PDA

View Full Version : Hội Bồ câu đua Hàng Xanh 1. Giáng Sinh vui vẻ
 2. Thành lập hội bồ câu đua Hàng Xanh
 3. LỜI CẢM ƠN
 4. Giải đua "Khởi động 2014"
 5. HBCĐHX: Giải đua "Khởi động 2014" - Chặng 1: Phan Rang - Sài Gòn
 6. HBCĐHX: Giải đua "Khởi động 2014" - Chặng 1: Phan Rang - Sài Gòn
 7. Logo chính thức & Áo đồng phục của Hội Bồ câu đua Hàng Xanh
 8. Hbcđhx thông báo lịch dợt chim
 9. HBCĐHX: Phát hành kiềng hội bồ câu đua hàng xanh (BCĐHX) 2016
 10. Quy chế đua chim bồ câu - hội bồ câu đua Hàng Xanh
 11. HBCĐHX: Phát Hành Kiềng Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh Năm 2017
 12. Phát Hành Kiềng Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh Mùa Giải 2017 (Đăng ký kiềng)
 13. Thay đổi Hội trưởng Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh
 14. HBCĐHX: Giải đua kiềng Hội Hàng Xanh 2017
 15. HBCĐHX 2017: Giải Đua Chặng 2: NHA TRANG - SÀI GÒN
 16. HBCĐHX 2017: Giải Đua Chặng 3: DỐC LẾCH - SÀI GÒN
 17. HBCĐHX 2017: Chặng 4: GIẢI CHÍNH: TUY HÒA – SÀI GÒN
 18. Thông Báo Phát Hành Kiềng Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh Mùa Giải 2020