộc 130 Km 08/08/2014.
 193. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rang 350 Km ngày 10/08/2014
 194. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây 70 Km 11/08/2014.
 195. Tập huấn Phan Ri 260km .
 196. Thang_Q5: Tập huấn Phan Ri 260km .
 197. Thang_Q5: Tập huấn Xuân Lộc 120km .
 198. Thang_Q5: Nhận chim tha Dầu Giây 70km .
 199. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rí 260 Km ngày 12/08/2014
 200. Nài Hưng: Tập huấn Xuân Lộc 130 Km 14/08/2014.
 201. Thắng_Q5:Tập huấn Xuân Lộc 120km .
 202. Thắng Q5 : Tập huấn Dầu Giây 70km .
 203. Thắng Q5 : Tập huấn Phan Thiết 200km .
 204. Thắng Q5 : Tập huấn Phan Rang 350km .
 205. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rang ngày 18/08/2014
 206. Nài Hưng: Tập huấn Phan Thiết 200 Km 20/08/2014.
 207. Nài Hưng: Tập huấn 70 Km và 130 Km 22/08/2014
 208. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rí cửa 260 Km 27/08/2014.
 209. Nài Hưng: Tập huấn Ngã 3 thành 430 Km 25/08/2014.
 210. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây 70 Km, Xuân Lộc 130 Km 29/08/2014.
 211. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rang 350 Km 31/08/2014.
 212. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây, Xuân Lộc 02/09/2014.
 213. Nài Hưng: Tập huấn Phan Thiết 200 Km 07/09/2014.
 214. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây, Xuân Lộc 08/09/2014.
 215. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rí 260 Km 11/09/2014.
 216. Nài Hưng: Tập huấn Phan Thiết 200 Km 13/09/2014.
 217. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây 70 Km 18/09/2014.
 218. Nài Hưng: Tập huấn Phan Thiết 200 Km 19/09/2014.
 219. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rang 260 Km 21/09/2014.
 220. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây, Xuân Lộc 23/09/2014.
 221. Nài Hưng: Tập huấn Xuân Lộc 130 Km 20/09/2014.
 222. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rí 260 Km 26/09/2014.
 223. Nài Hưng: Tập huấn Xuân Lộc 130 Km 30/09/2014.
 224. Nài Hưng: Tập huấn Phan Thiết 200 Km 02/10/2014.
 225. Nài Hưng: Tập huấn Diên Khánh 430 Km 04/10/2014.
 226. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rang 350 Km 07/10/2014.
 227. Thắng Q5 : Nhận chim tha Phan Rang 350km .
 228. Thắng Q5 : Tập huấn Dầu Giây 70km và Xuân Lộc 120km .
 229. Nài Hưng: Tập huấn Xuân Lộc 130 Km 09/10/2014.
 230. Nài Hưng: Hình ảnh và video tập huấn Phan Rí 260 Km 08/10/2014.
 231. Nài Hưng: Tập huấn Vũng Rô (Đèo Cả) 550 Km 11/10/2014.
 232. Thắng Q5 : Tập huấn Phan Ri 260km .
 233. Nài Hưng: Tập huấn Phan Thiết 200 Km 14/10/2014.
 234. Nài Hưng: Tập huấn Diên Khánh 430 Km 16/10/2014.
 235. Nài Hưng: Hình ảnh & video Tập huấn Phan Rang 350 Km 18/10/2014.
 236. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây, Xuân Lộc 21/10/2014.
 237. Hbcđhx: Tập huấn tuy hòa
 238. Thắng Q5 : Tập huấn Phan Rang 350km ( 27/10/2014 ) .
 239. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rang 350 Km 26/10/2014
 240. Nài Hưng: Tập huấn Bình Định 700 Km 28/10/2014
 241. Thắng _Q5 : Tập huấn Tuy Hòa 600km ( 31/10/2014 ) .
 242. Nài Hưng: Tập huấn Phan Rí 260 Km 30/10/2014
 243. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây 70 Km, Xuân Lộc 120 Km 01/11/2014
 244. Nài Hưng: Tập huấn Bình Định 700 Km 02/11/2014
 245. Tập huấn Dầu Giây 70km và Xuân Lộc 120km ( 04/11/2014 )
 246. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây 70 Km, Xuân Lộc 120 Km 04/11/2014
 247. Thắng _Q5 : Tập huấn Phan Rang 350km ( 06/11/2014 ) .
 248. Nài Hưng: Tập huấn Ngã 3 thành 430 Km 06/11/2014
 249. Nài Hưng: Tập huấn Dầu Giây 70 Km 10/11/2014
 250. Nài Hưng: Tập huấn Xuân Lộc 120 Km 11/11/2014