PDA

View Full Version : Thông báo phát hành các loại kiềng 1. Lô kiềng VNPC đầu tiên của hội bồ câu Việt Nam
 2. Thông báo đặt kiềng hội VNPC 2012
 3. Phân phát kiềng hội 2012
 4. Kiềng hội VNPC 2013
 5. Phát hành kiềng hội VNPC 2014
 6. Phát hành Kiềng BOCAUVIETNAM
 7. Phát hành kiềng chung Tam hội VIETNAM-HCM 2015 (Dốc Lếch, Tuy Hòa, Bình Định)
 8. SGPC: Phát hành kiềng VNPC 2016
 9. SGPC: Phát hành kiềng hội VNPC - 2017
 10. Thông báo: Bổ sung thêm ngày phát hành kiềng VNPC 2017
 11. SGPC: THÔNG BÁO về việc nhận Kiềng
 12. BTC SGPC: Thông Báo phát hành kiềng Hội VNPC 2018
 13. BTC SGPC: Phát hành kiềng CÁNH CHIM VÀNG VNPC 2019
 14. SGPC: Phát hành kiềng Hội VNPC 2020
 15. HBCHB : Thông Báo Phát Hành Kiềng