PDA

View Full Version : Hội Quán Bồ Câu QUẬN 8 1. Hội Quán Bồ Câu Quận 8 thông báo tập huấn.
 2. Hội bồ câu Quận 8 & Hội quán bồ câu Quận 8 ?
 3. Kiềng VIP và Tờ Khai
 4. Tin buồn - hội quán bồ câu q8 thông báo
 5. TIN BUỒN - Thân phụ căn cứ Sơn Giấy đã từ trần.
 6. HQBC.Q8 Thông Báo Tập Huấn
 7. HQBC.Q8 Thông Báo Tập Huấn
 8. HQBC.Q8 Thông Báo Tập Huấn 70km
 9. HQBCQ8 Tập huấn 550 KM
 10. HQBC.Q8 Thông Báo Tập Huấn Chiến Binh Kiềng VIP
 11. Chiến Binh Bồ Câu Hội Quán Quận 8
 12. HQBC Q8 thông báo tâp huấn Đà Lạt.
 13. HQBCQ8 tập huấn kiềng VIP tại Bình Định.
 14. HQBCQ8 -Phát hành Kiềng Vip giải đua lần 2 ( Bình Định 430km )
 15. Logo chính thức - Hội Quán Bồ Câu Q8
 16. Tiệc họp mặt đầu năm HQBC Q8 mùng 3 Tết 2014.
 17. HQBCQ8 -Giải đua CUP mùa hè năm 2014.
 18. Bằng chứng nhận giải đua Tam hội - Hoà Bình Tam Quan 12-12-2015
 19. Bảng chi thu giải đua kiềng Tam Hội chặng 2 Tuy Hoà - Sài Gòn 2015.
 20. Thông báo thành lập ban điều hành mới hội quán bồ câu đua quận 8